Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 2. Принципи кримінального процесу

Читайте также:
  1. Актуальність курсу в контексті Болонського процесу
  2. Антропологічна школа кримінального права
  3. Вибір раціонального методу організації технологічного процесу ремонту та способу відновлення
  4. Види й стадії кримінального злочину
  5. Визначення міжнародного кримінального права.
  6. Вирішення задач з кримінально-процесуального права
  7. Вирішення задач з кримінального права

 

семінарське заняття – 2 години,

практичне заняття – 2, самостійна робота - 8

 

СЕМІНАРСЬКЕ заняття(2 год.)

Запитання для обговорення:

 

1. Поняття і система принципів кримінального процесу.

2. Принцип верховенства права і законності.

3. Презумпція невинуватості.

4. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її приватне життя.

5. Забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції.

6. Забезпечення недоторканності житла та приватного володіння особи.

7. Забезпечення права на захистю

 

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Вирішення практичних ситуацій:

1. Лисенко, підозрюваний за ч. 2 ст. 152 КК, у підготовчій частині судового розгляду заявив клопотання про розгляд його справи у закритому судовому засіданні. На обґрунтування свого клопотання він посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений торкатися у своїх показаннях інтимних обставин сімейного життя.

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного ?

Які обставини передбачені чинним КПК як підстави для проведення закритого засідання суду ?

Які обставини передбачені у ст. 6 ЄКПЛ як підстави для проведення закритого засідання суду ? Чи узгоджуються вони із тими, що передбачені КПК ?

 

2. Міліційний патруль у міській лісопарковій зоні відпочинку на місці, з якого було чути крики про допомогу, виявив Каверіну, 19 років, і Кроєва, 23 років. Каверіна пояснила міліціонерам, що вона кликала на допомогу через те, що Кроєв, на пропозицію якого стати його дружиною вона сьогодні дала згоду, намагався силою подолати її небажання вступати з ним у статеві стосунки. Подавати скаргу на Кроєва вона не збирається, бо не бажає, щоб його притягнули до кримінальної відповідальності. Кроєв повідомлених Каверіною фактів не заперечував.

Кроєв і Каверіна були доставлені до міліції, де Каверіна на пропозицію чергового написала пояснення, у якому виклала те, що відбулося у лісопосадці, і просила не притягати Кроєва до відповідальності.

Яке рішення має бути прийняте органом міліції у даному випадку ?

Яким принципом кримінального процесу слід керуватися під час прийняття цього рішення ?

Чи має значення для вирішення ситуації вік Каверіної ?

 

3. Слідчий своєю постановою наклав арешт на кореспонденцію, що надходить на адресу матері обвинуваченого, який ухилився від слідства. Узнавши про це від працівниці почтового відділення, вона звернулася до прокурора району із скаргою на дії слідчого, вважаючи, що той порушив гарантовану Конституцією України таємницю листування. Сама вона нічого протизаконного не вчиняла, а за дорослого сина, який давно уже проживає зі своєю сім’єю окремо від неї, не відповідає і тому дії слідчого вважає незаконними.

Як має вчинити прокурор ?Розкрийте зміст принципу забезпечення таємниці листування, виходячи із положень ст. 31 Конституції України та ст. 8 ЄКПЛ.

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Дія загально-правових принципів у кримінальному процесі.

2. Рівність людей перед законом і судом.

4. Незалежність суду і підкорення його тільки законові.

5. Гласність, публічність, змагальність та диспозитивність судового процесу.

6. Інші принципи у кримінальному процесі.

Рекомендована література до Теми 2: (1; 2; 3; 4; 5; 6; 18; 20; 21; 27; 47; 51; 377; 447; 448).


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 136 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)