Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Список всех вопросов по предмету Бюджетна системаСписок всех вопросов по предмету " Бюджетна система"

Всего вопросов: 150

1 Перший український бюджет був створений:
- більшовицьким урядом
- Директорією
- Центральною Радо.
- урядом гетьмана Скоропадського
Правильный ответ: D

2 Чітке визначення бюджетної системи України вперше встановлено:
- Законом України “Про Державний бюджет України”
- Конституцією України
- Бюджетним Кодексом
- Законом “Про бюджетну систему України”
Правильный ответ: D

3 Економічна сутність бюджету полягає у:
- встановленні норм оподаткування
- забезпеченні матеріального достатку населення
- розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, територіями й верствами населення
- обґрунтуванні пропозицій для розумного ведення господарства
Правильный ответ: C

4 Головними функціями бюджету є:
- фіскальна і стимулююча
- планування і прогнозування
- розподільча і контрольна
- законодавча і виконавча
Правильный ответ: C

5 Об’єктом фінансових відносин є:
- валовий внутрішній продукт
- юридичні і фізичні особи
- заробітна плата
- прибуток
Правильный ответ: A

6 Згідно з Бюджетним Кодексом розмежування видів видатків між місцевими бюджетами може здійснюватися на основі принципу:
- прозорості
- рівноправності
- Субсидіарності
- Підпорядкованості
Правильный ответ: C

7 Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі поділяються на:
- прямі і непрямі
- розширені та звужені
- закріплені та регулюючі
- постійні та тимчасові
Правильный ответ: A

8 Дотації вирівнювання, субвенції та вилучення коштів, які передаються до вищого рівня, це:
- складові міжбюджетних трансфертів
- види субсидій
- форми бюджетного фінансування
- Підпорядкованості
Правильный ответ: A

9 Кошти з резервного фонду надаються на фінансування:
- державних субсидій
- міжнародних фінансових проектів
- робіт з ліквідації наслідків стихійних явищ
- міжбюджетних трансфертів
Правильный ответ: C

10 До функцій бюджетної політики належить
- розподільча та контрольна
- економічна і соціальна
- фіскальна, розподільча, стимулююча
- економічного регулювання
Правильный ответ: A

11 До місцевих бюджетів належать:
- бюджети територіальних громад, сіл, селищ
- загальнодержавний, обласний, районний бюджети
- загальний, спеціальний бюджети
- бюджети АРК,обласні,міські
Правильный ответ: A

12 Державний бюджет України затверджується:
- всенародним референдумом
- Президентом України
- Верховною Радою України
- Кабінетом Міністрів України
Правильный ответ: B13 До міжбюджетних трансфертів не належить:
- дотація вирівнювання
- субвенція
- вилучення коштів, які передаються до бюджету вищого рівня
- кредитування
Правильный ответ: D

14 Кабінет Міністрів зобов’язаний подати до Верховної Ради проект Закону “Про Державний бюджет України” на наступний рік:
- до 1 січня
- до 31 грудня
- до 15 вересня
- до 24 серпня
Правильный ответ: C

15 Проект Закону “Про Державний бюджет України” розробляється:
- Кабінетом Міністрів України
- Бюджетним Комітетом ВР
- адміністрацією Президента
- Міністерство економіки
Правильный ответ: A

16 Бюджетний профіцит характеризується:
- рівновагою доходів і видатків
#перевищенням доходів над видатками
- перевищенням видатків над доходами
- немає правильної відповіді
Правильный ответ: A

17 Оптимальним рівнем бюджетного дефіциту є:
- 15%
- 3%
- 5%
- 25%
Правильный ответ: B

18 Активний і пасивний бюджетний дефіцит виділяється за:
- причинами виникнення
- формою прояву
- впливом на економіку
- спрямуванням коштів
Правильный ответ: C

19 Короткострокові позики надаються на термін:
- до 1 року
- до 20 років
- до 3 років
- від 1 до 3 років
Правильный ответ: A

20 Казначейське виконання бюджету запроваджено в Україні:
- 2004р.
- 2000р.
- 1995р.
- 1991р.
Правильный ответ: C

21 Головними розпорядниками коштів з державного бюджету є:
- міністри та голови обласних рад
- народні депутати України
- керівники підприємств
- депутати районних та обласних рад
Правильный ответ: A

22 Президент України:
- приймає постанову про схвалення або взяття до відома основних напрямків бюджетної політики
- підписує закон про Державний бюджет на бюджетний рік
- розробляє проекти закону про Держбюджет
- забезпечує виконання держбюджету України.
Правильный ответ: B

23 Верховна Рада України:
- вносить зміни і доповнення в закон про Держбюджет
- розробляє проект закону про Держбюджет
- готує співдоповідь, з якою виступає Голова Рахункової палати - про виконання бюджету
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

24 Верховна Рада України:
- розглядає проектне бюджетування
- видає Укази, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу
- розглядає і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

25 Комітет ВР з питань бюджету:
- здійснює контроль за проведенням таємних видатків
- розглядає ситуації, пов’язані із перевиконанням державної частини Держбюджету
- забезпечує виконання Держбюджету
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

26 Рахункова Палата:
- вносить зміни і доповнення про Держбюджет
- розглядає звіт про проведення таємних видатків
- здійснює зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: B

27 Кабінет Міністрів України:
- розробляє і доводить до основних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів
- здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів
- надає проект кошторису доходів та видатків НБУ на наступний бюджетний рік
- розробляє проект закону про Держбюджет.
Правильный ответ: D

28 Кабінет Міністрів України:
- подає річний звіт про виконання Держбюджету у Верховну Раду
- здійснює контроль за проведенням таємних видатків
- приймає Постанову про схвалення або взяття до відома основних напрямків бюджетної політики
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

29 Кабінет Міністрів України:
- підписує закон про Держбюджет
- забезпечує виконання Держбюджету
- ухвалює закон про Держбюджет
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: B

30 Міністерство фінансів:
- здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів
- визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування
- веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання бюджетів
- здійснює контроль за проведенням таємних видаткі
Правильный ответ: B

31 Міністерство фінансів:
- подає проект закону про Держбюджет України, на розгляд Кабінету Міністрів України
- веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Держбюджету
- здійснює операції з коштами держбюджету
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

32 Державне казначейство:
- здійснює операції з коштами Держбюджету
- розробляє бюджетні запити
- здійснює контроль за таємними видатками
- установлює факти перевиконання дохідної частини бюджету.
Правильный ответ: A

33 Державне казначейство:
- контролює бюджетні повноваження при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів
- здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету протягом поточного бюджетного періоду
- розглядає проект бюджету в трьох читаннях
- всі відповіді правильні.
Правильный ответ: A

34 Державне казначейства:
- веде бухоблік та складає звітність про виконання Держбюджету
- затверджує кошторис розпорядникам бюджетних коштів
- забезпечує опублікування проекту закону про Держбюджет
- всі відповіді правильні.
Правильный ответ: A

35 Головні розпорядники бюджетних коштів:
- отримують бюджетні призначення і доводять у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня
- установлюють обсяги бюджетних коштів
- складають проект бюджету
- всі відповіді правильні.
Правильный ответ: A

36 Проект Держбюджету Кабмін подає Верховній Раді до:
- 1 червня
- 1 вересня
- 15 вересня
- 20 жовтня.
Правильный ответ: C

37 До основних показників бюджету відносять:
- обсяги бюджетних коштів на фінансування агропромислового комплексу
- обсяги бюджетних коштів на фінансування паливно-енергетичного комплексу
- загальна сума доходів і видатків бюджету
- кошторис видатків
Правильный ответ: C

38 Виконати бюджет означає:
- забезпечити надходження грошових коштів до дохідної частини бюджету
- профінансувати соціально-культурну сферу
- забезпечити одночасне надходження грошових коштів до бюджету і фінансування видатків
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

39 Бюджет як економічна категорія - це:
- відносини щодо формування і використання бюджетних коштів різних рівнів
- грошовий фонд за рахунок якого фінансуються функції держави
- план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій які здійснюють органи державної влади, органи АРК та місцевого самоврядування
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: A

40 Дефіцит держбюджету утворюється коли:
- сума податкових надходжень скорочується
- витрати держави зменшуються
- суми активів держави перевищують розміри її зобов’язань
- сума витрат перевищує суми доходів держбюджету.
Правильный ответ: D

41 Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:
- покриття поточних видатків
- покриття боргових зобов’язань
- інвестування економіки
- соціальні трансферти
Правильный ответ: C

42 Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:
- покриття поточних видатків
- покриття касових розривів
- зростання державних витрат
- інвестування економіки.
Правильный ответ: C

43 Бюджетна система - це:
- різниця між бюджетними надходженнями та державними витратами
- план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій органів державної влади
- сукупність декларативного бюджету та місцевих бюджетів яка побудована з урахуванням економічних відносин і врегульована нормами права
- єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету
Правильный ответ: B

44 Що з переліченого не відноситься до бюджетної звітності:
- місячна
- за 9 місяців
- квартальна
- річна
Правильный ответ: A

45 Бюджет як правова категорія:
- Це план формування та використання фінансових ресурсів для виконання завдань і функцій держави, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, затверджений відповідним нормативно-правовим актом
- розпис доходів і видатків
- план формування централізованого фонду коштів та його використання
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: A

46 Які показники характеризують стан бюджету:
- баланс, надлишок коштів
- бюджетний дефіцит, надлишок коштів
- рівновага доходів і видатків (баланс), бюджетний дефіцит і профіцит
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

47 Джерела покриття бюджетного дефіциту:
- податки, прибуток, інвестиції
- комерційний кредит
- національний дохід
- запозичення коштів, грошова емісія.
Правильный ответ: D

48 Які бюджети визнаються бюджетами місцевого самоврядування:
- державний бюджет і місцеві бюджети
- обласні і районні
- міські, сільські, селищні
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

49 Бюджетні асигнування - це форма:
- бюджетного призначення
- покриття витрат за рахунок позичок
- державного кредитування
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

50 За якими ознаками поділяються видатки бюджетів:
- відомчої підпорядкованості
- поточні і капітальні
- відомчі, економічні і функціональні
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: C

51 Доходи за бюджетною класифікацією поділяються за розділами на:
- податкові і не податкові
- загальнодержавні податки та місцеві податки і збори
- податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти
- немає правильної відповіді
Правильный ответ: C

52 До міжбюджетних трансфертів належать:
- примусове вилучення коштів з бюджетів
- дотація об’єднання
- бюджетна дотація, бюджетна субвенція, бюджетна субсидія
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

53 Як поділяються місцеві бюджети відповідно до адміністративно-територіального поділу України:
- обласні, міські, районні, бюджети селищ
- централізовані та децентралізовані місцеві бюджети
- республіканський бюджет АРК, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування
- все перелічене правильно.
Правильный ответ: A

54 Які використовуються методи формування доходів бюджету:
- добровільний
- пряме вилучення із доходів державного сектора
- перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб
- обов’язковий метод вилучення частини доходів юридичних і фізичних осіб (платників податків зборів, обов’язкових платежів).
Правильный ответ: D

55 Як поділяються видатки бюджету за економічним змістом:
- видатки на товари і послуги
- поточні і капітальні
- поточні видатки і видатки на товари
- сукупні, поточні, нерозподілені видатки.
Правильный ответ: B

56 За функціональною класифікацією видатки поділяються на:
- поточні, капітальні
- відомчі видатки
- видатки на фінансування функцій держави
- всі відповіді правильні.
Правильный ответ: C

57 Кошторис - це:
- бюджеті асигнування розподілені по кварталах і постатейно
- всі відповіді вірні
- плановий документ з переліком бажаних витрат і можливих надходжень
- фінансово-правовий документ в якому визначені повноваження бюджетної установи щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій.
Правильный ответ: D

58 Які ви знаєте види кошторисів:
- поточний, капітальний, загальний
- постатейний та поквартальний
- індивідуальні, зведені, на централізовані заходи
- на централізовані заходи, особливий, загальний.
Правильный ответ: C

59 Які показники використовують при складанні кошторису лікарень:
- рівень захворюваності в місті
- кількість мешканців адміністративної одиниці
- число лікарських посад
- кількість ліжок і ліжко-днів, структура штатного персоналу.
Правильный ответ: D

60 Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними закладами:
- число лікарень на даній території
- рівень госпіталізації населення
- число лікарняних ліжок на 1000 жителів
- все перелічене правильно.
Правильный ответ: C

61 Який показник лежить в основі планування видатків лікарні на харчування і медикаменти:
- ліжко-день
- лікарська посада
- ліжко-тиждень
- одиниця медичного персоналу.
Правильный ответ: A

62 В якій формі надаються кошти з бюджету для фінансування видатків медичних установ:
- бюджетного фінансування
- кредитування
- добровільні пожертви
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

63 Джерела фінансування видатків на освіту:
- кошти населення
- виручка від реалізації продукції, послуг
- бюджетні асигнування
- добровільні внески.
Правильный ответ: C

64 Ставка зарплати вчителя залежить від:
- освіти і кваліфікаційної категорії, стажу педагогічної роботи
- групи класів де проводяться заняття
- фактично від відпрацьованих годин
- все перелічене правильно.
Правильный ответ: A

65 Які заклади належать до системи соціального забезпечення:
- санаторії та профілакторії
- будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки для бездомних
- заклади охорони здоров’я
- дитячі сади.
Правильный ответ: B

66 Які групи видатків включаються до видатків бюджету на національну оборону:
- утримання збройних сил, правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки громадян
- утримання збройних сил, закупівля озброєння і військової техніки
- правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави
- фундаментальні дослідження
Правильный ответ: B

67 Бюджет держави є ланкою:
- загальнодержавних фінансів
- місцевих фінансів
- міжнародних фінансів
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: A

68 Виконання бюджету здійснюється за:
- розпорядженням фінансових органів
- бюджетним розписом
- за прийнятим нормативно-правовим актом про бюджет
- правильна відповідь відсутня.
Правильный ответ: B

69 За способом зарахування доходи держбюджету направляються:
- до загального і спеціального фондів
- до загальнодержавних цільових фондів
- до спеціальних фондів
- все перелічене правильно.
Правильный ответ: A

70 Закріплені доходи - це:
- такі доходи, які закріплені за витратами всіх рівнів бюджетів
- такі доходи, які можуть передаватися з бюджету вищого рівня нижчому
- такі доходи, які в законодавчому порядку повністю або частково надходять до відповідних бюджетів
- все перелічене правильно.
Правильный ответ: C

71 До закріплених доходів місцевих бюджетів відносять:
- податок на доходи фізичних осіб
- внески до фонду з безробіття
- доходи від штрафів і фінансових санкцій
- податок на додану вартість.
Правильный ответ: A

72 Які видатки відносяться до поточних видатків бюджету:
- на зарплату з нарахуваннями
- на капітальний ремонт
- на фінансування капітальних вкладень
- на структурну перебудову народного господарств
Правильный ответ: A

73 Які видатки за цільовим призначенням відносяться до видатків бюджету на народне господарство:
- на операційні витрати
- на виробництво продукції, приріст і поповнення оборотних активів
- на дотації
- на субвенції.
Правильный ответ: B

74 Бюджетний устрій України визначається:
- державним устроєм
- адміністративно-територіальним поділом України
- економічним потенціалом
- банківською системою України.
Правильный ответ: A

75 Бюджетна система України складається з ланок:
- бюджетів підприємств
- бюджетів установ
- державного та місцевого бюджетів
- бюджетів населення.
Правильный ответ: C

76 Принципи побудови бюджетної системи:
- цілісності
- відособленості
- самостійності
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: C

77 Учасники бюджетного процесу:
- промислові підприємства
- громадяни
- фізичні та юридичні особи
- органи,наділені бюджетними повноваженнями.
Правильный ответ: D

78 Виконання Держбюджету України організовує:
- Президент
- Кабінет Міністрів
- Державне казначейство
- Верховна Рад
Правильный ответ: B

79 Бюджетний період - це:
- строк, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет
- строк розгляду проекту бюджету законодавчим органом
- строк з початку складання проекту бюджету до моменту початку його дії
- період, визначений для складання бюджету.
Правильный ответ: A

80 Трансферти - це:
- фінансові ресурси, що перераховуються до бюджету вищого рівня на суму необхідних витрат
- кошти,отримані від органів державної влади, інших держав на безоплатній та безповоротній основі
- фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення
- вірної відповіді немає.
Правильный ответ: B

81 Бюджет розвитку - це:
- бюджет, в якому зосереджені усі витрати, обумовлені діючими нормами і сформовані рівнем соціальної забезпеченості
- бюджет, в якому передбачаються витрати, що спрямовуються на фінансування пріоритетних соціально-економічних заходів
- сукупність усіх бюджетів, що входять у бюджетну систему по прибутках і витратах
- централізований грошовий фонд являє собою фінансові загальнодержавні ресурси.
Правильный ответ: B

82 За джерелами надходження до бюджету доходи можуть бути:
- всі відповіді вірні
- податкові
- неподаткові
- трансферти.
Правильный ответ: A

83 Бюджетне право - це:
- державний та місцеві бюджети
- бюджетна система держави, що закріплена законодавчо
- сукупність фінансово-правових норм, що регулюють формування і використання бюджетів різних рівнів
- вірної відповіді немає.
Правильный ответ: C

84 Виконання бюджету - це:
- стягнення податків з юридичних фондів
- сплата внесків до загальнодержавних фондів
- мобілізація запланованих доходів і фінансування передбачених видатків
- отримання міжбюджетних трансфертів
Правильный ответ: C

85 Короткострокові позики надаються на термін:
- до 1 року,
- 1-3 роки,
- понад 10 років,
- понад 20 років
Правильный ответ: A

86 Захищені статті видатків бюджету включають:
- обсяг видатків,що не змінюються при скороченні бюджетних призначень
- статті видатків місцевих бюджетів
- бюджетний устрій
- бюджетний процес
Правильный ответ: A

87 Який з принципів не властивий бюджетній системі України:
- підпорядкованості
- збалансованості
- обґрунтованості
- субсидіарності
Правильный ответ: A

88 Які межі бюджетного періоду:
- 1 січня - 31 грудня
- 1 липня - 30 грудня
- 1 квітня - 31 березня
- 1 січня - 1 січня.
Правильный ответ: A

89 Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється:
- Президентом України та головою СБУ
- Рахунковою палатою та Міністерством фінансів
- Верховною Радою України
- Державною податковою адміністрацією
Правильный ответ: B

90 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету це:
- інвестиція
- субвенція
- всі відповіді вірні
- грант.
Правильный ответ: B

91 Скільки триває повний цикл бюджетного процесу:
- 1 рік
- більше 2 років
- 3 роки
- 5 років
Правильный ответ: B

92 Яке з видань є офіційним для публікації Закону України "Про держбюджет":
- "Урядовий кур’єр"
- "Все про бухоблік"
- "Київські відомості"
- "Україна молода".
Правильный ответ: A

93 Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:
- правила бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної України
- інструкції щодо підготовки бюджетних запитів
- постанови щодо підготовки бюджетних запитів
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: B

94 Бюджетним секвеструванням визначаються:
- пропорційне скорочення видатків з усіх статей бюджету (крім захищених) до кінця бюджетного року
- обов’язки учасників бюджетних правовідносин
- всі права учасників бюджетних правовідносин
- спеціальні права учасників бюджетних правовідносин.
Правильный ответ: A

95 У Державному бюджеті України резервний фонд:
- необов’язковий
- передбачається обов’язково
- залежить від волі депутатів
- залежить від року
Правильный ответ: B

96 Безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування здійснює:
- Державне казначейство
- Міністерство фінансів
- Кабінет Міністрів
- Президент
Правильный ответ: A

97 Зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ в частині контролю за використанням коштів Держбюджету України здійснюється:
- Верховною Радою
- Кабінетом Міністрів
- Рахунковою палатою
- Міністерством фінансів
Правильный ответ: C

98 Бюджетні видатки на фінансування фізичних осіб:
- галузеві
- прямі та непрямі
- відомчі
- економічні.
Правильный ответ: B

99 Бюджет виступає основним фінансовим планом утворення, розподілу і використання централізованого грошового фонду, який затверджується відповідним представницьким органом державної або місцевої влади, як:
- економічна категорія
- матеріальний зміст
- правова категорія
- процесуальна форма
Правильный ответ: C

100 Істотна риса бюджету:
- укладання на певний період
- характеризується стабільністю
- має публічний характер
- забезпечується фінансовою діяльністю держави.
Правильный ответ: D

101 Назвіть стадії складання кошторису:
- складання та виконання
- складання та затвердження
- обговорення, затвердження та виконання
- складання, затвердження та виконання.
Правильный ответ: D

102 Який з наступних фінансових планів має юридичну норму закону:
- баланс фінансових ресурсів і витрат держави
- місцеві бюджети
- бізнес-план
- державний бюджет.
Правильный ответ: D

103 Що не відноситься до функцій Мінфіну?
- затверджує державний бюджет
- складає проект держбюджету
- здійснює управління державним зовнішнім і внутрішнім боргом
- здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів
Правильный ответ: A

104 Обсяг бюджету визначається:
- економічними законами
- запитами Уряду
- вимогами Верховної Ради
- потребою держави у грошових коштах для виконання своїх функцій.
Правильный ответ: D

105 Необхідність існування бюджету обумовлена:
- наявністю держави
- функціонуванням товарно-грошових відносин
- необхідністю організації фінансового контролю
- дією економічних законів
Правильный ответ: A

106 Бюджет виконує функції:
- госпрозрахункову і контрольну
- контрольну і регулюючу
- розподільну і контрольну
- регулювання витрат виробництв
Правильный ответ: C

107 Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період затверджує:
- Верховна Рада
- Президент
- Прем’єр-міністр
- Міністр фінансів
Правильный ответ: A

108 Перевищення державних видатків над доходами - це:
- бюджетний профіцит
- бюджетний дефіцит
- бюджетна реальність
- бюджетна нестач
Правильный ответ: B

109 Бюджетна система України складається з:
- Державного бюджету України та бюджету АРК
- Бюджету АРК та місцевих бюджетів
- Державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджету АРК
- Державного бюджету України
Правильный ответ: C

110 Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи - це:
- повний бюджет держави
- зведений бюджет
- місцевий бюджет
- державний бюджет
Правильный ответ: B

111 Згрупування доходів та видатків бюджету за ознаками економічної сутності та міжнародних стандартів, що забезпечує загальнодержавну та міжнародну порівняльність бюджетних даних, - це:
- бюджетна класифікація
- бюджетний розподіл
- бюджетна ротація
- бюджетна санація
Правильный ответ: A

112 Який орган виконавчої влади розробляє проект закону про державний бюджет:
- Верховна Рада
- Кабінет Міністрів
- Міністерство фінансів
- Рада при Президенті України.
Правильный ответ: B

113 Управління державним боргом здійснює:
- ВРУ
- Кабінет Міністрів
- Міністерство фінансів
- Рахункова палат
Правильный ответ: C

114 Розмір прямих податків залежить:
- від споживання товарів
- від масштабів об'єкта оподаткування
- від використання доходів
- вірної відповіді немає.
Правильный ответ: B

115 Неподаткові надходження це::
- надходження від реалізації безгосподарного майна
- надходження від штрафів та фінсанкцій
- збори від використання природних ресурсів
- надходження від операцій з капіталом.
Правильный ответ: B

116 Джерело сплати податку:
- це потік грошових надходжень за одиницю часу
- це відомості про обсяг об’єкту оподаткування
- це дохід платника з якого сплачується податок
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

117 Податкова система - це:
- сукупність взаємопов'язаних податків, зборів і платежів
- діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків і неподаткових платежів до бюджету
- цілеспрямована діяльність держави у сфері встановлення та стягування податків
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: A

118 Податки - це:
- встановлюються у відсотках до юридичної особи
- обов’язкові внески платників до бюджету і позабюджетні фонди, розмір і терміни сплати яких регламентуються податковою шкалою відсоткових ставок
- шкала ставок, розміри яких спочатку знижуються до певної величини об’єкта оподаткування, а при його зростанні понад цю величину зростають
- добровільні внески платників до бюджету.
Правильный ответ: B

119 Принципи організації податкової системи:
- розподільча
- регулююча
- обов’язкова
- вірної відповіді немає.
Правильный ответ: C

120 Кабінет Міністрів України:
- встановлює строки і порядок складання бюджету
- затверджує проект бюджету
- здійснює загальне керівництво над виконанням бюджету
- всі відповіді вірні.
Правильный ответ: C

121 Внутрішній державний борг:
- включає видатки держави, які пов’язані з сплатою сум відсотків по поточних рахунках
- сума державних зобов’язань по відношенню до іноземних кредиторів
- включає всю суму заборгованості по раніше випущених облігаціях
- це сума державних зобов’язань по відношенню до вітчизняних кредиторів
Правильный ответ: D

122 Зовнішній державний борг:
- включає видатки держави, які пов’язані зі сплатою суми відсотків по поточних рахунках
- суми державних зобов’язань по відношенню до іноземних кредиторів
- включає суму заборгованості по раніше випущених облігаціях
- суми державних зобов’язань по відношенню до вітчизняних кредиторів
Правильный ответ: B

123 При державному кредиті в якості позичальника виступає:
- держава
- населення
- юридичні особи
- банки.
Правильный ответ: A

124 Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права визначається як:
- бюджетне право України
- бюджетна система України:
- бюджетні резерви України
- бюджетний процес України
Правильный ответ: B

125 Під бюджетною класифікацією розуміють:
- повноваження надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету
- перевищення видатків над доходами
- міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує
- єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів
Правильный ответ: D

126 Дотація вирівнювання - це:
- перевищення видатків над доходами бюджету
- міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету
- збалансованість бюджетних коштів
- вирівнювання профіциту бюджету.
Правильный ответ: B

127 Погашення зобов’язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах - це:
- платіж
- бюджетний запит
- трансферт
- субвенція.
Правильный ответ: A

128 Бюджетний запит - це:
- план формування та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади
- систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій
- документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить відповідні пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний період
- документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головними розпорядниками бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.
Правильный ответ: C

129 Проект закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України подає:
- Рахункова палата України
- Аудиторська палата України
- Президент України
- Кабінет Міністрів України.
Правильный ответ: D

130 Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головними розпорядниками бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації - це:
- бюджетний розпис
- бюджетний підпис
- бюджетний припис
- бюджетний напис
Правильный ответ: A

131 Державне казначейство України відповідно до ст.50 Бюджетного кодексу України:
- здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів на умовах податкового кредиту за поданням органів стягнення на термін до 3-х місяців в межах поточного бюджетного періоду
- забезпечує своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів та інших доходів відповідно до законодавства
- веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету
- забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.
Правильный ответ: C

132 Відповідно до бюджетного Кодексу України бюджет на новий період повинен бути прийнятий:
- до 1 грудня року, що передує плановому
- до 1 січня планового року
- до 31 грудня року, що передує плановому
- до 1 лютого планового року.
Правильный ответ: A

133 Бюджетний процес поділяється на такі стадії:
- складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та складання, розгляду та затвердження звіту про виконання бюджету
- складання, розгляду, затвердження бюджету
- складання і виконання бюджету
- складання і виконання бюджету і звіту про виконання.
Правильный ответ: A

134 Структура видатків бюджету:
- відомча і міжвідомча
- політична, правова, економічна
- функціональна і міжвідомча
- функціональна, відомча і економічна
Правильный ответ: D

135 Не можуть бути учасниками бюджетного процесу:
- банкіри
- інкасатори
- контрольно-ревізійні інспектори
- депутати ВРУ.
Правильный ответ: B

136 У бюджетній резолюції відображена офіційна позиція щодо пріоритетів бюджетної політики:
- Президента
- Міністра фінансів
- Кабінету Міністрів
- Верховної Ради України.
Правильный ответ: D

137 Який строк надається Кабміну на доопрацювання бюджету відповідно до схваленої доповіді комітету з питань бюджету:
- 2 тижні
- тиждень
- 10 днів
- 1 місяць.
Правильный ответ: A

138 Що не належить до загального фонду бюджету?
- всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету
- фінансування загального фонду бюджету
- всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду
- гранти або дарунки, отримані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету.
Правильный ответ: D

139 Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи - це:
- повний бюджет держави
- зведений бюджет
- місцевий бюджет
- іноземний бюджет.
Правильный ответ: B

140 Групування доходів та видатків бюджету за відповідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну та міжнародну порівняльність бюджетних даних, - це:
- бюджетна класифікація
- бюджетний розподіл
- бюджетна ротація
- бюджетна санація.
Правильный ответ: A

141 Яку назву мають доходи, які в повному обсязі або частково закріплені за певними видами бюджетів безстроково і для їх включення не потрібно рішення ніяких органів державної влади?
- регулюючі
- закріплені
- реальні
- загальні.
Правильный ответ: B

142 Що не відноситься до стадій бюджетного процесу?
- складання проектів бюджетів
- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього
- розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети
- всенародне обговорення проекту закону про Державний бюджет.
Правильный ответ: D

143 Який орган розробляє проект закону про Державний бюджет України?
- Верховна Рада України
- Кабінет Міністрів України
- Міністерство фінансів України
- Рада при Президенті України.
Правильный ответ: B

144 Яку назву має документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період?
- бюджетний розпис
- бюджетний процес
- бюджетний запит
- бюджетне зобов’язання.
Правильный ответ: C

145 Основна ознака податку:
- примусовий спосіб стягнення
- добровільний спосіб стягнення
- не примусовий спосіб стягнення
- добровільний спосіб дарування.
Правильный ответ: A

146 Розмір податку, встановлений на одиницю оподаткування:
- об’єкт оподаткування
- джерело платежу
- ставка податку
- суб’єкт оподаткування.
Правильный ответ: C

147 Податки стягуються з:
- юридичних і фізичних осіб
- лише з юридичних осіб
- лише з фізичних осіб
- лише з громадян.
Правильный ответ: A

148 Основною ознакою платника податків є:
- наявність самостійного джерела доходу
- наявність ідентифікаційного коду
- наявність розрахункового рахунку
- правоздатність.
Правильный ответ: A

149 Фінансово-плановий документ, що визначає обсяг, цільове спрямування та щоквартальний розподіл бюджетних коштів:
- кошторис
- план
- сертифікат
- звіт.
Правильный ответ: A

150 Розмір витрат на розрахункову одиницю:
- нормативи
- податки
- обсяг витрат
- план витрат.
Правильный ответ: A

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Размещение: Коттеджи с 2-х, 3-х, 4-х местные номера. Возможность доп. места. Удобства в номере (Т,У,Д). Питание: Завтрак и ужин. | Бюджетная классификация Российской Федерации включает:

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.036 сек.)