Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

на курсовий проект студентаФорма № У-6.01

 

 

(назва вузу)

 

Факультет Кафедра

 

Спеціальність

 

Курс _______________ Група ______________________ Семестр _________________

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

 
 


(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту

       
 
 
   
 
 
 
 

 

 


2. Термін здачі студентом закінченого проекту

 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

     
 
 
 

 

 


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

 
 


           
   
 
   
 
 

 

 


5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

 
 


 

6. Дата видачі завдання

 
 

 

 


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

 

Пор. №

Назва етапів курсового проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

 

Видача завдання

25.02

 

 

Аналіз модного напрямку

10.03

 

 

Вибір і затвердження моделей

10.03

 

 

Вимоги до проектованих моделей

25.03

 

 

Формування промислової системи моделей

25.04

 

 

Вибір матеріалів

10.05

 

 

Обґрунтування вибору методу конструювання

20.05

 

 

Розрахунок і побудова креслення конструкції

30.06

 

 

Конструктивне моделювання базової основи

01.09

 

 

Вибір конструкції вузлів і з'єднань

10.09

 

 

Оформлення пояснювальної записки і графічної частини

25.09

 

 

Захист КП

01 – 10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент

(підпис)

 

Керівник проекту

(підпис)

 

“_____” _______________________ 2014 р.

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
“изучение конструкции металлорежущих инструментов | 1. Какие из этих фильмов снимали в городе Ярославле?

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)