Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Салық - нені бөлу бойынша экономикалық қатынастарды құрайды:5B0501300– Мировая экономика

Баймухаметова А. С.

Күндізгі бөлім 2 жыл, 1 курс

Қаз

«СЭҚ салық және салық салу»

Салық - нені бөлу бойынша экономикалық қатынастарды құрайды:

A) өтеу қорын

B) еңбекақы қорын

C) Таза табысты

D) мемлекеттік бюджет қаражаттарын

E)& ұлттық табысты

*****

Салықтың екі сипаты бар. Яғни олар:

A) өндірістік қатынастардың спецификалық түрі

B) қоғамдық мазмұны

C) ақшалай түрдегі ҰТ құн бөлігі

D) материалдық мазмұны

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

Қандай пайыздық ставка бойынша салық ставкасы табыстың өсуімен бірге өседі?

A) күрделі

B) жай

C)& прогрессивтік

D) регрессивті

E) маргиналдық

*****

Бір объектінің субъектісі төлейтін салық сомасы қалай аталады?

A) ставка

B) объект

C)& айлық

D) шығу көзі

E) жеңілдік

*****

Жеңілдік кезеңі – бұл.

A) жеңілдіктің әрекет ету уақыты

B)& заңмен бекітілген жеңілдік уақыты

C) салық жылы

D) декларация беруден кейін салықты төлеуге дейінгі уақыт

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салықтық саясат – бұл...

A) экономикада мемлекет өткізетін шаралар

B) қаржыдағы мемлекеттік саясат

C)& салықтағы мемлекеттік саясат

D) қаржы-несие жүйесіндегі мемлекеттік саясат

E) салықтық жүйе

*****

Салық салу объектісіне қатысты салықтардың сыныптамасы:

A) тура және арнайы

B) арнайы және жанама

C) жанама және жергілікті

D)& тура және жанама

E) жергілікті және жалпы

*****

ҚР-да 1997 жылы шілде айынан бастап енгізілген салықтық есептеу әдісі:

A)& есепке алу

B) кассалық

C) шығу көзінде

D) куәлік бойынша

E) патент бойынша

*****

Жанама салықтың артықшылығы:

A) еңбекке ынтаны азырақ қысқартады

B) Экономикалық бұзушылықтың аз болуы

C) салықтың жанама болуы

D) олардан ауытқу қиын

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық нені бөлу бойынша экономикалық қатынастарды көрсетеді:

A) ЖІӨ

B) ЖҰӨ

C)& ҰТ

D) алмастырушы қор

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салық функциясының бірі:

A) генералды

B) өндірістік

C)& фискальды

D) қазынаны толтыру

E) инвестициялық

*****

Салық ставкасы – бұл...A) салық объектісінің өлшем бірлігі

B) пайыздық мөлшерде көрсетілген салық

C) барлық салық салу объектілерінің мөлшері

D)& салық салу объектісінің бірлігіне салынатын салық мөлшері

E) салық төленетін табыс мөлшері

*****

ҚР-да қандай салық салынбайтын минимум бар:

A)& минималдық еңбек ақыға тең төлем

B) 4 айлық есептік көрсеткішке тең

C) жылдық есептік көрсеткішке тең

D) жылына 5600 теңгеге тең

E) айына 560 теңгеге тең

*****

Салық саясатының субъектісі – бұл.

A) Қаржы Министрлігі

B) салық қызметі

C)& мемлекет

D) заң мекемелері

E) салық полициясы

*****

Салықтық заңдарға кірген заңдар:

A)& салықтар мен алымдар туралы

B) кедендік алымдар туралы

C) әлеуметтік сақтандыру салымдар туралы

D) мемлекеттік баж салығы туралы

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Қолдану бойынша салықтар классификацияланады:

A)& арнайы және жалпы

B) нақты және жеке

C) жалпы және жергілікті

D) арнайы және жалпымемлекеттік

E) жалпымемлекеттік және нақты

*****

Салықтық есеп әдістері:

A)& есепке алу және кассалық

B) кассалық және кадастрлық

C) есепке алу және жеңілдетілген

D) шығу көзінде және кассалық

E) патент бойынша және төлем көзінен

*****

Жанама салықтардың артықшылығы:

A)& олардан ауытқу қиын

B) олар табысты есепке алады

C) олар нақты болады

D) ол республикалық және жергілікті бюджеттің табыс көзі болып есептеледі

E) көптеген жеңілдіктер бар

*****

Салықтар нені бөлумен байланысты экономикалық қатынастарды көрсетеді:

A) өтеу қоры

B) жинақтау қоры

C) тұтыну қоры

D) мемлекеттік бюджет қаражаттарын

E)& ұлттық табысты

*****

Мемлекетке салықтар қажет...

A)& өз функцияларын орындау үшін

B) шығындарды төмендету үшін

C) кері функцияны орындау ғана үшін

D) қызмет көрсету сферасын ғана қаржыландыру

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салық объекті – бұл

A) табыс

B) мүлік

C) қызмет түрі

D)& табыс,мүлік,қызмет түрі

E) салық бірлігі

*****

Салық жеңілдіктері – бұл...

A) салық салу минимумы

B) шығарылған табыс сомасына жеңілдіктер

C) салық салынатын табыс құрамына жатпайтын соммалар

D) салықтық демалыстар

E)& барлық жауап дұрыс

*****

Салық саясаты неге тәуелді?

A) өткізілетін қаржылық саясатқа

B) жалпы саясатқа

C)& мемлекеттің экономикалық саясатына

D) айналымдағы ақша мөлшеріне

E) трансферттік бағаларға

*****

Тура салықтарға не жатады?

A) жеке табыс салығы

B) жергілікті алымдар

C) мүлік салығы

D)& жеке табыс және мүлік салығы

E) барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық жинау органдары бойынша, салықтар класификацияланады:

A) тура және жанама

B) нақты және өзіндік

C)& жалпы мемлекеттік және жанама

D) табыстар мен тұтынуға

E) прогрессивтік пен регрессивтік

*****

Салық төлеу тәсілі:

A) шығу көзінде

B) патент негізінде

C) декларация негізінде

D) куәлік негізінде

E)& барлығы дұрыс

*****

Салықтар - бұл.

A) ерікті төлемдер

B) қарыздың орнына төленетін төлемдер

C)& күштеуге негізделген төлемдер

D) міндетті емес төлемдер

E) жинақтар

*****

Салықтар қашан пайда болған?

A) б. э. д. V ғасырда

B)& мемлекеттің құрылуымен бірге

C) қоғамды кластарға бөлу кезінде

D) XVII ғасырда

E) барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық субъектісі:

A) заңды тұлғалар

B) жеке тұлғалар

C)& салықты төлеуге міндетті тұлғалар

D) декларацияны беретіндер

E) дұрыс жауабы жоқ

*****

2015 жылға жылдық есептік көрсеткішті анықтаңыз.

A)& 23784 тенге

B) 7040 тенге

C) 9300 тенге

D) 1413 тенге

E) 6906 тенге

*****

А. Смит қалыптастырған классикалық принциптардың бірі.

A) қаржылық-саяси

B) нақтылық

C) міндетті салық ұсталымдары

D)& әділділік

E) жеңілділік

*****

Салық салудың басқару әдістері және ұйымдық-құқықтық норма жиынтығы қалай аталады?

A) салықтық іс-шаралар

B)& салықтық механизм

C) салықтар

D) салық функциялары

E) принциптары

*****

Салықтық жүйе-бұл

A) барлық салықтар мен алымдар жиынтығы

B) салықты құрудың әдістері мен формалары

C) салық қызметінің органдары

D) салық бойынша заң жүзіндегі құжаттар

E)& Барлығы дұрыс

*****

Объектінің экономикалық белгісі бойынша салықтар қалай бөлінеді?

A)& табысқа және тұтынуға

B) жалпы және жекеге

C) жалпымемлекеттік және жекеге

D) нақты және жекеге

E) пропорционалды және регрессивті

*****

Салықты төлеу әдістері:

A) кадастрлық

B) төлем көзінен алу

C) декларациялық

D) патент бойынша

E)& бәрі дұрыс

*****

Салық салынбайтын минимум қалыптастырылады:

A)& ҚР” Республикалық бюджеті туралы” заңында

B) ҚР -дың президент жарлығында

C) салық комитетінің хатында

D) салық полициясының бұйрығында

E) ҚР Үкіметінде

*****

Салық төлеушілер үшін салық- бұл:

A)& төлем

B) талан-тараж

C) ерікті салымдар

D) міндетті түрдегі ерікті салымдар

E) дұрыс жауабы жоқ

*****

Салық көздері болып мыналар табылады:

A) салық объектісі

B) салық субъектісі

C)& табыс

D) мүлік құны

E) жеңілдіктер

*****

Салық объектісінің мөлшерінен тәуелсіз бірлік процент түрінде қалыптастырылған салық ставкасы

A) прогрессивті

B) пропорционалды

C) регрессивті

D)& қатты

E) жай

*****

2015 жылға жылдық есептік көрсеткішті анықтаңыз.

A)& 23784

B) 7040

C) 7700

D) 15289

E) 15870

*****

Қызметкердің 2015 жылдың қаңтар айына табысы-150000 теңгені құрады. Жеке табыс салығын анықтау қажет? Минималды жалақы мөлшері – 18660 тенге.

A) 15085, 5 тенге

B)& 11634 тенге

C) 1541, 75 тенге

D) 11235 тенге

E) 13232 тенге

*****

Салық төлеуші жеке тұлға екі пәтер иемденеді, біреуінде өзі отбасымен тұрады (құны -150000 тенге), ал екінші пәтерді арендаға береді (құны-120000 тенге). Мүлікке салық сомасын анықтаныз?

A) 150 тенге

B) 120 тенге

C) 250 тенге

D)& 135 тенге

E) 3000 тенге

*****

III – топ мүгедегі құндылығы-1300000 тенге тұратын пәтерді иемденеді. 2015 жылға мүлік салығының сомасын анықтаныз?

A)& 740 тенге

B) 1450 тенге

C) 596, 25 тенге

D) 1200 тенге

E) 13000 тенге

*****

Қазақстан Республикасының территориясынан тауар ретінде арақ әкетілді. Тауар көлемі- 3500 литр. Кедендік баж ставкасы 1 литрге -2 Евро. (1 Евро=185тенге). Кедендік баж көлемін анықтаныз?

A) 12000 тг

B)& 1295 000 тг

C) 700000 тг

D) 14000 тг

E) 21365, 45 тг

*****

Банк үш күнге салықты аудару бойынша 120 000 тенге көлемінде клиенттің төлемінен ұстап қалды. Қаржыландыру ставкасы 20%. Банкке көрсетілген санкция мөлшерін анықта:

A) 108, 0 тенге

B) 296 тенге

C) 123, 3 тенге

D)& 19726 тенге

E) 8 000 тенге

*****

ЖШС «ГР» 01. 01. 2015 ж. жағдайына – 18000000 сомаға мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны-19, 5 млн. тенге. 2015 жылға мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A)& 73125 тенге

B) 90000 тенге

C) 135000 тенге

D) 133800 тенге

E) 180000 тенге

*****

АҚ 1. 01. 15 ж. жағдайына -24 млн. тенге сомасына мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны-22 млн. тенге. 2013 жылдын 1 кварталына мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 240000 тенге

C) 60000 тенге

D)& 82500тенге

E) 180000 тенге

*****

ТОО «ГР» 1. 01. 15 ж. жағдайына -12 млн. тенге сомаға мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны -15 млн. тенге. 2013 жылға мүлік салығына негізгі салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 195000 тенге

C) 120000 тенге

D) 33800 тенге

E)& 225000 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өнндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-560 га 35 балл бонитет, ставкасы 1836, 20 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаныз?

A) 196000 тенге

B)& 1028272 тенге

C) 230000, 65 тенге

D) 33250. 48 тенге

E) 12300, 6 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-48 га, 27 бал банитет, ставкасы 1441, 07 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаңыз:

A) 136 000 тенге

B) 156 520, 25 тенге

C)& 69171,36тенге

D) 47 880, 48 тенге

E) 21 000, 12 тенге

*****

Ауылды жерде 0, 2 га жер учаскісінде жеке үй Қарағанды қаласының бюджеттік ұйымда жұмыс істейтін жұмыскердің иелігінде. 2015 жылға жер учаскісінің салығын анықта:

A) 193 тенге

B) 186 тенге

C)& 400 тенге

D) 12, 8 тенге

E) 11, 6 тенге

*****

ҚР-ң резидент емес заңды тұлғасының тұрақты мекеме таза табыстары 320 ш. б. құрайды. Табыс салығының сомасын анықтаңыз:

A) 33, 6 ш. б.

B) 96 ш. б.

C)& 48 ш. б.

D) 86 ш. б.

E) 56 ш. б.

*****

Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі 1550 куб. см. жеңіл автокөлік бар. 2015 жылдың көлік құралдарына салық сомасын анықтаңыз:

A)& 6296 тенге

B) 1732, 5 тенге

C) 1155 тенге

D) 557, 5 тенге

E) 288, 75 тенге

*****

2 топ мүгедегі құны 500 000 тенгені құрайтын пәтерді иеленеді. 2015 жылғы мүлікке салық сомасын анықтаңыз:

A) 65 тенге

B) 500 тенге

C) 75 тенге

D) 50 тенге

E)& 0

*****

Ауыл шаруашылығының құрылу кезінде пай ретінде алынған двигатель қуаттылығы 51, 1 кВТ (3 тоннa) құрайтын ауыр жүк көлігі қазір жеке фирманың иелігінде. 2015 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз?

A) 6435

B) 5940

C) 7150

D) 6600

E)& 12117

*****

Жеке тұлға кәсіпкерлік қызметте қолданылмайтын қозғалмайтын мүлікті иеленеді. Құны 700000 тенге. Мүлікке салық сомасын анықтаныз?

A) 9 тенге

B) 1035 тенге

C)& 350 тенге

D) 900 тенге

E) 9000 тенге

*****

2015 жылы ауылшаруашылық кәсіпкерлік бидайды сатудан 18 млн. тенге иемденді. Оны жинау үшін 8 млн. тенге шығын жұмсалды. Заңды тұлғаның табыс салығының сомасын анықтаныз?

A) 2, 1 млн. тенге

B) 3 млн. тенге

C)& 1 млн. тенге

D) 700000 тенге

E) 0

*****

Жеке тұлғаның иелігінде құндылығы-360 мың тенгені құрайтын пәтері, гаражы-180000 тенге және саяжайы-140000 тенге құрайды. Мүлік салығын анықтаныз.

A) 380 тенге

B) 530 тенге

C) 800 тенге

D) 3800 тенге

E)& 340 тенге

*****

Жеке тұлға двигатель қуаттылығы 240 құрайтын катерді иеленеді. 2015 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз (МРП-1731 тенге)

A) 25740

B)& 35676

C) 14320

D) 8640

E) 12870

*****

2015 жылдын сәуір айына тұрақты мекеме үшін тіркелгені үшін мемлекеттік алым сомасын анықтаныз, егерде ставкасы 10% болса

A) 71, 5 тенге

B)& 198,2 тенге

C) 72, 5 тенге

D) 55 тенге

E) 220 тенге

*****

Заңды тұлғаның балансында 1 тонна жүк көтеретін ГАЗ-53 автокөлігі бар. 2015жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз (МРП-1731 тенгe).

A) 7425

B) 7920

C) 7652

D)& 5946

E) 9300

*****

Жұмысшының 2015 жылдын ақпан айына еңбекақысы 125000 тенге. Жеке тұлғаның төлем көзіне салынатын табыс салығын анықта.

A) 5123, 22

B) 3000

C) 441

D) 4200

E)& 9113,6

*****

Қожалық шаруашылығының меншігінде 250000 тенгеге тең мулік бар. Нақты мулик салығының сомасын анықтаныз.

A) 500 тенге

B) 2000 тенге

C) 4000 тенге

D)& 3750 тенге

E) 200 тенге

*****

2015 жылға азаматқа табыс салығын анықтаныз, егерде жалақысы -97000 тенгені құраса.

A)& 6593,6 тенге.

B) 407, 5 тенге

C) 485 тенге

D) 413, 5 тенге

E) 446, 25 тенге

*****

Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі 2050 куб. см. жеңіл автокөлік бар. 2015 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаңыз. (МРП-1982)

A)& 12242 тенге

B) 860 тенге

C) 4300 тенге

D) 2580 тенге

E) 4900 тенге

*****

Заңды тұлғамен тауар импортталды, оның көлемі-4500 литр. Бір литр құны-140 тенге. Кеден баждың ставкасы-12%. Импортталатын кедендік бажды адвалорлық ставка бажын қолдана отырып, сомасын анықта:

A)& 75 600 тенге

B) 88 000 тенге

C) 437 850 тенге

D) 140 000 тенге

E) 40 000 тенге

*****

Жергілікті органдардың өкілдері жер салығының ставкасын қаншаға өзгертуге құқықтары бар:

A) 25%

B) 20%

C) құқығы жоқ

D)& 50%

E) 100%

*****

Табыстың өсуіне байланысты төмендейтін салық ставкасы қандай:

A) прогрессивті

B)& регрессивті

C) пропорционалды

D) әділетті

E) жеңілдік

*****

Салық механизмі әсер етеді:

A)& салық жүйесіне

B) салық саясатына

C) қаржы саясатына

D) экономика саясатына

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Экономикасы дамыған мемлекеттерде мынадай салыққа көп көңіл бөледі:

A) тікелей және жанама

B) табыс салығы

C) жанама

D)& тікелей

E) жергілікті

*****

Салықтық реттеу келесілер арқылы жүзеге асады:

A) объект

B) субъект

C) ставка

D) жеңілдік

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

2009 жылдың 1 қаңтарда еңгізілген Салық Кодексінің қанша бөлімі бар:

A)& 2

B) 3

C) 5

D) 20

E) 6

*****

Салықтар нені бөлумен байланысты экономикалық қатынастарды көрсетеді:

A) өтеу қоры

B) жинақтау қоры

C) тұтыну қоры

D) мемлекеттік бюджет қаражаттарын

E)& ұлттық табысты

*****

Мемлекетке салықтар қажет...

A)& өз функцияларын орындау үшін

B) шығындарды төмендету үшін

C) кері функцияны орындау ғана үшін

D) қызмет көрсету сферасын ғана қаржыландыру

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салық объекті – бұл

A) табыс

B) мүлік

C) қызмет түрі

D)& табыс,мүлік,қызмет түрі

E) салық бірлігі

*****

Салық жеңілдіктері – бұл...

A) салық салу минимумы

B) шығарылған табыс сомасына жеңілдіктер

C) салық салынатын табыс құрамына жатпайтын соммалар

D) салықтық демалыстар

E)& барлық жауап дұрыс

*****

Салық саясаты неге тәуелді?

A) өткізілетін қаржылық саясатқа

B) жалпы саясатқа

C)& мемлекеттің экономикалық саясатына

D) айналымдағы ақша мөлшеріне

E) трансферттік бағаларға

*****

Тура салықтарға не жатады?

A) жеке табыс салығы

B) жергілікті алымдар

C) мүлік салығы

D)& жеке табыс және мүлік салығы

E) барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық жинау органдары бойынша, салықтар класификацияланады:

A) тура және жанама

B) нақты және өзіндік

C)& жалпы мемлекеттік және жанама

D) табыстар мен тұтынуға

E) прогрессивтік пен регрессивтік

*****

Салық төлеу тәсілі:

A) шығу көзінде

B) патент негізінде

C) декларация негізінде

D) куәлік негізінде

E)& барлығы дұрыс

*****

Салықтар - бұл.

A) ерікті төлемдер

B) қарыздың орнына төленетін төлемдер

C)& күштеуге негізделген төлемдер

D) міндетті емес төлемдер

E) жинақтар

*****

Салықтар қашан пайда болған?

A) б. э. д. V ғасырда

B)& мемлекеттің құрылуымен бірге

C) қоғамды кластарға бөлу кезінде

D) XVII ғасырда

E) барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық субъектісі:

A) заңды тұлғалар

B) жеке тұлғалар

C)& салықты төлеуге міндетті тұлғалар

D) декларацияны беретіндер

E) дұрыс жауабы жоқ

*****

2015 жылға жылдық есептік көрсеткішті анықтаңыз.

A)& 23784 тенге

B) 7040 тенге

C) 9300 тенге

D) 1413 тенге

E) 6906 тенге

*****

А. Смит қалыптастырған классикалық принциптардың бірі.

A) қаржылық-саяси

B) нақтылық

C) міндетті салық ұсталымдары

D)& әділділік

E) жеңілділік

*****

Салық салудың басқару әдістері және ұйымдық-құқықтық норма жиынтығы қалай аталады?

A) салықтық іс-шаралар

B)& салықтық механизм

C) салықтар

D) салық функциялары

E) принциптары

*****

Салықтық жүйе-бұл

A) барлық салықтар мен алымдар жиынтығы

B) салықты құрудың әдістері мен формалары

C) салық қызметінің органдары

D) салық бойынша заң жүзіндегі құжаттар

E)& Барлығы дұрыс

*****

Объектінің экономикалық белгісі бойынша салықтар қалай бөлінеді?

A)& табысқа және тұтынуға

B) жалпы және жекеге

C) жалпымемлекеттік және жекеге

D) нақты және жекеге

E) пропорционалды және регрессивті

*****

Салықты төлеу әдістері:

A) кадастрлық

B) төлем көзінен алу

C) декларациялық

D) патент бойынша

E)& бәрі дұрыс

*****

Салық салынбайтын минимум қалыптастырылады:

A)& ҚР” Республикалық бюджеті туралы” заңында

B) Қ. Р. -дың президент жарлығында

C) салық комитетінің хатында

D) салық полициясының бұйрығында

E) Қ. Р. Үкіметінде

*****

Салық төлеушілер үшін салық- бұл:

A)& төлем

B) талан-тараж

C) ерікті салымдар

D) міндетті түрдегі ерікті салымдар

E) дұрыс жауабы жоқ

*****

Салық көздері болып мыналар табылады:

A) салық объектісі

B) салық субъектісі

C)& табыс

D) мүлік құны

E) жеңілдіктер

*****

Салық объектісінің мөлшерінен тәуелсіз бірлік процент түрінде қалыптастырылған салық ставкасы

A) прогрессивті

B) пропорционалды

C) регрессивті

D)& қатты

E) жай

*****

2015 жылға жылдық есептік көрсеткішті анықтаңыз.

A)& 23784

B) 7040

C) 7700

D) 15289

E) 15870

*****

Салық төлеуші жеке тұлға екі пәтер иемденеді, біреуінде өзі отбасымен тұрады (құны -150000 тенге), ал екінші пәтерді арендаға береді (құны-120000 тенге). Мүлікке салық сомасын анықтаныз?

A) 150 тенге

B) 120 тенге

C) 250 тенге

D)& 135 тенге

E) 3000 тенге

*****

III – топ мүгедегі құндылығы-1300000 тенге тұратын пәтерді иемденеді. 2015 жылға мүлік салығының сомасын анықтаныз?

A)& 740 тенге

B) 1450 тенге

C) 596, 25 тенге

D) 1200 тенге

E) 13000 тенге

*****

ЖШС «ГР» 1. 01. 2015 ж. жағдайына – 18000000 сомаға мүлік иеленеді, 2013 жылға мүліктің орташа жылдық құны-19, 5 млн. тенге. 2013 жылға мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A)& 73125 тенге

B) 90000 тенге

C) 135000 тенге

D) 133800 тенге

E) 180000 тенге

*****

АҚ 1. 01. 15 ж. жағдайына -24 млн. тенге сомасына мүлік иеленеді, 2013 жылға мүліктің орташа жылдық құны-22 млн. тенге. 2013 жылдын 1 кварталына мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 240000 тенге

C) 60000 тенге

D)& 82500тенге

E) 180000 тенге

*****

ТОО «ГР» 1. 01. 15 ж. жағдайына -12 млн. тенге сомаға мүлік иеленеді, 2013 жылға мүліктің орташа жылдық құны -15 млн. тенге. 2013 жылға мүлік салығына негізгі салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 195000 тенге

C) 120000 тенге

D) 33800 тенге

E)& 225000 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өнндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-560 га 35 балл бонитет, ставкасы 1836, 20 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаныз?

A) 196000 тенге

B)& 1028272 тенге

C) 230000, 65 тенге

D) 33250. 48 тенге

E) 12300, 6 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-48 га, 27 бал банитет, ставкасы 1441, 07 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаңыз:

A) 136 000 тенге

B) 156 520, 25 тенге

C)& 69171,36тенге

D) 47 880, 48 тенге

E) 21 000, 12 тенге

*****

Ауылды жерде 0, 2 га жер учаскісінде жеке үй Қарағанды қаласының бюджеттік ұйымда жұмыс істейтін жұмыскердің иелігінде. 2015 жылға жер учаскісінің салығын анықта:

A) 193 тенге

B) 186 тенге

C)& 400 тенге

D) 12, 8 тенге

E) 11, 6 тенге

*****

Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі 1550 куб. см. жеңіл автокөлік бар. 2015 жылдың көлік құралдарына салық сомасын анықтаңыз:

A)& 6296 тенге

B) 1732, 5 тенге

C) 1155 тенге

D) 557, 5 тенге

E) 288, 75 тенге

*****

Ауыл шаруашылығының құрылу кезінде пай ретінде алынған двигатель қуаттылығы 51, 1 кВТ (3 тоннa) құрайтын ауыр жүк көлігі қазір жеке фирманың иелігінде. 2015 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз?

A) 6435

B) 5940

C) 7150

D) 6600

E)& 12117

*****

Жеке тұлға кәсіпкерлік қызметте қолданылмайтын қозғалмайтын мүлікті иеленеді. Құны 700000 тенге. Мүлікке салық сомасын анықтаныз?

A) 9 тенге

B) 1035 тенге

C)& 350 тенге

D) 900 тенге

E) 9000 тенге

*****

Жеке тұлғаның иелігінде құндылығы-360 мың тенгені құрайтын пәтері, гаражы-180000 тенге және саяжайы-140000 тенге құрайды. Мүлік салығын анықтаныз.

A) 380 тенге

B) 530 тенге

C) 800 тенге

D) 3800 тенге

E)& 340 тенге

*****

Жеке тұлға двигатель қуаттылығы 240 құрайтын катерді иеленеді. 2013 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз (МРП-1982 тенге)

A) 25740

B)& 35676

C) 14320

D) 8640

E) 12870

*****

2015 жылдын сәуір айына тұрақты мекеме үшін тіркелгені үшін мемлекеттік алым сомасын анықтаныз, егерде ставкасы 10% болса

A) 71, 5 тенге

B)& 198,2 тенге

C) 72, 5 тенге

D) 55 тенге

E) 220 тенге

*****

Заңды тұлғаның балансында 1 тонна жүк көтеретін ГАЗ-53 автокөлігі бар. 2015жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз (МРП-1731 тенгe).

A) 7425

B) 7920

C) 7652

D)& 5946

E) 9300

*****

Қожалық шаруашылығының меншігінде 250000 тенгеге тең мулік бар. Нақты мулик салығының сомасын анықтаныз.

A) 500 тенге

B) 2000 тенге

C) 4000 тенге

D)& 3750 тенге

E) 200 тенге

*****

Заңды тұлғаның балансында двигатель көлемі 2050 куб. см. жеңіл автокөлік бар. 2013 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаңыз. (МРП-1982)

A)& 12242 тенге

B) 860 тенге

C) 4300 тенге

D) 2580 тенге

E) 4900 тенге

*****

Жергілікті органдардың өкілдері жер салығының ставкасын қаншаға өзгертуге құқықтары бар:

A) 25%

B) 20%

C) құқығы жоқ

D)& 50%

E) 100%

*****

Табыстың өсуіне байланысты төмендейтін салық ставкасы қандай:

A) прогрессивті

B)& регрессивті

C) пропорционалды

D) әділетті

E) жеңілдік

*****

Салық механизмі әсер етеді:

A)& салық жүйесіне

B) салық саясатына

C) қаржы саясатына

D) экономика саясатына

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Экономикасы дамыған мемлекеттерде мынадай салыққа көп көңіл бөледі:

A) тікелей және жанама

B) табыс салығы

C) жанама

D)& тікелей

E) жергілікті

*****

Салықтық реттеу келесілер арқылы жүзеге асады:

A) объект

B) субъект

C) ставка

D) жеңілдік

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

2009 жылдың 1 қаңтарда еңгізілген Салық Кодексінің қанша бөлімі бар:

A)& 2

B) 3

C) 5

D) 20

E) 6

*****

Салық - нені бөлу бойынша экономикалық қатынастарды құрайды:

A) өтеу қорын

B) еңбекақы қорын

C) Таза табысты

D) мемлекеттік бюджет қаражаттарын

E)& ұлттық табысты

*****

Салықтың екі сипаты бар.Яғни олар:

A) өндірістік қатынастардың спецификалық түрі

B) қоғамдық мазмұны

C) ақшалай түрдегі ҰТ құн бөлігі

D) материалдық мазмұны

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

Қандай пайыздық ставка бойынша салық ставкасы табыстың өсуімен бірге өседі?

A) күрделі

B) жай

C)& прогрессивтік

D) регрессивті

E) маргиналдық

*****

Бір объектінің субъектісі төлейтін салық сомасы қалай аталады?

A) ставка

B) объект

C)& айлық

D) шығу көзі

E) жеңілдік

*****

Жеңілдік кезеңі – бұл.

A) жеңілдіктің әрекет ету уақыты

B)& заңмен бекітілген жеңілдік уақыты

C) салық жылы

D) декларация беруден кейін салықты төлеуге дейінгі уақыт

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салықтық саясат – бұл..

A) экономикада мемлекет өткізетін шаралар

B) қаржыдағы мемлекеттік саясат

C)& салықтағы мемлекеттік саясат

D) қаржы-несие жүйесіндегі мемлекеттік саясат

E) салықтық жүйе

*****

Салық салу объектісіне қатысты салықтардың сыныптамасы:

A) тура және арнайы

B) арнайы және жанама

C) жанама және жергілікті

D)& тура және жанама

E) жергілікті және жалпы

*****

ҚР-да 1997 жылы шілде айынан бастап енгізілген салықтық есептеу әдісі:

A)& есепке алу

B) кассалық

C) шығу көзінде

D) куәлік бойынша

E) патент бойынша

*****

Жанама салықтың артықшылығы:

A) еңбекке ынтаны азырақ қысқартады

B) Экономикалық бұзушылықтың аз болуы

C) салықтың жанама болуы

D) олардан ауытқу қиын

E)& барлық жауаптар дұрыс

*****

Салық нені бөлу бойынша экономикалық қатынастарды көрсетеді:

A) ЖІӨ

B) ЖҰӨ

C)& ҰТ

D) алмастырушы қор

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Салық функциясының бірі:

A) генералды

B) өндірістік

C)& фискальды

D) қазынаны толтыру

E) инвестициялық

*****

Салық ставкасы – бұл.

A) салық объектісінің өлшем бірлігі

B) пайыздық мөлшерде көрсетілген салық

C) барлық салық салу объектілерінің мөлшері

D)& салық салу объектісінің бірлігіне салынатын салық мөлшері

E) салық төленетін табыс мөлшері

*****

ҚР-да қандай салық салынбайтын минимум бар:

A)& минималдық еңбек ақыға тең төлем

B) 4 айлық есептік көрсеткішке тең

C) жылдық есептік көрсеткішке тең

D) жылына 5600 теңгеге тең

E) айына 560 теңгеге тең

*****

Салық саясатының субъектісі – бұл.

A) Қаржы Министрлігі

B) салық қызметі

C)& мемлекет

D) заң мекемелері

E) салық полициясы

*****

Салықтық заңдарға кірген заңдар:

A)& салықтар мен алымдар туралы

B) кедендік алымдар туралы

C) әлеуметтік сақтандыру салымдар туралы

D) мемлекеттік баж салығы туралы

E) дұрыс жауап жоқ

*****

Қолдану бойынша салықтар классификацияланады:

A)& арнайы және жалпы

B) нақты және жеке

C) жалпы және жергілікті

D) арнайы және жалпымемлекеттік

E) жалпымемлекеттік және нақты

*****

Салықтық есеп әдістері:

A)& есепке алу және кассалық

B) кассалық және кадастрлық

C) есепке алу және жеңілдетілген

D) шығу көзінде және кассалық

E) патент бойынша және төлем көзінен

*****

Жанама салықтардың артықшылығы:

A)& олардан ауытқу қиын

B) олар табысты есепке алады

C) олар нақты болады

D) ол республикалық және жергілікті бюджеттің табыс көзі болып есептеледі

E) көптеген жеңілдіктер бар

*****

III – топ мүгедегі құндылығы-1300000 тенге тұратын пәтерді иемденеді. 2015 жылға мүлік салығының сомасын анықтаныз?

A)& 740 тенге

B) 1450 тенге

C) 596, 25 тенге

D) 1200 тенге

E) 13000 тенге

*****

ЖШС «ГР» 1. 01. 2015 ж. жағдайына – 18000000 сомаға мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны-19, 5 млн. тенге. 2013 жылға мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A)& 73125 тенге

B) 90000 тенге

C) 135000 тенге

D) 133800 тенге

E) 180000 тенге

*****

АҚ 1. 01. 15 ж. жағдайына -24 млн. тенге сомасына мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны-22 млн. тенге. 2015 жылдын 1 кварталына мүлік салығына ағымдағы салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 240000 тенге

C) 60000 тенге

D)& 82500тенге

E) 180000 тенге

*****

ТОО «ГР» 1. 01. 15 ж. жағдайына -12 млн. тенге сомаға мүлік иеленеді, 2015 жылға мүліктің орташа жылдық құны -15 млн. тенге. 2013 жылға мүлік салығына негізгі салым көлемін анықтаныз?

A) 23232 тенге

B) 195000 тенге

C) 120000 тенге

D) 33800 тенге

E)& 225000 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өнндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-560 га 35 балл бонитет, ставкасы 1836, 20 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаныз?

A) 196000 тенге

B)& 1028272 тенге

C) 230000, 65 тенге

D) 33250. 48 тенге

E) 12300, 6 тенге

*****

Өндірістік ұйым өздерінің өндірістік мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін жер аумағын иеленеді, ол жергілікті пунктен тыс орналасқан-48 га, 27 бал банитет, ставкасы 1441, 07 тенге. 2015 жылға жер салығының сомасын анықтаңыз:

A) 136 000 тенге

B) 156 520, 25 тенге

C)& 69171,36тенге

D) 47 880, 48 тенге

E) 21 000, 12 тенге

*****

Ауылды жерде 0, 2 га жер учаскісінде жеке үй Қарағанды қаласының бюджеттік ұйымда жұмыс істейтін жұмыскердің иелігінде. 2015 жылға жер учаскісінің салығын анықта:

A) 193 тенге

B) 186 тенге

C)& 400 тенге

D) 12, 8 тенге

E) 11, 6 тенге

*****

2 топ мүгедегі құны 500 000 тенгені құрайтын пәтерді иеленеді. 2015 жылғы мүлікке салық сомасын анықтаңыз:

A) 65 тенге

B) 500 тенге

C) 75 тенге

D) 50 тенге

E)& 0

*****

Ауыл шаруашылығының құрылу кезінде пай ретінде алынған двигатель қуаттылығы 51, 1 кВТ (3 тоннa) құрайтын ауыр жүк көлігі қазір жеке фирманың иелігінде. 2015 жылға көлік құралдарына салық сомасын анықтаныз?

A) 6435

B) 5940

C) 7150

D) 6600

E)& 13874

*****

Жеке тұлға кәсіпкерлік қызметте қолданылмайтын қозғалмайтын мүлікті иеленеді. Құны 700000 тенге. Мүлікке салық сомасын анықтаныз?

A) 9 тенге

B) 1035 тенге

C)& 350 тенге

D) 900 тенге

E) 9000 тенге

*****

Қолдану бойынша салықтар классификацияланады:

A)& арнайы және жалпы

B) нақты және жеке

C) жалпы және жергілікті

D) арнайы және жалпымемлекеттік

E) жалпымемлекеттік және нақты

*****

Салықтық есеп әдістері:

A)& есепке алу және кассалық

B) кассалық және кадастрлық

C) есепке алу және жеңілдетілген

D) шығу көзінде және кассалық

E) патент бойынша және төлем көзінен

*****

Жанама салықтардың артықшылығы:

A)& олардан ауытқу қиын

B) олар табысты есепке алады

C) олар нақты болады

D) ол республикалық және жергілікті бюджеттің табыс көзі болып есептеледі

E) көптеген жеңілдіктер бар

*****

III – топ мүгедегі құндылығы-1300000 тенге тұратын пәтерді иемденеді. 2015 жылға мүлік салығының сомасын анықтаныз?

A)& 740 тенге

B) 1450 тенге

C) 596, 25 тенге

D) 1200 тенге

E) 13000 тенге

*****

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Набор терминов для промежуточного контроля по темам: «органы ротовой полости; пищеварительная трубка; пищеварительные железы» | Утверждаю : Согласовано: Рассмотрено

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.239 сек.)