Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

«Жүрек-қантамырлар жүйесі» тақырыбы бойынша ТЕСТІЛЕР 5 страница

Гематотестикулалық тосқауылды түзетін элементтерге://

аталық без торы жатады //

аталық бездің бөлікшеаралық тіні жатады //

интерстициалық гландулоциттер жатады //

сустентоциттер арасындағы жасушааралық тығыз түйіспелер жатады //

без қосалқысы түтіктерінің эпителийі жатады

***

Аталық бездің шығарушы каналшықтары://

бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған//

бір қабатты текшетәрізді эпителиймен тысталған//

бірқабатты призматәрізді жиектелген эпителиймен тысталған//

бірқабатты призматәрізді безді эпителиймен тысталған//

бірқабатты призматәрізді кірпікшелі эпителиймен тысталған

***

Сперматогенді эпителийдің бағаналы жасушалары://

гландулоциттер болып саналады//

сперматогониялар болып саналады //

сперматидалар болып саналады //

сперматоциттер болып саналады //

сустентоциттер болып саналады //

***

Сперматозоидтың акросомасы://

Гольджи кешенінің туындысы болып табылады//

гиалурон қышқылымен қамтылған//

сперматозоидтың мойын аймағында орналасады//

сперматозоидтің құбылмалығын қамтамасыз етеді//

өсу кезеңінде қалыптасады

***

Сперматогенді эпителийдегі бөлінбейтін жасушаларға://

А – типті сперматогониялар жатады //

В-типті сперматогониялар жатады //

бірінші реттік сперматоциттер жатады //

сустентоциттер жатады //

екінші реттік сперматоциттер жатады

***

Иректелген ұрық өзекшелерінің меншікті қабықшасының жиырылуын://

сустентоциттер қамтамасыз етеді//

фибробласттар қамтамасыз етеді//

миоидті жасушалар қамтамасыз етеді//

гландулоциттер қамтамасыз етеді//

сперматогониялар қамтамасыз етеді

***

Тестостеронның қызметі://

сперматогенезді қамтамасыз етеді//

сустентоциттердің көбеюін стимуляциялайды//

гландулоциттердің көбеюін стимуляциялайды//

бұлшықет жасушалардың көбеюін стимуляциялайды//

гонадотропоциттердің көбеюін стимуляциялайды

***

Адамда сперматогенездің ұзақтылығы://

48-64 сағат//

64-72 сағат//

14 тәулік//

32-64 тәулік//

62-72 тәулік

***

Алғашқы жыныс жасушалары://

сарыуыз қапшығы қабырғасының мезенхимасында түзіледі//

мезонефроста түзіледі//

Вольфов өзегінде түзіледі//Мюллер өзегінде түзіледі//

қосымша бездерде түзіледі

 

ІІ реттік сперматоциттер://

ядросында тетрадалар бар//

сперматогенді эпителийдің базальді бөлімінде орналасады//

В-типті сперматогониялардан түзіледі//

ядросында синаптимальдң кешендер бар//

мейоздың екінші бөлінуінен өтіп, сперматидаларға айналады

***

Тестостеронның өндірілуі://

гипоталамустың ядроларында жүреді//

гипофиздің алдынғы бөлігінде жүреді//

қуықасты безінде жүреді//

безқосалқысында жүреді//

аталық безде жүреді

***

Аналық бездің біріншілік фолликуласы://

алғашқы рет эмбриональді кезеңде түзіледі//

құрамында 2 реттік овоцит болады//

фолликулярлы жасушалары көпқабатты//

фолликул манында дәнекер тінді қабықшасы пайда болады//

фолликулярлы жасушалар прогестеронды синтездейді

***

Екінші реттік фолликула пайда болғанда://

жылтыр қабықша қалыптасады//

фолликулярлы эпителий атрофияға ұшырайды//

овоциттің көлемі азаяды//

бірінші реттік овоцит екінші реттік овоцитке айналады//

прогестерон синтезделеді

***

Овариальді-менструальді циклінің пролиферация кезеңінде жүретін өзгерістер кезінде://

аналық безде кезекті фолликула жетіледі//

қанда прогестеронның деңгейі көтеріледі//

Загрузка...

жатыр эпителийі бұзылады//

сары дене қызмет атқарады//

гипофизде пролактин бөлінеді

***

Овариальді-менструальді циклдің менструацияалды кезеңінде жүретін өзгерістер кезінде://

гипофизде фоллитропин синтезделеді//

аналық безде кезекті фолликула жетіледі//

аналақ безде гормондар түзілмейді//

жатыр бездері бұзылады//

сары дене қызмет атқарады

***

Овариальді-менструальді циклдің менструальді кезенінде жүретін өзгерістер кезінде://

эндометрийдің функциональді қабықшасы некрозға ұшырап, түседі//

эндометрий эпителийі қалпына келеді//

эстроген бөлінеді//

ингибин бөлінеді //

жатыр бездері шырыш бөледі

***

Эстрогенді://

гипоталамустың нейросекреторлы жасушалары секреттейді//

ішкі текальді жасушалар секреттейді //

гипофиздің гонадотропоциттері секреттейді //

аналық бездің фолликулярлы жасушалары секреттейді

***

Прогестеронды://

сары дененің лютеинді жасушалары секреттейді //

гипоталамустың нейросекреторлы жасушалары секреттейді //

ішкі текальді жасушалар секреттейді //

гипофиздің гонадотропоциттері секреттейді

***

Жатыр түтігін://

бірқабатты жалпақ эпителий тыстайды//

бірқабатты призмалы кірпікшелі эпителий тыстайды//

екіқатарлы эпителий тыстайды//

көпқабатты мүйізденбейтін жалпақ эпителий тыстайды//

бірқабатты кубты эпителий тыстайды

***

Ұрықтың аналық безінде://

бірінші реттік (примордиальді) фолликулдар болмайды//

сары денешіктер болмайды//

қан тамырлары болмайды//

стромасы болмайды//

капсуласы болмайды

***

Аналық безде жетілген фолликулдар алғашқы рет://

эмбриональдік кезеңінде пайда болады//

климакс кезеңінде пайда болады//

қартайған кезде пайда болады//

ерте постэмбриональді кезеңде пайда болады//

жыныстық жетілу кезеңінде пайда болады

***

Аналық безде фолликулярлы сұйықтықты://

овогонийлер секреттейді//

бірінші реттік овоцит секреттейді //

екінші реттік овоцит секреттейді //

фолликулярлы жасушалар секреттейді //

фибробласттар секреттейді

***

Жатырдың циклдік өзгерістері кезінде морфологиялық қайта құрылуға://

миометрий ұшырайды //

эндометрийдің базальді қабықшасы ұшырайды //

эндометрийдің функциональді қабықшасы ұшырайды //

периметрий ұшырайды //

параметрий ұшырайды

***

Овуляциядан кейін жарылған фолликулдың орнында://

ақ дене түзіледі//

сары дене түзіледі//

атретикалық дене түзіледі//

жетілген фолликул түзіледі//

өсу барысындағы фолликул түзіледі

***

 

Сыртынан бір қабат фолликулярлы жасушалармен қоршалған және бірінші реттік овоциттен тұратын фолликулаға://

примордиальді фолликул жатады//

екіншілік фолликул жатады //

үшіншілік (жетілген) фолликул жатады //

біріншілік фолликул жатады //

атретикалық фолликул жатады

***

Көпіршікке ұқсайтын фолликул (Граафов көпіршігі)://

примордиальді//

екіншілік//

үшіншілік (жетілген)//

біріншілік

атретикалық

 

Бірінші реттік овоциттен тұратын, көпқабатты фолликулярлы эпителиймен қоршалған фолликул://

примордиальді//

екіншілік//

үшіншілік (жетілген)//

біріншілік//

атретикалық

***

Ортасында әжімделген (сморщенная) жылтыр қабықшасы бар аналық бездің фолликуласы://

примордиальді//

екіншілік//

үшіншілік (жетілген)//

біріншілік//

атретикалық

***

Ядросы құрамында 23 тетрадалы хромасомасы бар, дамып келе жатқан аналық жыныс жасушасы://

овогония деп аталады//

бірінші ретті овоцит деп аталады //

екінші ретті овоцит деп аталады //

жұмыртқа жасушасы деп аталады //

редукционды денешік деп аталады

***

Нефронның құрамына://

шумақ капсуласы кірмейді//

жинақтаушы түтік кірмейді//

жіңішке өзекше кірмейді//

проксимальді өзекше кірмейді//

дистальді өзекше кірмейді

***

Бүйректе ренинді://

интерстициальді жасушалар синтездейді//

эндотелиоциттер жасушалар синтездейді //

юкстагломерулярлы жасушалар синтездейді //

подоцит жасушалары синтездейді //

тығыз дақ жасушалары синтездейді

***

Гипофиздің антидиуретикалық гормоны бүйректің://

тамырлы шумақтарына әсер етеді/

интерстициальді жасушаларына әсер етеді//

дистальді өзекшелер мен жинақтаушы түтіктерге әсер етеді//

бүртікті өзекшелерге әсер етеді//

юкстагломерулярлы жасушаларға әсер етеді

***

Несепте натрий мөлшерінің өзгерістерін сезетін бүйректің рецепторларына://

юкстагломерулярлы жасушалар жатады//

мезангиоциттер жатады//

шумақ капсуласының сыртқы жапырағының эпителиоциттері жатады//

подоциттер жатады//

тығыз дақтың эпителиоциттері жатады

***

Несепағардың қабырғасында://

ауыспалы эпителий болмайды//

сілемейлі қабықшаның ұзыннан орналасқан қатпарлары болмайды//

сілемейлі қабықшаның циркулярлы орналасқан қатпарлары болмайды//

сілемейасты негізінде бездер болмайды//

бұлшықет қабықшасында шиыршық тәрізді орналасқан қабаттар болмайды

***

Бүйректе мезангиоциттер://

шумақ капсуланың ішкі жапырағында орналасады//

тығыз дақтың құрамында орналасады//

өзекшемаңы капиллярларында орналасады//

тамыр шумағының аралығында орналасады//

әкелу және әкету артериолаларының айналасында орналасады

***

Бүйректе тығыз дақ://

капсула шумағының сыртқы жапырағында орналасады//

проксимальді өзекшенің қабырғасында орналасады//

дистальді өзекшенің қабырғасында орналасады//

жинақтаушы түтіктің қабырғасында орналасады//

интерстициальді тінде орналасады

***

Қуықта://

сілемейлі қабықша болмайды//

ауыспалы эпителий болмайды//

сілемейасты негізі болмайды//

үшқабатты тегіс салалы бұлшықет қабықшасы болмайды//

бұлшықет қабықшасындғы көлденең-жолақты бұлшықет болмайды

***

Бүйректе сүзгі тосқауылын://

мезангиальді жасушалар қалыптастырады//

юкставаскулярлы жасушалар қалыптастырады//

юкстагломерулярлы жасушалар қалыптастырады //

шумақ капиллярлардың эндотелийі,базальді мембрана және подоциттер қалыптастырады

***

Қуықасты безінің меншікті бездерінің құрылысы://

қарапайым түтікшелі болады//

трабекулалы болады //

түтікшелі – альвеоларлы болады //

фолликулярлы болады //

қарапайым альвеоларлы болады

***

Нефрон капсуласының сыртқы жапырағындағы эпителий жасушаларының пішіні://

жалпақ, аласа текше тәрізді болады//

пирамидальді түрде болады//

жұлдызша тәрізді болады//

биік призматәрізді болады //

пішіні ромб тәрізді болады

***

Жиектелген текше тәрізді жасушалармен тысталған нефрон бөліміне://

проксимальді өзекше жатады //

жіңішке өзекшенің төмен түсетін бөлімі жатады //

жіңішке өзекшенің жоғары көтерілетін бөлімі жатады //

дистальді өзекше жатады //

шумақ капсуласы жатады

***

Жалпақ эпителиальді жасушалармен тысталған нефрон бөліміне://

проксимальді өзекшенің тік бөлігі жатады//

жіңішке өзекше жатады //

проксимальді өзекшенің ирек бөлігі жатады //

дистальді тік өзекше жатады //

дистальді ирем өзекше жатады //

***

Бүйрек денешігінде тамырлы шумақты түзетін қан тамырларға://

бұлшықетті артерия жатады //

бұлшықетті вена жатады //

эндотелийі мен базальді мембранасы тұтас гемокапиллярлар жатады //

дистальді тік өзекше эндотелийі фенестрленген капиллярлар жатады //

синусоидті капиллярлар жатады

***

Бүйрек шумағы капсуласының ішкі жапырағындағы подоциттердің пішіні://

текше тәрізді болады//

конус тәрізді болады//

жалпақ (цитотрабекулалары және цитоподиялары бар) болады//

призма тәрізді болады//

саңырауқұлақ тәрізді болады

***

Бүйректің ренинді аппаратының юкставаскулярлы жасушалары://

жинақтаушы түтікшелердің маңында орналасады //

иректелген проксимальді өзекшенің маңында орналасады//

бүйрек денешігінің айналасында орналасады//

әкелуші және әкетуші артериолалар мен тығыз дақтың аралығында орналасады//

тамырлы шумақ капиллярларының аралығында орналасады

***

Бүйректе несепшығарушы жолдарға://

нефрон капсуласы жатады//

проксимальді өзекшелер жатады//

дистальді өзекшелер жатады//

жіңішке өзекшелер жатады//

жинақтаушы түтікшелер, тостақаншалар, астау (бүйрек қуысы) жатады

***

Бүйректің жинақтаушы түтікшелерінде://

қан плазмасының сүзілуі жүреді//

біріншілік несептің түзілуі жүреді//

несептің қышқылдануы жүреді//

ақуыздармен көмірсулардың реабсорбциясы жүреді//

электролиттердің реабсорбциясы жүреді

***

Қуық пен несепағардың сілемейлі қабықшасын://

бірқабатты жалпақ эпителий тыстайды//

бірқабатты кубты эпителий тыстайды//

ауыспалы эпителий тыстайды//

көпқабатты мүйізденбейтін эпителий тыстайды//

көпқабатты мүйізденетін эпителий тыстайды

***

Бүйректің дистальді өзекшесіндегі тығыз дақ жасушаларының піішіні://

жіңішке призмалы болады//

жалпақ болады //

кубты болады //

жұлдызша тәрізді болады //

көпбұрышты болады

***

Бүйректің простагландинді аппаратының жасушаларына://

интерстициальді және жинақтаушы түтікшелердің ақшылт жасушалары жатады//

жинақтаушы түтікшелердің күңгірт жасушалары жатады//

мезангиальді жасушалар жатады//

юкставаскулярлы жасушалар жатады//

подоциттер жатады

***

Аталық жыныс жүйесiнiң индифференттік даму кезеңi://

сарыуыз қапшығының қабырғасында гонобласттардың түзілуін қамтиды //

жыныстық баулардан дамитын иректелген тұқым өзекшелерiнің түзілуін қамтиды //

алғашқы бүйректің түтiкшелiк құрылымдарынан дамитын шығарушы өзекшелердің түзілуін қамтиды //

Вольфов өзекшесінен қосалқы өзекшенің түзілуін қамтиды //

Вольфов өзекшесінен тұқым шығарушы өзекшенің түзілуін қамтиды

***

Аталық жыныс жүйесiнің дамуының түрлену кезеңi://

сарыуыз қапшығының қабырғасында гонобласттардың түзілуін қамтиды //

жыныстық баулардан дамитын иректелген тұқым өзекшелерiнің түзілуін қамтиды //

біріншілік бүйректің түтiкшелiк құрылымдарынан дамитын шығарушы өзекшелердің түзілуін қамтиды //

Вольфов өзекшесінен қосалқы өзекшенің түзілуін қамтиды //

Вольфов өзекшесінен тұқым шығарушы өзекшенің түзілуін қамтиды

***

Мезонефральді (Вольфов) өзекшеден: //

иректелген каналдар дамиды //

тік каналдар дамиды //

аталық ұрық безінің торы дамиды //

шығарушы каналдар дамиды //

қосалқының өзегі дамиды

***

Ұрық көпiршiктеріне: //

секрет эякулятты сұйылту және спермийді белсенді ету тән//

үш қабатты бұлшықет қабатынан тұру тән//

үрпіде ашылу тән//

ен безiнiң синустерiнде ашылу тән//

сыртқы сірнелі қабығының болуы тән

***

Қуықасты безінің меншiктi бездерi://

қарапайым түтiкшелі болады //

трабекулалы болады//

түтікті – альвеолалы болады//

фолликулярлы болады//

қарапайым альвеолалы болады

***

Сперматозоидтар тік өзекшелерден шығып://

шығарушы өзекшесіне түседі //

аталық без торына түседі //

тұқымшығарушы өзекшелерге түседі //

ұрық шығарушы өзекшесіне түседі //

қосалқы өзекшесіне түседі

***

Бульбоуретральды бездерге://

қарапайым түтiкшелі құрылым тән //

қарапайым альвеолалық құрылым тән //

түтікті - альвеолалық құрылым тән //

трабекулярлық құрылым тән //

фолликулярлы құрылым тән

***

Эпителийінде кірпікшелі биік цилиндрлі жасушалар микробүрлі кубты жасушаларымен кезектесіп орналасатын құрылымға://

тік каналдар жатады //

аталық жыныс без торы жатады //

қосалқы өзекшесі жатады //

ұрық қосалқысы//

тұқым шығарушы өзекше жатады

***

Сперматозоидтар://

тұқым шығаратын өзекшеде сақталады //

ұрық көпiршiктерінде сақталады //

ұрықтың торларында сақталады //

аталық бездің қосалқысында сақталады //

ен безiнде сақталады

***

Иректелген тұқым каналдарында сперматогенезді стимуляциялайтын гормонға://

соматотропин жатады //

фоллитропин жатады //

лютропин жатады //

кортикотропин жатады //

окситоцин жатады

***

Овогонийлердің көбеюі://

эмбриогенезде жүреді //

өмірдің алғашқы жылында жүреді //

жыныстық жетілуге дейiн жүреді //

жыныстық жетілу кезінде жүреді //

(18ден 50 жасқа дейiн) репродуктивті жаста жүреді

***

Сүт безiне: //

15-20 қарапайым түтікшелі бездің болуы тән//

асқорыту жүйесі безінің болуы тән//

секреторлық бөлiмдері жүктiлiктiң 3-шi айынан бастап жұмыс iстеу тән//

сүт секрециясы апокринді типте жүруі тән//

сүттің өндiрілуі және бөлінуі эстрогендермен және прогестеронмен реттелу тән

***

Окситоцинді://

аналық безідің интерстициальды жасушалары синтездейді //

тheca iпterпa жасушалары синтездейді//

гипоталамус ядроларының жасушалары синтездейді //

сары дене жасушалары синтездейді //

аденогипофиздің гонадотропты жасушалары синтездейді

***

Менустрацияалды кезеңде аналық безде://

прогестерон өндіріледі //

эстрогендер өндіріледі //

гонадокренин өндіріледі //

ингибин өндіріледі//

андрогендер өндіріледі

***

Аналық безде овоциттердің түзілуін реттейтін гипофиз гормонына://

саматотропин жатады //

териотропин жатады //

лютропин жатады //

фоллитропин жатады //

окситоцин жатады

***

Аналық бездiң милы заты://

бұлшықет тінінен тұрады//

нейроглиядан тұрады //

дәнекер тінінен тұрады //

шырышты тінінен тұрады //

безді тінінен тұрады

***

Гландулоцит жасушаларының даму көзіне://

мезенхима жатады//

энтодерма жатады //

эктодерма жатады //

мезодерма жатады //

прехордиальді пластинка жатады

***

Сілемейлі қабықшасы базальді және функциональді қабаттарынан тұратын ағзаға://

аналық без жатады //

жатыр түтігі жатады //

жатыр жатады //

қынап жатады //

сүт бездерi жатады

***

Прогестерон гормоны://

жатырдың сілемейлі қабатында түзіледі//

жатыр түтігінде түзіледі //

аналық бездерде түзіледі //

қынапта түзіледі //

жатырдың бұлшықеттiк қабатында түзіледі

***

Бүйректің эмбриональдік даму көзіне://

спланхнатом жатады//

нефрогонадотом жатады//

склератом жатады//

миотом жатады//

дерматом жатады

***

Нефрондар бүйректiң://

денешiгiне ашылады//

жинақтаушы түтiкшесінде ашылады //

иректелген өзекшелерінде ашылады //

бөлiк iшiндегi артерияларыда ашылады //

шумақтың капсуласыда ашылады

***

Бүйректің жинақтаушы түтікшесінде судың реабсорбциясын://

антидиуретикалық гормон реттейді //

соматотропты гормон реттейді //

тиреотропты гормон реттейді //

глюкокортикоидтар гормон реттейді //

норадреналин гормон реттейді

***

Бүйрек өзекшелерінде хлоридтерді://

проксимальді өзекшенің эпителий жасушалары өндіреді //

дистальді өзекшенің эпителий жасушалары өндіреді //

жинақтаушы түтiкшенің эпителий жасушалары өндіреді //

Генгле ілмегінің жасушалары өндіреді //

бүйрек тостақаншасының жасушалары өндіреді

***

Генле ілмегі://

тығыз денешіктің құрамына кiредi //

жинақтаушы түтiкшенің құрамына кiредi //

нефронның құрамына кiредi //

юкстагломерулярлы аппараттың құрамына кiредi //

бүйрек тостағаншасының құрамына кiредi

***

Несеп түзілуінің секреторлық фазасы://

жинақтаушы түтiктерде жүреді//

бүйрек тостағаншасында жүреді //

юкстагломерулярлық аппаратта жүреді //

тығыз денешікте жүреді //

тамыр шоғырында жүреді

***

Рениндi өндiруге://

мезангиоциттер қатысады //

макрофагтар қатысады //

тығыз денешік жасушалары қатысады //

жұлдызша тәрізді жасушалар қатысады //

базальді жасушалар қатысады

***

Құрамында митохондриялары көп бүйрек эпителийінің жасушалары://

капсуланың сыртқы жапырақшасының жасушалары жатады //

жинақтаушы өзекше жасушалары жатады //

Генгле ілмегінің жасушалары жатады //

бүйрек тостақанша жасушалары жатады //

проксимальді өзекше жасушалары жатады

***

Тамыр тарылтқыш әсер беретін және шумақтағы қан ағымын күшейтетін заттарға://

эстрогендер жатады //

альдостерон жатады //

простагландиндер жатады //

норадреналин жатады //

адреналин жатады

***

Бүйрек сүзгiсiнiң диаметрі://

2 нм//

4 нм//

7 нм//

10 нм//

20 нм

***

Бүйрек бөліктеріне://

пирамидалар жатады //

нефрондар жатады //

бүйрек қуыстары жатады //

бүйрек тостағаншалары жатады //

бүйрекің өзекшелерi жатады

 

« Асқорыту жүйесі» тақырыбы бойынша тестілер

5 варианттан 1 дұрыс жауапты тандап алыныз.

 

Асқорыту түтігінің кез келген бөлімін://

tunica mucosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//

tunica serosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//

tunica intima, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//

tunica mucosa, tunica media, tunica serosa қалыптастырады//

tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis,tunica adventicia, serosa қалыптастырады

****

Ас қорыту түтігінің алдынғы бөлімінде://

бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий болады//

бірқабатты призма тәрізді безді эпителий болады //

көпқабатты мүйізденбейтін эпителий болады //

бірқабатты жалпақ эпителий болады //

көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителий болады

****

Асқазанның сілемейлі қабықшасы://

бірқабатты цилиндр тәріздіжиекшеліэпителиймен тысталған//

бірқабатты призма тәрізді бездіэпителиймен тысталған//

көпқабатты мүйізденбейтін эпителиймен тысталған//

көпқабатты мүйізденетін эпителиймен тысталған//

көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителиймен тысталған

***

Ішек бүрлерінің бетін://

бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий жабады//


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
«Жүрек-қантамырлар жүйесі» тақырыбы бойынша ТЕСТІЛЕР 4 страница | «Жүрек-қантамырлар жүйесі» тақырыбы бойынша ТЕСТІЛЕР 6 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.087 сек.)