Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

17*.Скільки осіб, відповідно до довгострокового прогнозу, може померти 1-го року внаслідок надзвичайних подій, спричинених алкогольним отруєнням, у місті з населенням тис. осіб, якщо ризик17*. Скільки осіб, відповідно до довгострокового прогнозу, може померти 1-го року внаслідок надзвичайних подій, спричинених алкогольним отруєнням, у місті з населенням тис. осіб, якщо ризик смертельної небезпеки становить ?

А: 9-10 осіб; Б: 19-20 осіб; В: 94-95 осіб; Г: 920-930 осіб.

18*. Яким є ризик загибелі людини внаслідок отруєння шкідливими речовинами, якщо, згідно із статистичними даними, протягом 1-го місяця у досліджуваний групі чисельністю 1 млн. осіб кількість загиблих становить 2…3 особи?

А: (2-3) ; Б: (4-6) ; В: (2,4-3,6) ; Г: (3,6-4,8) .

19*. Яким, згідно із статистичними даними, є ризик передчасної смерті внаслідок генетичних і соматичних хвороб та природного старіння організму людини, про яку відомо, що це особа жіночої статі віком 22 роки, яка мешкає у міській місцевості?

А: ; Б: ; В: ; Г: .

20*. Яким, згідно із статистичними даними, є ризик передчасної смерті внаслідок смертельного виробничого травматизму людини, про яку відомо, що це особа чоловічої статі, яка працює будівельником, а тривалість робочого часу (кількість робочих годин) протягом 1-го року становить 1960 годин?

А: ; Б: ; В: ; Г: .

21*. Якою є розрахована за формулою Мегоні ідеальна маса тіла працівника чоловічої статі, зріст якого 1,83 м.?

А: 60 кг.; Б: 72,5 кг.; В: 78 кг.; Г: 74 кг.

22*. Яким є хвилинний об’єм крові (об’єм крові, що його виштовхує лівий шлуночок серця за одну хвилину) у людини віком 33 роки при артеріальному кров’яному тиску 115/62 (мм. рт. ст.) і пульсу 75 уд./хв.?

А: 5,2 л.; Б: 4,8 л.; В: 5,6 л.; Г: 6,8 л.

23*. Яким є стан нервової регуляції серцево-судинної системи людини, якщо при виконанні ортостатичної проби її пульс у спокійному стані «лежачи» становив 67 уд./хв., а відразу після вставання (у положенні «стоячи») збільшився до 82 уд./хв.?

А: нервова регуляція серцево-судинної системи є нормальною; Б: нервова регуляція серцево-судинної системи є задовільною; В: нервова регуляція серцево-судинної системи є незадовільною; Г: правильної відповіді тут немає.

24*. Як слід оцінити фізичну підготовленість особи жіночої статі у віці 18 років, яка при виконанні 12-хвилинного бігового тесту Купера, подолала відстань 2,2 км.?

А: фізична підготовленість є дуже поганою: Б: фізична підготовленість є поганою; В: фізична підготовленість є задовільною; Г: фізична підготовленість є доброю.

25*. Якою є середня швидкість енерговитрат зайнятого протягом 90 хв. фізичною працею працівника, якщо маса його тіла 90 кг., а пульс під час роботи 84 уд./хв.?А: 273 Вт (робота середньої важкості); Б: 162 Вт (робота легка); В: 202 Вт (робота середньої важкості); Г: 292 Вт (робота важка).

26*. Яким є ризик передчасної смерті людини-курця, яка протягом однієї доби викурює 18-19 сигарет при вмісті нікотину в одній сигареті (згідно з інформацією на сигаретній упаковці) 0,3 мг.?

А: ; Б: ; В: ; Г: .

27*. Якою є площа ураженої легеневої (альвеольної) поверхні курця, який протягом 1 року щоденно викурює 20 сигарет із вмістом тютюнового дьогтю 8 мг. у кожній?

А: 22 м2; Б: 25 м2; В: 7 м2; Г: 34 м2.

28*. Потужність експозиційної дози випромінювання, спричинена природним радіаційним фоном становить ПЕД = 19 мкР/год. Яким для мешканця цієї місцевості є ризик передчасної смерті від раку крові (лейкозу), викликаного дією природних джерел радіації?

А: (допустимий); Б: (допустимий); В: (відносно середній); Г: (високий).

29*. Яким буде прискорення, набуте тілом водія автомобіля, що рухався зі швидкістю =65 км./год., у разі аварійного гальмування до повної зупинки ( =0), якщо воно перемістилося на відстань =0,70 метра (разом із кріслом водія, бо людина була міцно і правильно пристебнута ременем безпеки)? Чи залишитися водій живим?

А: а=2,4 , водій залишиться живим; Б: а=34 , водій загине; В: а=24 , водій залишиться живим; Г: а=28 , водій залишиться живим.

30*. За скільки хвилин людина у натовпі з дуже великою щільністю людей (10 осіб на 1м2) подолає сходами вгору ділянку шляху довжиною 17,6 метрів?

А: 1,6 хв.; Б: 3,2 хв.; В: 0,16 хв.; Г: 20 хв.

31*. Яким є вміст алкоголю в крові і викликаний ним ступінь сп’яніння людини чоловічої статі із масою тіла =90 кг., яка вжила 250 г. десертного вина із вмістом алкоголю 20%?

А: 0,79‰ (легке сп’яніння); Б: 1,4‰ (сп’яніння середнього ступеня); В: 4,5‰ (важке алкогольне отруєння); Г: 2,3‰ (сильне сп’яніння).


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
http://e-educ.ru/bd14.html Диаграмма потоков данных (DFD). Графический язык диаграммы. Примеры. | (мини) Удачный несчастный случай

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)