Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

№1 Логистика түсінігінің анықтамасы 

№1 Логистика түсінігінің анықтамасы

01.05.2012 14:41:57

 

Логистиканы қолданудың тиімділігі

№1

01.05.2012 14:42:23

 

Логистика және маркетингтің өзара байланысы

№1

01.05.2012 14:42:43

 

Логистиканың концепциясы және қағидалары

№1

01.05.2012 14:43:15

 

Материалдық ағым түсінігі және оның түрлері

№1

01.05.2012 14:43:37

 

Қолмен есептеу арқылы тиімді маршрутты құру әдістемесі

№1

01.05.2012 14:43:52

 

Логистикалық операциялар

№1

01.05.2012 14:44:19

 

Логистикалық жүйе түсінігі және оның түрлері

№1

01.05.2012 14:47:31

 

Тарату жүйесіндегі тасымалдау шығындарының қойма санына тәуелділігі

№1

01.05.2012 14:47:46

 

Логистиканың фунционалдық салаларының сипаттамасы

№1

01.05.2012 14:48:00

 

Логистикадағы ақпараттық ағымдар және ақпараттық жүйелер

№1

01.05.2012 14:48:13

 

Сатып алу логистикасының мәні және міндеттері, жабдықтаушыларды таңдау міндеті

№1

01.05.2012 14:48:27

 

1. Логистикада штрих-кодтарды қолдану және олардың түрлері, тиімділігі

№1

01.05.2012 14:48:58

 

«Дәл мерзімде жеткізу» логистикалық концепциясы

№1

01.05.2012 14:49:10

 

1. Шығындардың қойма сандарына тәуелділігі

№1

01.05.2012 14:49:36

 

1. Өндірістік логистика түсінігі

№1

01.05.2012 14:49:51

 

Материалдық қор түсінігі және оның түрлері

№2

01.05.2012 14:50:40

 

Өндірістік логистикада материалдық ағымдарды басарудың «тартушы» және «итеруші» жүйелері

№2

01.05.2012 14:50:55

 

КАНБАН микрологистикалық жүйесі

№2

01.05.2012 14:51:09

 

Қор жағдайын бақылау жүйесінің жалпы сипаттамасы және қор жағдайын бақылаудың негізгі жүйелерінің қызмет ету механизмі

№2

01.05.2012 14:51:22

 

Тарату логистикасының түсінігі

№2

01.05.2012 14:51:49

 

Қорларды нормалау

№2

01.05.2012 14:52:02

 

Логистикадағы қоймалау және қоймалардың қызметтері

№2

01.05.2012 14:52:15

 

Қызмет көрсету аумағында оңтайлы қойма санын анықтау

№2

01.05.2012 14:52:28

 

Жүк өңдеу және таро (сыртқы орам) және оның түрлері, буып түюдің алатын орны

№2

01.05.2012 14:52:41

 

Тарату жүйесіндегі басқару шығындарының қойма санына тәуелділігі

№2

01.05.2012 14:52:56

 

«Дәл мерзімде жеткізу» логистикалық концепциясы мен КАНБАН микрологистикалық жүйесінің өзара байланысы№2

01.05.2012 14:53:21

 

Тарату жүйесіндегі эксплуатациялық шығындардың қойма санына тәуелділігі

№2

01.05.2012 14:53:36

 

Әлемдік логистикалық жүйелер: Америка, Еуропа, Азия

№2

01.05.2012 14:53:49

 

Әлемдік логистикадағы делдалдар

№2

01.05.2012 14:54:42

 

Логистикалық сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау

№2

01.05.2012 14:55:06

 

Логистикалық сервис түсінігі және логистикалық сервис деңгейі

№2

01.05.2012 14:55:32

 

А – фирма қоймасы

Б,В,Г,Д,Е – магазиндер

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:01:55

 

 

Берілген 4 дәрі-дәрмек жабдықтаушылардың ең тиімдісін таңдау

 

Таңдау критерийлері

Меншік(таза) салмағы

Жабдықтаушылар

№1

№2

№3

№4

Баға

0,25

       

Жабдықтаушы сенімділігі

0,20

       

Емдік қасиеттері

0,20

       

Сапа

0,30

       

Қаржылық жағдайы

0,05

       

№3

03.05.2012 18:02:45

 

А – банк

Б, Г, В, Е, Д, Ж – РКО

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:10:00

 

Берілген ұялы байланыс компаниялардың ең тиімдісін анықтау

Таңдау критерийлері

Меншік(таза) салмағы

Критерий мағынасын бағалау

K’mobile

Activ

K’cell

Баға

0,25

     

Қызмет сапасы

0,30

     

Қаржылық жағдайы

0,25

     

Қосымша қызметтер

0,10

     

Қамту кеңдігі

0,10

     

№3

03.05.2012 18:10:25

 

В – кәсіпорын қоймасы

А, Д, Г, Е, Б, Ж – магазиндер

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:12:26

 

А, Б, С және Д жабдықтаушыларды бағалау үшін келесі критерийлер қолданылды: баға (0,3), жабдықтау сенімділігі (0,5), сапа (0,1), төлеу шарттары (0,1). Жақшада критерийлердің меншікті (таза) салмағы көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген критерийлер бойынша жабдықтаушыларды бағалау мына кестеде көрсетілген:

Критерийлер

Берілген критерийлер бойынша жабдықтаушыларды бағалау

А

Б

В

Д

Баға

       

Жабдықтаудың сенімділігі

       

Сапа

       

Төлем шарттары

       

№3

03.05.2012 18:12:45

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:14:39

 

Машина жасайтын зауыт жинақтай цехы үшін гайкасымен болтты сатып алады, жылдық қажеттілік жылына 50 мың дананы құрайды. Қазіргі кезде төменде келтірілген кестеге сай екі жабдықтаушылардан ұсыныс түсіп отыр.

Жабдықтаушы А

Жабдықтаушы В

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

5000 дейін

 

9999 дейін

4.8

5000 - 19999

4.6

10 000 - 29 999

4.5

20 000-нан

4.4

30 000-нан

4.3

Зауыт үшін сақтау құнын жылдық сақтау бірлігі құнының 38% бағалауға болады. Бір тапсырысты рәсімдеу құны – 1000 тенге. Берілген болттар үшін сұраныс бір жыл ішінде бірдей.

1. Әр жабдықтаушының жеңілдіктері есебінен оптималды тапсырыс көлемін анықтау.

2. Қай жабдықтаушыны таңдау қажет?

№3

03.05.2012 18

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

 

№3

03.05.2012 18:15:27

 

Келесi мәлiметтер берiлген: резервтiк қордың көлемң –45 бiрлiк. 1 тәулiкте күтiлетiн орта шығыны-3 бiрлiк, тапсырысты жеткiзу уақыты –2 тәулiк, қордың тексеру деңгейi айына 3 рет жүргiзiледi.(айлық есеп айырысу 30 күн).

Дефициеттен қорғауды қамтамасыз ететiн қордың минималды деңгейiн және қордың оңтайлы деңгейiн анықтау. (Тапсырыс саны).

№3

03.05.2012 18:16:06

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:16:26

 

А, Б, С және Д жабдықтаушыларды бағалау үшін келесі критерийлер қолданылды: баға (0,2), жабдықтау сенімділігі (0,4), сапа (0,3), төлеу шарттары (0,1). Жақшада критерийлердің меншікті (таза) салмағы көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген критерийлер бойынша жабдықтаушыларды бағалау мына кестеде көрсетілген:

Критерийлер

Берілген критерийлер бойынша жабдықтаушыларды бағалау

А

Б

В

Д

Баға

       

Жабдықтаудың сенімділігі

       

Сапа

       

Төлем шарттары

       

 

№3

03.05.2012 18:16:45

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

 

№3

03.05.2012 18:17:06

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

 

№3

03.05.2012 18:17:19

 

Берілген 4 дәрі-дәрмек жабдықтаушылардың ең тиімдісін таңдау

Таңдау критерийлері

Меншік(таза) салмағы

Жабдықтаушылар

№1

№2

№3

№4

Баға

0,25

       

Жабдықтаушы сенімділігі

0,20

       

Емдік қасиеттері

0,20

       

Сапа

0,30

       

Қаржылық жағдайы

0,05

       

№3

03.05.2012 18:17:32

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:18:16

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:18:33

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:18:45

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:18:53

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:19:24

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:19:33

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:19:44

 

Машина жасайтын зауыт жинақтай цехы үшін гайкасымен болтты сатып алады, жылдық қажеттілік жылына 50 мың дананы құрайды. Қазіргі кезде төменде келтірілген кестеге сай екі жабдықтаушылардан ұсыныс түсіп отыр.

Жабдықтаушы А

Жабдықтаушы В

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

5000 дейін

 

9999 дейін

4.8

5000 - 19999

4.6

10 000 - 29 999

4.5

20 000-нан

4.4

30 000-нан

4.3

Зауыт үшін сақтау құнын жылдық сақтау бірлігі құнының 38% бағалауға болады. Бір тапсырысты рәсімдеу құны – 1000 тенге. Берілген болттар үшін сұраныс бір жыл ішінде бірдей.

1. Әр жабдықтаушының жеңілдіктері есебінен оптималды тапсырыс көлемін анықтау.

2. Қай жабдықтаушыны таңдау қажет?

№3

03.05.2012 18:20:05

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:20:38

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:20:47

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:20:58

 

А – фирма қоймасы

Б, В, Г, Д, Ж – магазиндер

n- билет номері (билеттегі сандардың жиынтығы)

Мысалы, егер Сіздің билет номеріңіз 14 – ші болса, онда n=5 (1+4)

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:21:08

 

Квартал/жыл

Қор көлемі, қорап

 

I / 2011

 
 

II / 2011

 
 

III / 2011

 
 

IV / 2011

 
 

I / 2012

 

 

II / 2012

 

 

Жоғарыда 2011 жылдың 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші кезеңдеріндегі қор деңгейі көрсетілген. Экстраполяция әдісі негізінде 2012 1-ші және 2-ші кезеңдеріндегі (бесінші және алтыншы кезеңдегі) қор көлемін көлемін анықтау қажет.

№3

03.05.2012 18:26:02

 

А – банк

Б, Г, В, Е, Д, Ж – РКО

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:28:00

 

А – банк

Б, Г, В, Е, Д, Ж – РКО

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

03.05.2012 18:28:09

 

А – банк

Б, Г, В, Е, Д, Ж – РКО

Оптималды жеткізу маршрутын анықтау?

№3

04.05.2012 21:02:39

 

Машина жасайтын зауыт жинақтай цехы үшін гайкасымен болтты сатып алады, жылдық қажеттілік жылына 50 мың дананы құрайды. Қазіргі кезде төменде келтірілген кестеге сай екі жабдықтаушылардан ұсыныс түсіп отыр.

Жабдықтаушы А

Жабдықтаушы В

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

Саны

Бір данасы үшін бағасы, тенге

5000 дейін

 

9999 дейін

4.8

5000 - 19999

4.6

10 000 - 29 999

4.5

20 000-нан

4.4

30 000-нан

4.3

Зауыт үшін сақтау құнын жылдық сақтау бірлігі құнының 38% бағалауға болады. Бір тапсырысты рәсімдеу құны – 1000 тенге. Берілген болттар үшін сұраныс бір жыл ішінде бірдей.

1. Әр жабдықтаушының жеңілдіктері есебінен оптималды тапсырыс көлемін анықтау.

2. Қай жабдықтаушыны таңдау қажет?

   

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 555 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
= Благая «весть» и внезапная потеря = | Для того, чтобы прочесть этот сборник в том виде, в котором я, автор, его замышляю (смотреть корректно), я прилагаю к текстовому файлу, помимо этого руководства, ещё два. Это файл шрифта и файл

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.067 сек.)