Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА: “Визначення фінансового результату”Практична робота №11

ТЕМА: “Визначення фінансового результату”

 

Мета: закріпити набуті навики із відображення на рахунках обліку доходів звітного періоду, із визначення фінансового результату, із заповнення звіту про фінансові результати

Варіант № ___

- скласти бухгалтерські проводки, провести необхідні розрахунки, визначити фінансовий результат

- заповнити журнал реєстрації господарських операцій

- заповнити літачки до рахунків класу 7

- заповнити звіт про фінансові результати (Розділ І)

 

Зміст господарської операції

Сума, грн

Д

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Д К Д К Д К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д К Д К Д К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д К Д К Д К

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період попереднього року

       

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

()

()

Валовий:
прибуток

 

 

 

збиток

 

()

()

Інші операційні доходи

 

 

 

Адміністративні витрати

 

()

()

Витрати на збут

 

()

()

Інші операційні витрати

 

()

()

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

 

 

 

збиток

 

()

()

Дохід від участі в капіталі

 

 

 

Інші фінансові доходи

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

Фінансові витрати

 

()

()

Втрати від участі в капіталі

 

()

()

Інші витрати

 

()

()

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

 

 

 

збиток

 

()

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

 

 

 

збиток

 

()

()

 

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Практическая работа 2 Тема: Расчет средних показателей | Практичне завдання до заняття №1: Управління кар'єрою

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.034 сек.)