Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Слайд 2. Приватний пенсі́йний фонд — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає пенсійні внескиСлайд 2. Приватний пенсі́йний фонд — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів

Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку.

З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають вашою приватною власністю, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

Види НПФ

НПФ бувають трьох видів:

Відкриті пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд,
учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від
місця та характеру їх роботи; Корпоративні пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд,
засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька
юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися
роботодавці-платникипрофесійні пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновником
(засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх
об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх об'єднання
або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності
(занять), визначеної у статуті фонду.

Особливості оподаткування

Слайд 3. Податкове законодавство України звільняє учасників НПФ від оподаткування вкладів аж до моменту одержання пенсійних виплат. Учасник НПФ (вкладник фонду на свою користь) у будь-який момент може перевести кошти в інший недержавний пенсійний фонд, у страхову організацію або на банківський пенсійний депозитний рахунок.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на одержання пенсійних виплат, він визначає самостійно. Цей вік може відрізнятися від пенсійного віку, визначеного в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та не більш ніж на 10 років, тобто від 50 до 70 років — для чоловіків, від 45 до 65 років — для жінок.

Учасник має право на одноразові виплати з НПФ, якщо:

· на момент виходу на пенсію сума коштів на індивідуальному рахунку менша, ніж законодавчо встановлена мінімальна сума;· він виїжджає за кордон на постійне місце проживання;

· стан його здоров'я — критичний, і це підтвердила медична установа (онкологічне захворювання, інсульт, інвалідність І групи).

Окрім того, пенсійні кошти одноразово виплачують спадкоємцям учасника НПФ.

Згідно з даними порталу UFM в Україні діє більше 100 недержавних пенсійних фондів.

 

Механізм діяльності НПФ

НПФ не здійснює своєї діяльності самостійно, а користується послугами адміністратора (адміністрування фонду), зберігача (зберігання активів) і управляючого активами (управління активами). Послуги з адміністрування та управління активами можуть надаватися однією юридичною особою.

Адміністратор веде бухгалтерський та податковий облік НПФ і саме він володіє інформацією скільки коштів накопичено на користь кожного учасника НПФ.

Компанія з управління активами (КУА) займається інвестуванням коштів НПФ.

Банк-зберігач відповідає за банківське обслуговування НПФ, зберігання та облік його активів.

Діяльність з адміністрування, зберігання та управління активів вимагає відповідних ліцензій та суворо регулюється та контролюється відповідними державними органами.

 

Слайд 4. За даними Держфінпослуг, майже 40% вкладників НПФ — українці віком від 25 до 40 років, у той час як частка клієнтів, старших за 55 років, — 13,8%. До того ж, масовими корпоративні програми в Україні стануть дуже нескоро. «Поки що одиниці включають пенсійне забезпечення до компенсаційного пакету для працівників», — розповідає генеральний директор рекрутингової компанії «Форсаж» Олена Грищук. Найчастіше на це йдуть компанії з іноземним капіталом: на Заході така турбота вважається нормою, у нас — це спосіб підвищити пенсію для топ-менеджерів і обійти законодавчі обмеження максимальної пенсії або ж мотивувати особливо цінних працівників. «Інтерес до НПФ виявляють багато роботодавців, однак до реального утвердження пенсійної програми доходять далеко не всі», — знизує плечима Олександр Панченко.

Слайд 5. У Відкритому пенсійному Фонді «Соціальний стандарт» формується пенсія для людей різного віку. Пропонуємо Вам цікаві факти про вік учасників «Соціального стандарту», які самостійно або завдяки турботі рідних або роботодавців накопичують у Фонді власний пенсійний капітал.

Середній вік цих громадян – 41 рік.

Чоловіків серед них - 56,3%, жінок - 43,7%.

62,1% складають учасники у віці до 45 років. Детальну структуру вікових груп Ви можете побачити на малюнку.

Все частіше до Фонду приєднуються цілими родинами. Тим паче, що зміни у пенсійному законодавстві, які набули чинності у липні 2012 року, дозволяють батькам створювати пенсійні скарбнички для своїх діточок!

Доходність Фонду за 2012 рік склала -10,1%.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 1,72 грн. Як наслідок середньорічна доходність Фонду знизилась і на кінець 2012 року склала 7,3%.

Вкладення за класами активів станом на 31.12.2012: акції –- 32,0%, облігації – 49,2% (у т.ч. валютні ОВДП), депозити – 12,3%, банківські метали (золото) – 5,1%, грошові кошти – 1,4%.

Показники діяльності Фонду станом на 31.12.2012 року:

· кількість учасників зросла на 1,5%, або на 85 осіб, і склала 5 709 осіб;

· кількість вкладників-фізичних осіб досягла 2 846 осіб, зростання на 5,1%;

· кількість вкладників-юридичних осіб - 54 роботодавці;

· надійшло пенсійних внесків у сумі 1,12 млн. грн.., переведено коштів з інших фондів – 424,42 тис. грн..;

· здійснено виплат учасникам Фонду на суму 1,71 млн. грн., переведено коштів до інших НПФ – 245,35 тис. грн;

· чиста вартість активів становила 19,48 млн. грн.

Слайд 6. На Заході вже давно стало нормою те, що частину пенсії своїм працівникам виплачує роботодавець. Додаткову пенсію отримує, наприклад, кожен другий американець. Керівництво компанії відраховує до недержавного пенсійного фонду приблизно 1–1,5% від щорічного заробітку працівника, який пропрацював на підприємстві понад п'ять років. Середній розмір додпенсіі — $500. Так звану професійну пенсію отримують майже 90% шведів: відрахування до НПФ сягають 3% від зарплати, а надбавка до основної пенсії може на виході становити приблизно 10% від останнього заробітку. В Австралії, де обов'язкові пенсійні відрахування взагалі відсутні, компанії переводять до НПФ 9% доходів працівників.

В Україні така практика поки що є рідкістю, як і самі НПФ. За ідеєю, НПФ — це стабільні фінансові структури. Люди інвестують у них на десятиліття наперед, тож мають бути впевнені, що НПФ не збанкрутує, попри будь-які кризи. В Україні фондів із довгою історією немає. А кризи, які забирають в могилу новоспечені НПФ, є. Крім того, НПФ — гравець фондового ринку. Але й розвиненого фондового ринку в нас немає. Тож більшість українських пенсійних фондів — кишенькові структури великих корпорацій чи відомств.

І все ж таки компанії, працівники яких після виходу на заслужений відпочинок можуть отримувати надбавку до державної пенсії, у нас у країні є.

Перші корпоративні недержавні пенсійні фонди з'явилися в Україні менш ніж 10 років тому. «Свій НПФ Брокбізнесбанк створив 2005 року, його головним завданням було накопичення додаткових коштів на індивідуальних пенсійних рахунках працівників», — зазначає голова правління КУА АПФ «Брокбізнесінвест» Олександр Бондаренко. У березні 2006 року корпоративний НПФ заснував державний Укрексімбанк, у серпні 2007-го — Нацбанк. Згодом власні корпоративні фонди з'явилися в Укрпошти, концерну «Стирол», Чорноморнафтогазу, Торгово-промислової палати України тощо. Тоді, на початку 2000-х років, активами корпоативних НПФ управляли здебільшого афілійовані структури. І це не дивно: таким чином власники корпорацій намагалися збільшити валові витрати та зменшити розмір оподатковуваного прибутку.

Контракти підрахували, що якщо зарплата співробітника становить 7000 грн, а роботодавець перераховує до НПФ 2% від суми (140 грн) протягом 20 років, то після виходу на пенсію працівник може розраховувати на надбавку щонайменше у 800 грн. При зарплаті 2500 грн розмір додпенсіі буде трохи більшим, ніж 250 грн. Щоправда, розрахунки вірні лише за умови, що інвестиційний дохід протягом 20 років не буде нижчим, ніж 12% на рік. А гарантувати цього ніхто не може. У 2010 році управляючі фондами заробили в середньому 17,2% прибутку: дохідність окремих фондів (НПФ «Універсальний», «Хрещатик», «Соціальна підтримка») перевищувала 30%. Високу дохідність забезпечило зростання фондового ринку у 2010 році: індекс українських акцій за 12 місяців додав 67%. Цього року результати діяльності фондів будуть набагато скромнішими: з 1 січня по 15 серпня 2011 фондовий ринок вже просів більш ніж на 20%. А ставки за депозитами, в яких розміщено 34,6% активів НПФ, з початку року опустилися на 2–3 п.п.

Слайд 9. Днями компанія Towers Watson, що не перший рік моніторить найбільші ринки накопичувальних недержавних пенсійних фондів світу, оприлюднила дані за 2012 рік. І що ж ми бачимо? Світові пенсійні активи приватних фондів найбільших ринків світу склали 23,3 трильйона доларів. Саме трильйонів доларів - це не помилка.

Для наочності: ціна цієї суми - 600 тисяч тонн золота за його нинішніми біржовими котируваннями. І все це - приватні накопичення громадян у недержавних пенсійних фондах, їх джерело упевненості у завтрашньому дні.

За 2012 рік приватні пенсійні накопичення громадян зросли майже на 3 трильйони доларів або на 15% порівняно з 2011 роком. Таке збільшення, пишуть експерти Towers Watson, навіть для них було "різким і несподіваним". Найбільші ж пенсійні фонди світу за 2012 рік "перекрили" падіння активів 2011 року.

Слайд 10. Серед країн найбільша частка приватних пенсійних коштів належить громадянам США, Японії та Великобританії, хоча в останні роки вона зменшується - саме частка, бо сума збільшується. Водночас в останні роки "на арену" вийшли Австралія, Бразилія та Південно-Африканська республіка.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Организация мероприятий | Hennessy X.O подарочный(500ml)

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)