Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

№ 307, 0, 4, 1, 1, 120 До системи центральних органів виконавчої влади не входять: - міністерства; - державні агенства; - державні служби; - центральні органи виконавчої влади із спеціальним 5 страница

№ 1905, 0, 20, 1, 1, 120
Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
- закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу;
- скасовує постанову і приймає нову постанову;
- скасовує постанову і порушує кримінальну справу;
- накладає інше стягнення.
+ залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

№ 1906, 0, 20, 1, 1, 120
Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
- змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;
- скасовує постанову і приймає нову постанову;
- накладає інше стягнення;
- закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу.
+ скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

№ 1907, 0, 20, 1, 1, 120
Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
- змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;
- накладає інше стягнення;
- скасовує постанову і приймає нову постанову;
- закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу.
+ скасовує постанову і закриває справу;

№ 1908, 0, 20, 1, 1, 120
Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
- змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;
- накладає інше стягнення;
- скасовує постанову і приймає нову постанову;
- закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу;
+ залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення.

№ 1909, 0, 20, 1, 1, 120
Копія рішення по скарзі або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення протягом __________ надсилається особі, щодо якої її винесено:
- п’яти днів;
- десяти днів;
- п’ятнадцяти днів;
- одного місяця.
+ трьох днів;

№ 1910, 0, 20, 1, 1, 120
Постанова про адміністративний арешт виконується:
- органом Державного департаменту України з питань виконання покарань;
- відділом державної виконавчої служби;
- органом місцевого самоврядування;
- органом виконання покарань місцевої державної адміністрації
+ органом внутрішніх справ№ 1911, 0, 20, 1, 1, 120
За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до:
- трьох днів;
- п’яти днів;
- десяти днів;
- п’ятнадцяти днів;
+ одного місяця.

№ 1912, 0, 20, 1, 1, 120
Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом __________ з дня винесення:
- п’ятнадцяти днів;
- одного місяця;
- двох місяців;
- одного року.
+ трьох місяців;

№ 1913, 0, 20, 1, 1, 120
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через ___________ з дня вручення йому постанови про накладення штрафу:
- три дні;
- п’ять днів;
- десять днів;
- один місяць.
+ п’ятнадцять днів;

№ 1914, 0, 20, 1, 1, 120
У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до:
- органу Державної виконавчої служби України;
- органу внутрішніх справ;
- органу місцевого самоврядування;
- Ощадному банку України.
+ відділу державної виконавчої служби;

Загрузка...

№ 1915, 0, 20, 1, 1, 120
Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується:
- органом Державної виконавчої служби України;
- виконавчим комітетом відповідної ради;
- органом місцевого самоврядування;
- органом виконання покарань місцевої державної адміністрації.
+ державним виконавцем;

№ 1916, 0, 20, 1, 1, 120
Постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються:
- органом Державної виконавчої служби України;
- органом внутрішніх справ;
- органом місцевого самоврядування;
- органом виконання покарань місцевої державної адміністрації.
+ державним виконавцем;

№ 1917, 0, 20, 1, 1, 120
Постанова районного (міського) суду (судді) про застосування виправних робіт надсилається на виконання:
- органу внутрішніх справ;
- відділу державної виконавчої служби;
- органу місцевого самоврядування;
- місцевій державній адміністрації.
+ центральному органу виконавчої влади з питань виконання покарань;

№ 1918, 0, 20, 1, 1, 120
Постанова районного (міського) суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на виконання:
- органу внутрішніх справ;
- відділу державної виконавчої служби;
- органу місцевого самоврядування;
- місцевій державній адміністрації.
+ органу Державної виконавчої служби України (Державного департаменту України з питань виконання покарань);

№ 1919, 0, 20, 1, 1, 120
Які слова пропущені у законодавчому визначенні: "Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на …. і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність”?
- державний порядок;
- комунальний порядок;
- майно громадян;
- інтереси громадян;
+ встановлений порядок управління

№ 1920, 0, 20, 1, 1, 120
Які слова пропущені у законодавчому визначенні: "Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на ….…., власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність”?
- державний порядок;
- комунальний порядок;
- майно громадян;
- інтереси громадян;
+ громадський порядок

№ 2001, 0, 21, 1, 1, 120
Які форми вини при вчиненні адміністративного правопорушення передбачає чинне адміністративне законодавство?
- самовпевненість;
- невігластво;
- недбалість;
- упередженість;
+ умисел

№ 2002, 0, 21, 1, 1, 120
Які форми вини при вчиненні адміністративного правопорушення передбачає чинне адміністративне законодавство?
- самовпевненість;
- невігластво;
- недбалість;
- упередженість;
+ необережність

№ 2003, 0, 21, 1, 1, 120
Орган (посадова особа), уповноважені вирішувати справу, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення може:
- зменшити розмір стягнення, яке передбачає закон за дане правопорушення;
- рекомендувати добровільно відшкодувати заподіяну шкоду;
- призначити стягнення іншого виду, ніж встановлене законом за правопорушення;
- винести письмову пересторогу про недопустимість повторного вчинення правопорушень;
+ обмежитись усним зауваженням

№ 2004, 0, 21, 1, 1, 120
Орган (посадова особа), уповноважені вирішувати справу, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення може:
- зменшити розмір стягнення, яке передбачає закон за дане правопорушення;
- рекомендувати добровільно відшкодувати заподіяну шкоду;
- призначити стягнення іншого виду, ніж встановлене законом за правопорушення;
- винести письмову пересторогу про недопустимість повторного вчинення правопорушень;
+ звільнити порушника від адміністративної відповідальності

№ 2005, 0, 21, 1, 1, 120
Які обставини враховуються при вирішенні питання про доцільність передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудовому колективу?
- наявність чи відсутність згоди потерпілого на таку передачу;
- час, який минув з моменту вчинення правопорушення;
- відшкодування заподіяної шкоди;
- форму вини, з якою вчинене це правопорушення;
+ характер вчиненого правопорушення;

№ 2006, 0, 21, 1, 1, 120
Які обставини враховуються при вирішенні питання про доцільність передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудовому колективу?
- наявність чи відсутність згоди потерпілого на таку передачу;
- час, який минув з моменту вчинення правопорушення;
- відшкодування заподіяної шкоди;
- форму вини, з якою вчинене це правопорушення;
+ особа правопорушника;

№ 2007, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названі адміністративні стягнення, що можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові?
- штраф;
- громадські роботи;
- зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілим;
- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові.
+ оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

№ 2008, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названі адміністративні стягнення, що можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові?
- штраф;
- зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілим;
- виправні роботи;
- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові.
+ конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом вчинення адміністративного правопорушення;

№ 2009, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названі особи, до яких не може застосовуватися адміністративний арешт?
- державні службовці;
- депутати місцевих рад;
- жінки, які мають неповнолітніх дітей;
- особи, які вперше притягаються до адміністративної відповідальності;
+ інваліди першої групи.

№ 2010, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названі особи, до яких не може застосовуватися адміністративний арешт?
- ветерани праці і війни;
- депутати місцевих рад;
- жінки, які мають неповнолітніх дітей;
- особи, які вперше притягаються до адміністративної відповідальності;
+ жінки, які мають дітей віком до 12 років;

№ 2011, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно названо види адміністративних стягнень?
- попередження;
- штраф;
- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
- конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
+ позбавлення волі до шести місяців;

№ 2012, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно названо види адміністративних стягнень?
- попередження;
- штраф;
- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
- конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
+ конфіскація всього майна правопорушника;

№ 2013, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названо заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень:
- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;
- виправні роботи;
- громадські роботи;
- попередження;
+ догана;

№ 2014, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названо заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень:
- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;
- виправні роботи;
- громадські роботи;
- попередження;
+ сувора догана;

№ 2015, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названо заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень:
- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;
- виправні роботи;
- громадські роботи;
- попередження;
+ зобов‘язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

№ 2016, 0, 21, 1, 1, 120
В яких відповідях правильно названо заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень:
- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;
- виправні роботи;
- громадські роботи;
- попередження;
+ передача неповнолітнього під нагляд окремим громадянам на їх прохання;

№ 2017, 0, 21, 1, 1, 120
При накладенні адміністративних стягнень враховуються:
- вчинення правопорушення в ході виконання посадових обов‘язків;
- сімейний стан;
- наявність у порушника дітей віком до дванадцяти років;
- інвалідність порушника;
+ майновий стан порушника;

№ 2018, 0, 21, 1, 1, 120
При накладенні адміністративних стягнень враховуються:
- вчинення правопорушення в ході виконання посадових обов‘язків;
- сімейний стан;
- наявність у порушника дітей віком до дванадцяти років;
- інвалідність порушника;
+ особа порушника;

№ 2019, 0, 21, 1, 1, 120
При накладенні адміністративних стягнень враховуються:
- вчинення правопорушення в ході виконання посадових обов‘язків;
- сімейний стан;
- наявність у порушника дітей віком до дванадцяти років;
- інвалідність порушника;
+ ступінь вини порушника;

№ 2020, 0, 21, 1, 1, 120
При накладенні адміністративних стягнень враховуються:
- вчинення правопорушення в ході виконання посадових обов‘язків;
- сімейний стан;
- наявність у порушника дітей віком до дванадцяти років;
- інвалідність порушника;
+ обставини, що обтяжують відповідальність;#

№ 2101, 0, 22, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно названо обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення?
- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;
- вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
- вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
+ вчинення правопорушення в стані неосудності;

№ 2102, 0, 22, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно названо обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення?
- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;
- вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
- вчинення правопорушення групою осіб;
+ вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року

№ 2103, 0, 22, 1, 1, 120
В яких відповідях неправильно названо обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення?
- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;
- вчинення правопорушення групою осіб;
- вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
+ вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

№ 2104, 0, 22, 1, 1, 120
У відповідях під котрими номерами неправильно названо адміністративні правопорушення, за вчинення яких неповнолітні несуть відповідальність на загальних підставах:
- дрібне хуліганство;
- дрібне викрадення чужого майна;
- порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів;
- злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції;
+ порушення правил адміністративного нагляду.

№ 2105, 0, 22, 1, 1, 120
У відповідях під котрими номерами неправильно названо адміністративні правопорушення, за вчинення яких неповнолітні несуть відповідальність на загальних підставах:
- дрібне хуліганство;
- дрібне викрадення чужого майна;
- порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів;
- злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції;
+ порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

№ 2106, 0, 22, 1, 1, 120
У відповідях під котрими номерами неправильно названо адміністративні правопорушення, за вчинення яких неповнолітні несуть відповідальність на загальних підставах:
- дрібне хуліганство;
- дрібне викрадення чужого майна;
- порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів;
- злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції;
+ випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам;

№ 2107, 0, 22, 1, 1, 120
У відповідях, під якими номерами правильно викладено положення, що стосуються адміністративної вiдповiдальностi військовослужбовців?
- до них може бути застосовано громадські роботи;
- не можуть нести адміністративну відповідальність на загальних підставах;
- не може застосовуватись такий вид адміністративного стягнення як штраф;
- застосовується одне з адміністративних стягнень – адміністративний арешт;
+ до них не може бути застосовано громадські роботи;

№ 2108, 0, 22, 1, 1, 120
У відповідях, під якими номерами правильно викладено положення, що стосуються адміністративної вiдповiдальностi військовослужбовців?
- до них може бути застосовано громадські роботи;
- не можуть нести адміністративну відповідальність на загальних підставах;
- не може застосовуватись такий вид адміністративного стягнення як штраф;
- застосовується одне з адміністративних стягнень – адміністративний арешт;
+ несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами;

№ 2109, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо види адміністративних стягнень:
- сувора догана;
- позбавлення права займати певні посади;
- позбавлення волі;
- зауваження;
+ попередження;

№ 2110, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо види адміністративних стягнень:
- сувора догана;
- позбавлення права займати певні посади;
- позбавлення волі;
- зауваження;
+ виправні роботи;

№ 2111, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо види адміністративних стягнень:
- сувора догана;
- позбавлення права займати певні посади;
- позбавлення волі;
- зауваження;
+ громадські роботи.

№ 2112, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- чоловіків, які мають малолітніх дітей;
- жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років.
+ осіб, які не досягли вісімнадцяти років;

№ 2113, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- чоловіків, які мають малолітніх дітей;
- жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років.
+ вагітних жінок,

№ 2114, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, кому не можуть бути призначені громадські роботи:
- інвалідам третьої групи;
- іноземцям;
- особам, які не досягли вісімнадцяти років;
- жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
+ вагітним жінкам,

№ 2115, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, кому не можуть бути призначені громадські роботи:
- інвалідам третьої групи;
- іноземцям;
- особам, які не досягли вісімнадцяти років;
- жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
+ чоловікам, старше 60 років;

№ 2116, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, кому не можуть бути призначені громадські роботи:
- інвалідам третьої групи;
- іноземцям;
- особам, які не досягли вісімнадцяти років;
- жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
+ жінкам, старше 55 років

№ 2117, 0, 22, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, кому не можуть бути призначені громадські роботи:
- інвалідам третьої групи;
- іноземцям;
- особам, які не досягли вісімнадцяти років;
- жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
+ особам, визнаними інвалідами першої або другої групи

№ 2118, 0, 22, 1, 1, 120
У відповіді під котрими номерами правильно названі обставини, які виключають адміністративну відповідальність?
- вчинення правопорушення в стані сп’яніння;
- вчинення правопорушення з необережності;
- вчинення правопорушення неповнолітнім;
- вчинення правопорушення вагітною жінкою.
+ вчинення правопорушення неосудною особою;

№ 2119, 0, 22, 1, 1, 120
У відповіді під котрими номерами правильно названі обставини, які виключають адміністративну відповідальність?
- вчинення протиправних дій в стані сильного душевного хвилювання;
- вчинення правопорушення з необережності;
- вчинення правопорушення неповнолітнім;
- вчинення правопорушення вагітною жінкою.
+ вчинення протиправних дій в стані крайньої необхідності;

№ 2120, 0, 22, 1, 1, 120
Вкажіть ознаки, які характерні для конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення:
- конфіскацію проводять за рішенням посадової особи митниці;
- конфіскацію проводять за рішенням органу внутрішніх справ;
- конфіскацію проводять за рішенням органів мисливського нагляду;
- конфіскація знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до професійних мисливців;
+ конфіскацію проводять за рішенням суду; #

№ 2201, 0, 23, 1, 1, 120
Вкажіть ознаки, які характерні для конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення:
- конфіскацію проводять за рішенням посадової особи митниці;
- конфіскацію проводять за рішенням органу внутрішніх справ;
- конфіскацію проводять за рішенням органів мисливського нагляду;
- конфіскація знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до професійних мисливців;
+ конфіскація знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування;

№ 2202, 0, 23, 1, 1, 120
Вкажіть ознаки, які характерні для конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення:
- конфіскацію проводять за рішенням посадової особи митниці;
- конфіскацію проводять за рішенням органу внутрішніх справ;
- конфіскацію проводять за рішенням органів мисливського нагляду;
- конфіскація знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до професійних мисливців;
+ конфіскація полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави;

№ 2203, 0, 23, 1, 1, 120
Вкажіть ознаки, які характерні для конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення:
- конфіскацію проводять за рішенням посадової особи митниці;
- конфіскацію проводять за рішенням органу внутрішніх справ;
- конфіскацію проводять за рішенням органів мисливського нагляду;
- конфіскація знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до професійних мисливців;
+ конфіскації підлгає лише предмет, який є у приватній власності порушника;

№ 2204, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років

№ 2205, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ вагітних жінок

№ 2206, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ інвалідів другої групи;

№ 2207, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ інвалідів першої групи;

№ 2208, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ військовослужбовців;

№ 2209, 0, 23, 1, 1, 120
Назвіть відповіді, в яких правильно названо, до кого не може застосовуватись адміністративний арешт:
- інвалідів третьої групи;
- іноземців;
- жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- осіб без громадянства;
+ неповнолітніх

№ 2210, 0, 23, 1, 1, 120
Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:
- вчинення правопорушення в стані сп’яніння;
- підписання особою протоколу на місці правопорушення;
- вчинення правопорушення інвалідом другої групи;
- вчинення правопорушення в стані неосудності;
+ вчинення правопорушення неповнолітнім;

№ 2211, 0, 23, 1, 1, 120
Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:
- вчинення правопорушення в стані сп’яніння;
- підписання особою протоколу на місці правопорушення;
- вчинення правопорушення інвалідом другої групи;
- вчинення правопорушення в стані неосудності;
+ щире розкаяння винного;

№ 2212, 0, 23, 1, 1, 120
Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:
- вчинення правопорушення в стані сп’яніння;
- підписання особою протоколу на місці правопорушення;
- вчинення правопорушення інвалідом другої групи;
- вчинення правопорушення в стані неосудності;
+ вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

№ 2213, 0, 23, 1, 1, 120
Відповідно до КпАП: «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через».......?:
- місяць з дня вчинення правопорушення;
- шість місяців;
- п’ятнадцять днів з дня виявлення факту вчинення правопорушення;
- два місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду;
+ місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи;

№ 2214, 0, 23, 1, 1, 120
Відповідно до КпАП: «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через».......?:
- місяць з дня вчинення правопорушення;
- шість місяців;
- п’ятнадцять днів з дня виявлення факту вчинення правопорушення;
- два місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду;
+ два місяці з дня виявлення триваючого правопорушення;

№ 2215, 0, 23, 1, 1, 120
Відповідно до КпАП: «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через».......?:
- місяць з дня вчинення правопорушення;
- шість місяців;
- п’ятнадцять днів з дня виявлення факту вчинення правопорушення;
- два місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду;
+ місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінальної справи.

№ 2216, 0, 23, 1, 1, 120
Відповідно до КпАП: «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через».......?:
- два місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду;
- два місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінальної справи;
- місяць з дня вчинення правопорушення;
- п’ятнадцять днів з дня виявлення факту вчинення правопорушення;
+ три місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча судді;

№ 2217, 0, 23, 1, 1, 120
Відповідно до КпАП: «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через».......?:
- два місяці з дня вчинення правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду;
- два місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінальної справи;
- місяць з дня вчинення правопорушення;
- п’ятнадцять днів з дня виявлення факту вчинення правопорушення;
+ три місяці з дня виявлення триваючого правопорушення, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча судді;


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 656 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
№ 307, 0, 4, 1, 1, 120 До системи центральних органів виконавчої влади не входять: - міністерства; - державні агенства; - державні служби; - центральні органи виконавчої влади із спеціальним 4 страница | № 307, 0, 4, 1, 1, 120 До системи центральних органів виконавчої влади не входять: - міністерства; - державні агенства; - державні служби; - центральні органи виконавчої влади із спеціальним 6 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)