Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Судом за клопотанням прокурора.

Читайте также:
  1. Глава 2. Полномочия прокурора.
  2. ГЛАВА 2. ШТРАФ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ СУДОМ
  3. За постановою прокурора.
  4. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру
  5. Назначение штрафа судом
  6. Невідкладна допомога дітям із судомним синдромом на тлі спазмофілії.
  7. Осуществление правосудия по гражданским делам только судом

4. Прокурором за клопотанням головуючого судді.

Правильна відповідь № 3 – частина 4 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Питання 141

Не є метою застосування запобіжного заходу запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

2. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4. Поширення інформації про розпочате досудове розслідування.

5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Питання 142

Не є підставою застосування запобіжного заходу:

1. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

2. Наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

3. Наявність обґрунтованих загроз оскарження особою окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого до суду.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.Питання 143

Які обставини не обов’язково мають враховуватися при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею:

1. Вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

2. Освітній рівень підозрюваного, обвинуваченого.

3. Вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого.

4. Майновий стан підозрюваного, обвинуваченого.

5. Наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 178 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Загрузка...

Питання 144

Якщо справа перебуває у провадженні суду, то контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання здійснює:

1. Слідчий, який розслідував справу.

Прокурор.

3. Суддя.

4. Секретар судового засідання.

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 179 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Контроль за виконанням особистого зобов’язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Питання 145

Хто визначає кількість поручителів при обранні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки:

1. Прокурор.

2. Слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід.

3. Визначено законом.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 180 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

Питання 146

У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань:

1. На нього накладається грошове стягнення.

2. Він притягується до кримінальної відповідальності.

3. На нього накладається адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб.

Правильна відповідь № 1 – частина 5 статті 180 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі: 1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, або інше, більш м’яке покарання, - від двох до п’яти розмірів мінімальної заробітної плати; 2) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, - від п’яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати; 3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, - від десяти до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати; 4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти до п’ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Питання 147

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати:

1. Чотирьох місяців.

2. Двох місяців.

3. Одного місяця.

Правильна відповідь № 2 – частина 6 статті 181 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Питання 148

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді:

1. Штрафу.

2. Виправних робіт.

3. Обмеження свободи.

4. Арешту.

5. Позбавлення волі.

Правильна відповідь № 5 – частина 2 статті 181 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Питання 149

У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора:

1. В межах строку досудового розслідування, але не більше ніж до трьох місяців.

2. В межах строку досудового розслідування, але не більше ніж до восьми місяців.

3. В межах строку досудового розслідування, але не більше ніж до шести місяців.

Правильна відповідь № 3 – частина 6 статті 181 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Питання 150

Застава не може бути внесена:

1. Комунальним підприємством.

2. Родичем підозрюваного, обвинуваченого.

3. Іноземцем.

4. Особою без громадянства.

5. Іноземним підприємством.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 182 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Питання 151

Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду:

1. Не пізніше двох днів.

2. Не пізніше трьох днів.

3. Не пізніше п’яти днів.

4. Не пізніше десяти днів.

5. Не пізніше п’ятнадцяти днів.

Правильна відповідь № 3 – частина 6 статті 182 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов’язані виконувати покладені на них обов’язки, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Питання 152

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований:

1. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад два роки.

2. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

3. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Правильна відповідь № 2 – пункт 4 частини 2 статті 183 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

Питання 153

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований:

1. До раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

2. До раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад два роки.

3. До раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад один рік.

Правильна відповідь № 1 – пункт 5 частини 2 статті 183 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Питання 154

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше такого часу з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання:

1. Не пізніше сімдесяти двох годин.

2. Не пізніше шестидесяти чотирьох годин.

3. Не пізніше сорока восьми годин.

Правильна відповідь № 1 – стаття 186 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Питання 155

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа протягом такого часу з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу:

1. Не пізніше двадцяти чотирьох годин.

2. Не пізніше сорока восьми годин.

3. Не пізніше тридцяти шести годин.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 191 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Питання 156

У разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під час здійснення рейсу за межі державного кордону України місцем затримання вважається:

1. Порт у межах державного кордону України, в якому почався цей рейс.

2. Приміщення правоохоронного органу, який здійснив затримання.

3. Установа для перебування ув’язнених, до якої було доставлено затриманого.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 191 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

У разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під час здійснення рейсу за межі державного кордону України місцем затримання вважається порт у межах державного кордону України, в якому почався цей рейс.

Питання 157

Якщо слідчий суддя, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, то після його затримання не пізніше якого часу із моменту його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід:

1. Не пізніш як через тридцять шість годин.

2. Не пізніш як через сорок вісім годин.

3. Не пізніш як через сімдесят дві години.

Правильна відповідь № 2 – частина 6 статті 193 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Питання 158

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати:

1. Ста днів.

2. Тридцяти днів.

3. Шістдесяти днів.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 197 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Питання 159

Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1. Трьох місяців.

2. Шести місяців.

3. Дев’яти місяців.

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 197 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості..

Питання 160

Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1. Дванадцяти місяців.

2. Шести місяців.

3. Дев’яти місяців.

Правильна відповідь № 1 – частина 3 статті 197 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Питання 161

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж:

1. За три дні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

2. За десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

3. За п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 199 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Питання 162

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов’язаний доставити її до уповноваженої службової особи або повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення:

1. Протягом трьох годин.

Негайно.

3. Протягом доби.

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 207 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Питання 163

Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності:

1. Представника влади країни перебування.

2. Понятих.

3. Офіційних представників розвідувального органу України.

Правильна відповідь № 3 – частина 6 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Питання 164

Особа є затриманою з моменту:

1. Доставлення її до приміщення правоохоронного органу.

2. Коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

3. Коли її доставлено до місця ув’язнення.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 209 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

Питання 165

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати з моменту затримання:

1. Тридцяти шести годин.

2. Сорока восьми годин.

3. Сімдесяти двох годин.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 211 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, який визначається згідно з вимогами статті 209 цього Кодексу.

Питання 166

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу:

1. Не пізніше сорока восьми годин з моменту затримання.

2. Не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання.

3. Не пізніше семидесяти двох годин з моменту затримання.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 211 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

 

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування

 

Питання 167

Після подання заяви про кримінальне правопорушення слідчий, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

Варіанти відповіді:

1. Невідкладно.

2. Невідкладно, але не пізніше поточного дня.

3. Невідкладно, але не пізніше 24 годин.

4. Упродовж трьох діб, після проведення перевірки.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

 

Питання 168

Досудове розслідування починається:

1. З моменту порушення кримінальної справи.

2. З моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. З моменту подання заяви про кримінальне правопорушення.

4. З моменту повідомлення особі про підозру.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Питання 169

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань номер кримінального провадження присвоюється:

Автоматично.

2. Слідчим відповідно до номеру реєстрації в ЖРЗПЗ.

3. Прокурором відповідно до номеру реєстрації в книзі обліку заяв і повідомлень про злочини.

4. Слідчим або прокурором за номером по порядку.

Правильна відповідь № 1 – частина 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

 

Питання 170

Рішення про об’єднання чи виділення досудового розслідування:

1. Може бути оскаржене прокурору.

2. Може бути оскаржене слідчому судді.

3. Може бути оскаржене прокурору або слідчому судді.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 117 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.052 сек.)