Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Питання до іспиту з навчальногоПитання до іспиту з навчального

предмету “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

 

 

1. Дайте визначення категоріям: Міжнародна економіка, факторонасиченість країни, валютна операція, акцептний кредит, політичний союз, вільна торгівля, внутрішня економія від ефекту масштабу, технічні бар’єри.

Теоретичне питання. Класичні теорії міжнародної торгівлі.

Творче питання. Чи погоджуєтесь Ви з наступним твердженням: «Економічний добробут країни при введенні імпортного мита завжди вищий, ніж в умовах вільної міжнародної торгівлі».

 

2. Дайте визначення категоріям: Закрита економіка, генеральна торгівля, зовнішня економія від ефекту масштабу, фондовий ринок, економічний союз, міжнародна торговельна діяльність, прихований протекціонізм, добровільні обмеженая експорту.

Теоретичне питання. Предмет та метод курсу “міжнародна економіка”.

Творче питання. Згідно теорії Майкла Портера, чи достатньо потужного сировинного потенціалу держави для отримання конкурентних переваг на світовому ринку?

 

3. Дайте визначення категоріям: Міжнародна торгівля, допомога розвитку, валютний опціон, міжнародний кредит, глобалізація, генеральна торгівля, кількісне котирування валюти, демпінг.

Теоретичне питання. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна.

Творче питання. Чому теорія міжнародної торгівлі розглядає товар не як продукт виробництва, а як предмет міжнародного попиту та міжнародної пропозиції?

4. Дайте визначення категоріям: Зовнішньоторговельне сальдо, бартер, валютний форвард, обліковий кредит, міжнародні розрахунки, прямі іноземні інвестиції, фрітрейдерство, трудоємний товар, кредитний ринок.

Теоретичне питання. Теорія міжнародної торгівлі Самуельсона-Столпера.

Творче питання. Українські виробники продуктів харчування зазнають втрат від їх масового імпорту. Який метод торговельної політики - імпортне мито, імпортну квоту або бюджетну субсидію українським фермерам - Ви порадили б використати для обмеження імпорту і чому?

 

5. Дайте визначення категоріям: Зовнішній торговельний оборот, транснаціональні компанії, факторіальні умови торгівлі, валютний ф’ючерс, акредитив, портфельні іноземні інвестиції, багатонаціональні компанії, фондовий ринок.

Теоретичне питання. Форми міжнародної економічної інтеграції.

Творче питання. Україна купила в Польщі сушену картоплю, виготовлену на спільному україно-польському підприємстві. Які форми міжнародної економіки були задіяні в цій угоді. 

6. Дайте визначення категоріям: Фізичний обсяг світової торгівлі, фрітрейдерство, мито, міжнародна міграція робочої сили, авансовий платіж, автаркія, транзитна торгівля, фактороінтенсивність товару, валютний опціон.

Теоретичне питання. Рівновага платіжного балансу та її порушення. Регулювання рівноваги платіжного балансу.

Творче питання. Чому поява держав – націй у Європі 17 ст. вважається початком індустріальної епохи.

 

7. Дайте визначення категоріям: Конкурентна перевага, торгівля з давальницькою сировиною, адвалерне мито, еміграція, платіж на відкритий рахунок, відкрита економіка, допомога розвитку, умови торгівлі, валютний своп.

Теоретичне питання. Платіжний баланс: поняття, принципи укладання та структура.

Творче питання. Зняття обмежень на шляху міжнародного пересування капіталу веде до збільшення темпів економічного росту всіх країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці. Чи справедливо це затвердження? Чому?

 

8. Дайте визначення категоріям: Природні конкурентні переваги, транзитна торгівля, специфічне мито, валютний арбітраж, імміграція, банківський переказ, закрита економіка, транснаціональні компанії, бартерні умови торгівлі, експорт.

Теоретичне питання. Валютний курс: поняття та особливості утворення. Ефективний валютний курс.

Творче питання. Поняття світової торгівлі відноситься тільки до торгівлі товарами, чи також до торгівлі факторами виробництва?

 

9. Дайте визначення категоріям: Національна економічна система, реімпорт, компенсаційне мито, валютний курс, репатріація, вексель, міжнародна торгівля, позичковий капітал, дохідні умови торгівлі, валютний ф’ючерс.

Теоретичне питання. Сутність та структура міжнародної економічної діяльності.

Творче питання. Іноді міжнародною економікою вважають тільки зовнішньоекономічні зв'язки держав одна з одною, міжнародні економічні відносини. Приведіть аргументи за й проти такого підходу.

 

10. Дайте визначення категоріям: Набуті конкурентні переваги, реекспорт, комбіноване мито, резидент економіки, рееміграція, чек, міжнародна економіка, підприємницький капітал, факторіальні умови торгівлі, валютний форвард.

Теоретичне питання. Суб’єкти міжнародної торговельної діяльності.

Творче питання. Які фактори виробництва можна вважати в Україні надлишковими: капітал, землю чи працю? На чому ґрунтуються ваші судження? Які товари в цьому зв'язку Україна повинна виготовляти й продавати - капіталомісткої, ті, що потребують забезпеченості землею, або трудомісткі?

11. Дайте визначення категоріям: Міжнародна торговельна діяльність, тимчасове вивезення, зовнішньоторговельна квота, реальний валютний курс, сезонна міграція, рахунок поточних операцій, зовнішньоторговельне сальдо, правило Вальраса, мито.

Теоретичне питання. Інкасова форма розрахунків в міжнародній торговельній діяльності.

Творче питання. Чому поява держав – націй у Європі 17 ст. вважається початком індустріальної епохи.

 

12. Дайте визначення категоріям: Міжнародна економічна система, компенсаційна торгівля, антидемпінгове мито, номінальний валютний курс, «відплив інтелекту», платіжний баланс, зовнішня торгівля, міжнародний рух капіталу.

Теоретичне питання. Форми та принципи державного регулювання міжнародної економічної діяльності.

Творче питання. Держава для підтримки національного виробника часто використовує субсидії, які надаються окремим галузям. Чи має значення для добробуту країни, що саме субсидується: продаж на внутрішньому ринку, експортні продажі або те і інше разом?

 

13. Дайте визначення категоріям: Внутріфірмова торгівля, правило Вальраса, квотування зовнішньої торгівлі, крос-курс, постійна міграція, рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій, зовнішня торговельний оборот, торгові посередники, адвалерне мито, операція «спот».

Теоретичне питання. Акредитивна форма міжнародних розрахунків.

Творче питання. Як теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна розглядає міжнародну торгівлю товарами й міжнародний рух факторів капіталу - як взаємозаміщуючі або взаємодоповнюючі елементи? Чому?

 

14. Дайте визначення категоріям: Світова ціна, вільна торгівля, експортна квота, резервна валюта, тимчасова міграція, капітальні трансферти, реекспорт, специфічне мито, валютний арбітраж, резидент економіки.

Теоретичне питання. Світова валютна система.

Творче питання. Яка система міжнародних економічних відносин найбільш ефективна: біполярна, моно-полярна чи полі-полярна? Обгрунтуйте свою відповідь.

 

15. Дайте визначення категоріям: Торгові посередники, протекціонізм, ліцензування зовнішньої торгівлі, міжнародний кредит, маятникова міграція, поточні трансферти, імпорт, протекціонізм, комбіноване мито, валютний курс.

Теоретичне питання. Теорія абсолютних переваг А.Сміта

Творче питання. Чи завжди падіння вартості національної валюти малої країни поліпшує її платіжний баланс? Чому?

 

16. Дайте визначення категоріям: Прихований протекціонізм, кількісне котирування валюти, демпінг, інвестиційний кредит, світова валютна система, природні конкурентні переваги, квотування зовнішньої торгівлі, резервна валюта, експорт.

Теоретичне питання. Міжнародний кредит: сутність, види, функції.

Творче питання. Значна частина нового будівництва здійснюється в країні іноземними компаніями. Уряд має намір допомогти вітчизняним будівельним компаніям зайняти більшу частку на ринку. Який інструмент економічної політики - імпортну квоту, імпортний тариф або внутрішню субсидію - ви б порадили використати для цього й чому?

 

17. Дайте визначення категоріям: Зона вільної торгівлі, генеральна торгівля, колективний протекціонізм, технічні бар’єри, факторинг, прямі іноземні інвестиції, реекспорт.

Теоретичне питання. Валютний курс. Знецінення та подорожчання національної валюти.

Творче питання. Зняття обмежень на шляху міжнародного пересування капіталу веде до збільшення темпів економічного росту всіх країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці. Чи справедливо це затвердження? Чому?

 

18. Дайте визначення категоріям: Технічні бар’єри, лізинг, валютна позиція, зона (асоціація) вільної торгівлі, набуті конкурентні переваги, внутріфірмова торгівля, світова ціна, селективний протекціонізм, експортна квота, міжнародний кредит.

Теоретичне питання. Фондовий ринок як складова фінансового ринку.

Творче питання. Чи завжди падіння вартості національної валюти малої країни поліпшує її платіжний баланс? Чому?

 

19. Дайте визначення категоріям: Торгівля з давальницькою сировиною, факторинг, глобалізація, трудоємний товар, валютна операція, вексельний кредит, авансовий платіж, закрита економіка, світова ціна.

Теоретичне питання. Експортна субсидія в міжнародній торгівлі. Сучасні форми стимулювання експорту.

Творче питання. Іноді міжнародною економікою вважають тільки зовнішньоекономічні зв'язки держав одна з одною, міжнародні економічні відносини. Приведіть аргументи за й проти такого підходу.

 

20. Дайте визначення категоріям: Лізинг, МБРР, політичний союз, капіталоємний товар, фондовий ринок, кредит за відкритим рахунком, інкасо, відкрита економіка, внутріфірмова торгівля.

Теоретичне питання. Форми міжнародної економічної інтеграції.

Творче питання. Яка система міжнародних економічних відносин найбільш ефективна: біполярна, моно-полярна чи полі-полярна? Обгрунтуйте свою відповідь.

 

21. Дайте визначення категоріям: Форфейтинг, фінансова глобалізація, транзитна торгівля, валютний опціон, міжнародний платіж, міжнародна економіка, торгові посередники.

Теоретичне питання. Квотування та ліцензування як різновиди нетарифних обмежень у міжнародній торгівлі.

Творче питання. Зняття обмежень на шляху міжнародного пересування капіталу веде до збільшення темпів економічного росту всіх країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці. Чи справедливо це затвердження? Чому?

 

22. Дайте визначення категоріям: Реекспорт, прямі іноземні інвестиції, факторонасиченість країни, валютний своп, банківський переказ, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу.

Теоретичне питання. Переваги та недоліки використання митного тарифу.

Творче питання. Перед керівництвом великого підприємства стоїть дилема: створити додаткове виробництво аналогічної продукції в країні, що розвивається, з дешевою робочою силою за рахунок власних прямих інвестицій або спробувати розширити власне виробництво за рахунок залучення зовнішніх інвесторів. Яке буде відношення профспілок даного підприємства до дозволу цієї дилеми й чому?

 

23. Дайте визначення категоріям: Вексельний кредит, міжнародні розрахунки, автаркія, тимчасове вивезення, бартерні умови торгівлі, операція «тод», еміграція, платіжний баланс, зовнішня торговельний оборот, підприємницький капітал.

Теоретичне питання. Поняття “умови торгівлі”. Умови торгівлі як інструмент аналізу міжнародної торгівлі.

Творче питання. Як теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна розглядає міжнародну торгівлю товарами й міжнародний рух факторів капіталу - як взаємозаміщуючі або взаємодоповнюючі елементи? Чому?

 

24. Дайте визначення категоріям: Обліковий кредит, інкасо, відкрита економіка, внутріфірмова торгівля, факторіальні умови торгівлі, операція «том», імміграція, рахунок поточних операцій, експорт, допомога розвитку.

Теоретичне питання. Емпірична перевірка моделі Хекшера-Оліна (парадокс Леонтьєва).

Творче питання. Значна частина нового будівництва в країні здійснюється іноземними компаніями. Уряд має намір допомогти вітчизняним будівельним компаніям зайняти більшу частку на ринку. Який інструмент економічної політики - імпортну квоту, імпортний тариф або внутрішню субсидію - ви б порадили використати для цього й чому?

 

25. Дайте визначення категоріям: "Міжчасова торгівля, платіж на відкритий рахунок, міжнародна економіка, торгові посередники, мито; валютний арбітраж, репатріація, капітальні трансферти, вартісний обсяг світової торгівлі, багатонаціональні компанії.

Теоретичне питання. Теорія абсолютних переваг А.Сміта та її застосування на практиці.

Творче питання. Яка система міжнародних економічних відносин найбільш ефективна: біполярна, моно-полярна чи полі-полярна? Обгрунтуйте свою відповідь.

 

26. Дайте визначення категоріям: Реекспорт, овердрафт, МВФ, прямі іноземні інвестиції, факторонасиченість країни, валютний своп, фірмовий кредит, банківський переказ, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу.

Теоретичне питання. Переваги та недоліки використання митного тарифу.

Творче питання. Перед керівництвом великого підприємства стоїть дилема: створити додаткове виробництво аналогічної продукції в країні, що розвивається, з дешевою робочою силою за рахунок власних прямих інвестицій або спробувати розширити власне виробництво за рахунок залучення зовнішніх інвесторів. Яке буде відношення профспілок даного підприємства до дозволу цієї дилеми й чому?

 

27. Дайте визначення категоріям: Фірмовий кредит, авансовий платіж, закрита економіка, світова ціна, дохідні умови торгівлі, операція «спот», рееміграція, імпорт, транснаціональні компанії.

Теоретичне питання. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. Виграш від зовнішньої торгівл завдяки спеціалізації.

Творче питання. Чому поява держав – націй у Європі 17 ст. вважається початком індустріальної епохи.

 

28. Дайте визначення категоріям: Вексельний кредит, міжнародні розрахунки, автаркія, тимчасове вивезення, бартерні умови торгівлі, операція «тод», еміграція, платіжний баланс, зовнішня торговельний оборот, підприємницький капітал.

Теоретичне питання. Вестфальська система міжнародних відносин та її вплив на економічний розвиток Європи і світу.

Творче питання. Як теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна розглядає міжнародну торгівлю товарами й міжнародний рух факторів капіталу - як взаємозаміщуючі або взаємодоповнюючі елементи? Чому?

 

29. Дайте визначення категоріям: Вексельний кредит, міжнародні розрахунки, автаркія, тимчасове вивезення, бартерні умови торгівлі, операція «тод», еміграція, платіжний баланс, зовнішня торговельний оборот, підприємницький капітал.

Теоретичне питання. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.

Творче питання. Чи достатньо потужного сировинного потенціалу держави для отримання конкурентних переваг на світовому ринку?

 

30. Дайте визначення категоріям: Міжнародна міграція робочої сили, банківський переказ, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, адвалерне мито, резидент економіки, «відплив інтелекту», поточні трансферти, фізичний обсяг світової торгівлі, фрітредерство.

Теоретичне питання. Меркантилізм як спроба науково пояснити міжнародну торгівлю і як практична економічна політика.

Творче питання. Держава для підтримки національного виробника часто використовує субсидії, які надаються окремим галузям. Чи має значення для добробуту країни, що саме субсидується: продаж на внутрішньому ринку, експортні продажі або те і інше разом?

 

31. Дайте визначення категоріям: Еміграція, чек, зовнішня торгівля, правило Вальраса, специфічне мито, валютний курс, сезонна міграція, економічна інтеграція, конкурентна перевага, вільна торгівля.

Теоретичне питання. Форми та принципи державного регулювання міжнародної економічної діяльності.

Творче питання. Які фактори виробництва можна вважати в Україні надлишковими: капітал, землю або працю? На чому ґрунтуються ваші судження? Які товари в цьому зв'язку Україна повинна виготовляти й продавати - капіталомісткої, потребуючої гарної забезпеченості землею, або трудомісткі?

 

32. Дайте визначення категоріям: Рахунок поточних операцій, репатріація, експорт, допомога розвитку, антидемпінгове мито, крос-курс, маятникова міграція, зона преференційної торгівлі, національна економічна система, галузевий протекціонізм.

Теоретичне питання. Прямі зарубіжні інвестиції: причини вивезення та наслідки для країн базування та для країн, які приймають капітал.

Творче питання. Який вплив здійснюють зміни умов торгівлі на попит та пропозицію в міжнародній торгівлі? Чому?

 

33. Дайте визначення категоріям: Рееміграція, платіжний баланс, зовнішньо торговельний оборот, підприємницький капітал, компенсаційне мито, реальний валютний курс, тимчасова міграція, вертикальна інтеграція, набуті конкурентні переваги, селективний протекціонізм.

Теоретичне питання. Портфельні зарубіжні інвестиції.

Творче питання. У чому секрет успіху нових індустріальних країн Південно-Східної Азії.

 

34. Дайте визначення категоріям: Сезонна міграція, капітальні трансферти, вартісний обсяг світової торгівлі, багатонаціональні компанії, квотування зовнішньої торгівлі, міжнародний кредит, національна валютна система, митний союз, міжнародна торговельна діяльність, прихований протекціонізм.

Теоретичне питання. Теорія життєвого циклу товару.

Творче питання. Чому найбільш розвинуті країни цивілізаційного «Центру»: США, Німеччина, Японія є одночасно найбільшими боржниками у світі?

 

35. Дайте визначення категоріям: Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій, «відплив інтелекту», імпорт, транснаціональні компанії, зовнішньоторговельна квота, резервна валюта, валютна система, зона (асоціація) вільної торгівлі, міжнародна економічна система, колективний протекціонізм.

Теоретичне питання. Сутність та економічні наслідки міжнародного руху капіталу. Правило Вальраса.

Творче питання. У світлі теорії порівняльної забезпеченості факторами виробництва розкрийте тезу про те, що невеликі держави, що розвиваються, не володіють удосталь жодним з факторів виробництва й тому не в змозі експортувати будь-що, а отже мають бути об'єктом постійної допомоги з боку розвинених держав.

 

36. Дайте визначення категоріям: Постійна міграція, поточні трансферти, фізичний обсяг світової торгівлі, фрітрейдерство, експортна квота, зв’язаний кредит, регіональна валютна система, спільний ринок, генеральна торгівля.

Теоретичне питання. Сутність та суб’єкти міжнародної торговельної діяльності.

Творче питання. Які фактори виробництва можна вважати в Україні надлишковими: капітал, землю чи працю? На чому ґрунтуються ваші судження? Які товари в цьому зв'язку Україна повинна виготовляти й продавати - капіталомісткої, ті, що потребують забезпеченості землею, або трудомісткі?

 

38. Дайте визначення категоріям: Тимчасова міграція, економічна інтеграція, конкурентна перевага, вільна торгівля, ліцензування зовнішньої торгівлі, фінансовий кредит, світова валютна система, економічний союз, спеціальна торгівля, кількісне котирування валюти.

Теоретичне питання. Сутність та структура міжнародної економічної діяльності.

Творче питання. Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності в країнах, що є головними торговельними партнерами України. В українському уряді обговорюється новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендували б застосувати в цій ситуації? На які групи товарів? Чому?

 

39. Дайте визначення категоріям: Маятникова міграція, горизонтальна інтеграція, природні конкурентні переваги, протекціонізм, експортна субсидія, комерційний кредит, валютна позиція, політичний союз, толінг, капіталоємний товар.

Теоретичне питання. Сутність та структура міжнародної економічної системи.

Творче питання. Який стратегічний напрямок економічного розвитку України Ви вважаєте найефективнішим? Обгрунтуйте свою відповідь.

 

40. Дайте визначення категоріям: Національна економіка, зона вільної торгівлі, галузевий протекціонізм, добровільні обмеження експорту, лізинг, МБРР, фінансова глобалізація, транзитна торгівля, зовнішня економія від ефекту масштабу.

Теоретичне питання. Автаркія: можливості задоволення потреб національної економіки.

Творче питання. Як Ви вважаєте, у чому полягає вигода від міжнародної економічної взаємодії?

 

41. Дайте визначення категоріям: Відкрита економіка, імпорт, трудоємний товар, кредитний ринок, форфейтинг, МБРР, спільний ринок, міжнародна економічна система, колективний протекціонізм, внутрішня субсидія.

Теоретичне питання. Міжнародне запозичення і кредитування.

Творче питання. Чому не всі продукти праці, що є товарами на внутрішньому ринку, можуть бути такими на світовому ринку? Відповідь обгрунтуйте.

 

42. Дайте визначення категоріям: Автаркія, експорт, капіталоємний товар, валютний ринок, факторинг, ЄС, митний союз, національна економічна система, галузевий протекціонізм, експортна субсидія.

Теоретичне питання. Валютний курс: поняття та особливості утворення. Ефективний валютний курс.

Творче питання. Чому теорія міжнародної торгівлі розглядає товар не як продукт виробництва, а як предмет міжнародного попиту та міжнародної пропозиції?

Творче питання. Україна купила в Польщі яблука, вирощені на спільному україно-польському аграрному підприємстві. Які форми міжнародної економіки були задіяні в цій угоді?

Творче питання. Чи справляють вплив на сучасну географічну структуру міжнародної торгівлі колишні колоніальні зв’язки?

Творче питання. Чому Україна, маючи дуже не високий, за міжнародними стандартами, рівень соціально-економічного розвитку, усе ж володіє потужним інноваційним потенціалом?

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Газ, що надходить із свердловин, містить вологу в рідкій і паровій фазі. Рідка фаза витягується сепараторами різної конструкції. За допомогою установок осушення газу на головних спорудах знижується | Возвращаясь с всероссийских военно-спортивных сборов «Наследники Победы – 2015» посвященных 70-ой годовщине Великой Победы в г. Казань, мы столкнулись с проблемой. В соответствии с положением сборов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.025 сек.)