Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)Книжка №_______________ Серія __________

АТЕСТАТА №_____

військовослужбовця

______________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

 

Ознака інфор-мації

Реєстра-ційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата

документа

           

 

 

 

 

 

 

 

Підстава (мета) операції

Служба

Відправник (військова частина, підрозділ)

Отримувач (військова частина, підрозділ)

       

 

 

 

 

 

№№ пп

Найменування військового майна

Код

номенклатури

Одиниця виміру

Ціна за одиницю

Категорія

Кількість

Сума

Дата видачі

Кількість (прописом)

                   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Перераховане в атестаті військове майно, його кількість, вартість,

якість і строки видавання вказані вірно

________________________________________________________

(підпис особи, якій видано атестат)

________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.

“____” ________________20__ року

 

 


Книжка № __________

Серія ________

 

Корінець

атестата №____

військовослужбовця

 

на_________________

(військове майно)

 

видане _____________

(військове звання,

___________________

прізвище, ініціали)

 

який вибув відповідно

 

до наказу________

 

№____________

 

від “__” _____ 20__ р.

 

Картка обліку №_____

 

Атестат отримав

________________

(підпис)

 

“___”______ 20__ р.

 

Вказане військове майно зняте з обліку. Талон атестата підшито до справи

№ ____ сторінка № __

 

___________________

(посада, в/звання ___________________підпис, ініціали) 

“___”_______ 20___ р.

Книжка №_______________ Серія __________

ТАЛОН АТЕСТАТА №_____

військовослужбовця

______________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

 

Ознака інфор-мації

Реєстра-ційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата

документа

           

 

 

 

 

 

 

 

Підстава (мета) операції

Служба

Відправник (військова частина, підрозділ)

Отримувач (військова частина, підрозділ)

       

 

 

 

 

 

№№ пп

Найменування військового майна

Код

номенклатури

Одиниця виміру

Ціна за одиницю

Категорія

Кількість

Сума

Дата видачі

Кількість (прописом)

                   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Перераховане в атестаті військове майно, його кількість, вартість,

якість і строки видавання вказані вірно

________________________________________________________

(підпис особи, якій видано атестат)

________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.

“____” ________________20__ року

 

               

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Утверждаю: руководитель склада (базы) | Федеральное агентство по образованию 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.035 сек.)