Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Питання на іспит з дисципліниПитання на іспит з дисципліни

“Проблеми теорії держави і права”

2014/2015

1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації.

2. Методологія сучасної юридичної науки.

3. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП».

4. Об’єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти.

5. Функції ТДП (функціональний аналіз).

6. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння.

7. Проблеми класифікації методів юридичної науки.

8. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку.

9. Проблеми поняття та ознак держави.

10. Суверенітет як ознака держави.

11. Проблематика території держави.

12. Сутнісна характеристика держави: основні підходи

13. Тип держави: проблеми розуміння.

14. Форми державного устрою: проблеми розуміння.

15. Форма державного правління: проблеми визначень.

16. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості.

17. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять.

18. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії.

19. Політична система суспільства: поняття та типологія.

20. Структура та функції політичної системи суспільства.

21. Держава – центральний елемент політичної системи суспільства.

22. Сутність права: підходи до характеристики.

23. Проблемні аспекти функціонального призначення сучасного права.

24. Принципи права: проблеми розуміння та класифікації.

25. Праворозуміння: поняття та значення.

26. Субєктивне та об’єктивне право: підходи до розуміння та співвідношенняю

27. Основні напрямки право розуміння.

28. Легістський тип праворозуміння.

29. Юридичний тип праворозуміння.

30. Правове ргулювання: поняття, ознаки та значечення.

31. Загальнотеоретичні засади правового впливу.

32. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання.

33. Поняття, ознаки та структура системи права.

34. Проблемні аспекти розуміння законодавства: поняття та ознаки.

35. Проблемні засади співвідношення системи права та системи законодавства.

36. Норма права та її співвідношення з іншими категоріями.

37. Правовідносини: проблеми сучасного розуміння.

38. Проблемні аспекти визначення змісту правових відносин.

39. Класифікація правових відносин.

40. Особливості структури правових відносин.

41. Проблеми розуміння соціальної відповідальності.

42. Співвідношення соціальної та юридичної відповідальності.43. Сучасні проблеми розуміння юридичної відповідальності.

44. Законність: поняття, ознаки та значення.

45. Особливості та значення правопорядку.

46. Законність: аспекти сучасного розуміння.

47. Законність як принцип права.

48. Відмінні риси законності та правопорядку.

49. Особливості юридичної позитивної відповідальності.

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання до іспиту з політекономії 2014-2015 навч. Рік | План работ по аварийному ямочному ремонту (холодной а/бетонной смесью) на период с 28.04.2015г. по 08.05.2015г.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)