Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1. Які типи оболонок застосовано в кабелях марок КМГ-4, КМА-4, КМЭ-4?Лінії передачі

 

1. Які типи оболонок застосовано в кабелях марок КМГ-4, КМА-4, КМЭ-4?

А)

Б)

В)

Г)

 

2. Який тип часткового діелектричного заповнення використовується в кабелях марок КМ, МКТС, МКС?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

3. Які види скручення ізольованих провідників найчастіше застосовують в групі та в осерді?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

4. Які складові має осердя кабелю марки КМ 8/6?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

5. Як змінюються первинні параметри R, L, C, G для коаксіального кабелю при збільшенні частоти f?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

6. Як змінюють вторинні параметри α, β, Zx для коаксіального кабелю в області високих (f > 60кГц) при збільшенні частоти f?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

7. При якому співвідношенні між первинними параметрами лінія передачі має мінімальні втрати передачі ?

А)

Б)

В)

Г)

 

8. Якими факторами зумовлено вплив між поряд розташованими коаксіальними кабелями (КК)?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

9. Яке співвідношення між діаметром d внутрішнього провідника коаксіального кабеля (КК) та діаметром D його зовнішнього провідника відповідає мінімуму затухання? Якому значенню хвилевого опору ZX це відповідає?

А)

Б)

В)

Г)

 

10. За якими формулами розраховується хвилевий опір ZX ідеальної симетричної пари, її погонна провідність G та погонна ємність c (σ – питома провідність діелектричного заповнення, α – відстань між жилами, r – радіус «голої» жили, εα, εr – абсолютна та відносна проникність діелектричного заповнення)?

 

А)

Б)

В)

Г)

 

11. Які міри застосовують для зменшення взаємного впливу між розмовними парами в багатопарних кабелях міського телефонного зв’язку при формуванні групи та осердя?

А)

Б)

В)

Г)

 

12. Застосуванням яких заходів зменшується вплив стикових неоднорідностей в межах підсилювальної дільниці при стикуванні будівельних довжин в процесі будівництва лінії магістрального зв’язку на основі коаксіального (К), або високочастотного симетричного (С) кабеля?

А)

Б)

В)

Г)

 

13 Які фізичні процеси в електричному кабелі враховує первинний параметр С0?

А)

Б)

В)

Г)

 

14 Які фізичні процеси в електричному кабелі враховує первинний параметр G0?

А)

Б)

В)

Г)

 

15 Які процеси в лінії зв’язку (на підсилювальній дільниці) враховує робоче затухання ap лінії та яке співвідношення між величиною ap та величиною a0 (власного затухання однорідної лінії)?А)

Б)

В)

Г)

 

16 За якою формулою розраховується коефіцієнт відбиття від навантаження з опором , якщо хвилевий опір лінії передачі Zx?

А)

Б)

В)

Г)

 

17 Для знаходження відстані до місця пошкодження кабелю зв’язку застосовується імпульсна рефлектометрія. На рис.1 та рис.2 зображено дві рефлекторами. Тут U – напруга хвилі, х – поточна координата вздовж кабелю, Ln – відстань до місця пошкодження. Треба класифікувати тип пошкодження: кз (коротке замикання жил кабелю) чи хх (обрив жил кабелю).

Рисунок 1

 

Рисунок 2

 

А)

Б)

В)

Г)

 

18 Які міри застосовуються в багатопарних кабелях телефонного зв’язку для зменшення взаємного впливу між розмовними парами?

А)

Б)

В)

Г)

 

19 Яке значення нормованого коефіцієнту відбиття Гmax(%) є максимально допустимим при стикуванні будівельних довжин кабелю для магістральної лінії зв’язку? Якому відхиленню хвилевого опору ΔZx max від номінального значення Zx nom = 75 Ом це значення Гmax відповідає?

А)

Б)

В)

Г)

 

20 Хай 1 – 2 є впливною парою (між жилами напруга U) в симетричному кабелі, а пара 3 – 4 та пара, на яку здійснюється вплив – рис.1. Між жилами 3 та 4 включимо вольтметр PV. Побудуємо міст електричного зв’язку – рис.2, Тут С13, С14, С23, С24 – частинні ємності зв’язку; g13 g14 g23 g24 – частинні провідності зв’язку.

 

Рисунок 1

Рисунок 2

При якій умові міст буде збалансовано, яке значення напруги UP покаже при цьому вольтметр PV та чи буде взаємний зв'язок між парами 1 – 2 та 3 – 4?

А)

Б)

В)

Г)


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кількість ліжок по закладу: | Исходные данные к курсовой работе

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)