Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дніпропетровський університет імені альфреда нобеляДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Помісячна Плата

за навчання на 2015/2016 навчальний рік

( можливе коригування на індекс інфляції у 2014 році)

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

(термін навчання 1рік)

Освітній ступінь «Магістр»

Термін навчання

Освітній ступінь «Магістр»

 
 

Стац.*

Заоч.

Стац.*

Заоч.

Стац.*

Заоч.

 

Фінанси і кредит

1 115

 

1 217

 

1р.

1 р.

 

Банківська справа

1 115

 

1 217

 

1р.

1 р.

 

Міжнародна економіка

-

 

1 272

 

1р.

1 р.

 

Міжнародна економіка

(англомовна програма)

-

-

1 901

-

1р.

-

 

Маркетинг

1 115

 

1 217

 

1р.

1 р.

 

Облік і аудит

-

 

1 217

 

1р.

1р.

 

Економіка підприємства

1 115

 

1 217

 

1р.

1 р.

 

Менеджмент організацій і адміністрування

1 115

 

1 217

 

1 р. 5 міс

1 р. 5 міс

 

Менеджмент інноваційної діяльності

-

-

1 217

 

1 р. 5 міс

1 р. 5 міс

 

Логістика

-

-

1 217

 

1 р. 5 міс

-

 

Економічна кібернетика

-

-

1 217

 

1р.

1 р.

 

Товарознавство і комерційна діяльність

1 115

 

1 217

 

1 р. 5 міс

1 р. 5 міс

 

Товарознавство та експертиза у митній справі

-

-

1 164

-

1 р. 5 міс

-

 

Філологія. Переклад (англійська мова)

1 314

 

1 362

-

1р.

-

 

Правознавство

13 350

 

1 438

-

1р.

-

 

Психологія

1 115

 

1 218

 

1р.

1 р.

 

Бізнес-адміністрування

-

-

2 500

-

2 р.

-

 

Педагогіка вищої школи

-

-

1 164

-

1 р.

-

 

Управління навчальними закладами

-

-

1 164

-

1 р.

-

 

 

*для експериментальних груп вартість навчання визначається за оплатою заочної або вечірньої форм навчання;

**у разі формування групи (не менше 25 осіб) за заочно-дистанційною формою навчання оплата –

4 824 грн;

*** Щоб вирахувати платню за рік необхідно місячну платню помножити на 10.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
безвозмездного пользования автомобилем | Древний календарь наших предков! Многим людям тяжело поверить в то, что истории нашей родины насчитывается свыше семи с половиной тысяч лет. Это и понятно - со школы мы учили совсем иную

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)