Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ І. Вивчення показників роботи й організації 4 страница 

Студенти повинні ознайомитись з втратами запасів, порядком їх списання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. (Рекомендовані додатки: розрахунок природних втрат, акт на бій, псування, лом)

 

Розкрити поняття нормованих та ненормованих втрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документальне оформлення втрат запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Завдання 6.7 Визначення кінцевого результату інвентаризації, запис на

рахунках бухгалтерського обліку

 

Студенти повинні визначити кінцевий результат інвентаризації, відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи в облікові регістри по обліку запасів. (Рекомендовані додатки: меморіальні ордери по матеріальним рахункам)

 

Порядок визначення кінцевого результату інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика порядку складання акту результатів перевірки цінностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводки щодо кінцевого результату інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Розділ VII Облік доходів та видатків

 

Завдання 7.1 Облік видатків

 

Студенти повинні ознайомитися з порядком складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків, відображенням видатків на рахунках бухгалтерського обліку. (Рекомендовані додатки: номенклатура витрат, кошторис доходів і видатків, меморіальні ордери по рахункам класу 8)

 

Поняття видатків установи, їх економічної класифікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна кореспонденція по рахункам 8 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика поточних витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Завдання 7.2 Облік доходів

 

Студенти повинні ознайомитись з обліком доходів спеціального фонду кошторису. Ознайомитись з обліком результатів виконання кошторису доходів і видатків за рік. (Рекомендовані додатки: кошторис установи, звіт за формою 4.1, 4.2, довідки бухгалтерії)

 

Поняття “доходи установи“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок відображення доходів в обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Розділ VIII Фінансова звітність і аналіз фінансової діяльності

 

Завдання 8.1 Звітність бюджетних установ

 

Студенти повинні провести узагальнення даних поточного обліку. Розкрити порядок складання бухгалтерської звітності. (Рекомендовані додатки: Баланс, Форми звітності установи за І квартал поточного року, довідки до форм звітності, розшифровка заборгованості та ін.)

 

Характеристика бухгалтерської звітності установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок складання та вимоги до оформлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Завдання 8.2 Аналіз фінансової діяльності

 

Студенти повинні ознайомитись з проведенням аналізу основних показників діяльності: кредиторської та дебіторської заборгованості, виконання кошторису за результатами року та ін. показників фінансової діяльності. (Рекомендовані додатки: форми звітності № 2, 7, 4, 2 “Баланс“ та ін.)

 

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок відображення в обліку результатів аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка та зауваження керівників практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 59 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.074 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>