Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 3 страница

Читайте также:
  1. A) жүректіктік ісінулерде 1 страница
  2. A) жүректіктік ісінулерде 2 страница
  3. A) жүректіктік ісінулерде 3 страница
  4. A) жүректіктік ісінулерде 4 страница
  5. A) жүректіктік ісінулерде 5 страница
  6. A) жүректіктік ісінулерде 6 страница
  7. A) жүректіктік ісінулерде 7 страница

Відповідь:_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задача 2

При визначенні груп крові за допомогою моноклональних антитіл лаборант отримав такий результат: реакція відбулася з тест-реагентом анти-А. Яка буде група досліджуваної крові?

Відповідь:_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задача З

При визначенні груп крові перехресним методом лаборант отримав такий результат: реакція з моноклональними антитілами не відбулася, а зі стандартними еритроцитами другої і третьої групи відбулася. Яка буде група досліджуваної крові?

Відповідь:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4

При визначенні резус-фактора за допомогою моноклональних антитіл реакція аглютинації спостерігалась з тест-реагентом анти-D. Який буде резус-фактор досліджуваної крові? Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Тести контролю знань

1.Реакція ізогемаглютинації відбувається:

1.Під час зустрічі різнойменних аглютиногенів і аглютинінів

2.Під час зустрічі однойменних аглютиногенів і аглютинінів

3.Під час зустрічі різнойменних аглютинінів

4.Під час зустрічі різнойменних аглютиногенів

5.Під час зустрічі однойменних аглютиногенів

2.Резус-фактор це:

1.Специфічна клітина крові.

2.Білок, що міститься на тромбоцитах

3.Білок, що міститься на поверхні лейкоцита

4.Антиген еритроцитів

5.Антитіло сироватки

3.Для крові людей першої групи характерно:

1.На еритроцитах аглютиноген В, у сироватці - аглютинін α

2.На еритроцитах аглютиноген А, у сироватці - аглютинін β

3.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці аглютинінів немає

4.На еритроцитах аглютиногенів немає, в сироватці - аглютиніни α і β

5.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці - аглютинін α

4.Для крові людей другої групи характерно:

1.На еритроцитах аглютиноген В, у сироватці - аглютинін α

2.На еритроцитах аглютиноген А, у сироватці - аглютинін β

3.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці аглютинінів немає

4.На еритроцитах аглютиногенів немає, в сироватці - аглютиніни α і β

5.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці – аглютинін α

5.Для крові людей третьої групи характерно:

1.На еритроцитах аглютиноген В, у сироватці - аглютинін α

2.На еритроцитах аглютиноген А, у сироватці - аглютинін β

3.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці аглютинінів немає

4.На еритроцитах аглютиногенів немає, в сироватці - аглютиніни α і β

5.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці - аглютинін α

6.Для крові людей четвертої групи характерно:

1.На еритроцитах аглютиноген В, у сироватці - аглютинін α

2.На еритроцитах аглютиноген А, у сироватці - аглютинін β

3.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці аглютинінів немає4.На еритроцитах аглютиногенів немає, в сироватці - аглютиніни α і β

5.На еритроцитах аглютиногени А і В, в сироватці - аглютинін α

7.Групу крові людини в системі АВО зумовлює:

1.Наявність чи відсутність того чи іншого групового аглютиногену на еритроцитах

2. Наявність чи відсутність того чи іншого аглютиніну в сироватці крові

3.Наявність еритроцитів у крові

4.Наявність лейкоцитів у крові

5.Наявність тромбоцитів у крові

8.Яке захворювання передається через кров погано обстеженого донора:

1.Інфаркт міокарда

2.Дизентерія

3.Лейкоз

4.СНІД

5.Цукровий діабет

Для нотаток

 

 

Підпис викладача:___________

 

Дом. завдання: ”Дослідження фізичних властивостей сечі”

1. К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.99-103.

2. О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.53-57.

Навчвальна практика №8

Дата:__________________

Тема: Дослідження фізичних властивостей сечі.

Мета: Ознайомитись з методикою дослідження фізичних властивостей сечі.

Література:

1. К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.99-103.

Загрузка...

2. О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.53-57.

Знати:

1. Правила збирання сечі на дослідження.

2. Послідовність виконання дослідження.

3. Фізичні властивості сечі в нормі і зміни їх при патології.

Уміти:

1. Обладнати робоче місце: підготувати реактиви, необхідний посуд, дез.розчин.

2. Приймати сечу на дослідження.

3. Послідовно визначати фізичні властивості сечі.

ПЛАН:

1. Вимоги до збирання сечі на дослідження.

2. Послідовність виконання досліджень.

3. Дослідження фізичних властивостей сечі:

- кількості;

- кольору;

- прозорості;

- запаху;

- відносної густини;

- реакції.

Забезпечення заняття:

Досліджувана сеча, мірні циліндри на 250 мл, 100 мл, 50 мл, урометр, лакмусовий папір універсальний, олівці воскові, бланк аналізу сечі, дез.розчини.

Проведення поточного контролю теоретичних знань студента:

1. Яка анатомо-гістологічна будова нирок і сечових шляхів?

2. Яка гістологічна будова нефрону?

3. Які функції виконують нирки?

4. Дати характеристику фільтраційно-реабсорційно-секреторній теорії сечоутворення.

5. Що таке порогові і непорогові речовини?

6. Які вимоги ставляться до збирання сечі на дослідження?

7. Що входить до поняття “фізичні властивості сечі”?

8. Які фізичні властивості сечі в нормі?

9. Як можуть змінюватись фізичні властивості сечі фізіологічно?

10. Як змінюються фізичні властивості сечі при патології?

ХІД РОБОТИ:

1. Обладнати робоче місце для дослідження.

2. Зібрану сечу за всіма правилами (ранішня, першого сечовипускання, після гігієни статевих органів) і прислану в лабораторію з направленням на дослідження пронумерувати.

3. Заповнити бланк аналізу сечі:

- з направлення виписати прізвище, ініціали хворого, відділення, з якого прислана сеча на дослідження;

- поставити номер аналізу у бланк, відповідний номеру склянки з сечею.

4. Визначити кількість сечі в мірному циліндрі на 250 мл.

5. Описати колір сечі, її прозорість.

6. Органолептично визначити запах сечі.

7. Лакмусовим папірцем визначити реакцію сечі і записати до бланка аналізу: “кисла”, “лужна”, “слабко-кисла”, “слабко-лужна”, “нейтральна”.

8. Визначити відносну густину сечі:

- сечу налити в циліндр на 50-100 мл;

- обережно опустити урометр;

- коли урометр перестане рухатись, за його градуйованою шкалою встановити відносну густину.

9. Описати характер осаду після відстоювання сечі.

10. Результати досліджень внести до бланка аналізу.

11. Дослідження виконувати в такій послідовності:

- кількість

- колір

- прозорість

- запах

- реакція

- відносна густина.

12. Вирішити тести.

Тести контролю знань

1.Первинна сеча утворюється:

1.В петлі Генле

2.В покручених канальцях II порядку

3.В покручених канальцях І порядку

4.В капсулі Шумлянського-Боумена

5.В збірних трубочках

2.Припинення виділення сечі називається:

1. Енурез

2. Ніктурія

3. Анурія

4. Поліурія

5. Олігурія

3.У нормі сечу забарвлює пігмент:

1. Уробілін

2. Білірубін

3. Білівердин

4. Стеркобілін

5. Стеркобіліноген

4.Висока питома вага сечі (1,030-1,050) характерна при:

1. Злоякісних пухлинах

2. Сечокам’яній хворобі

3. Циститі

4. Уретриті

5. Цукровому діабеті

5. Олігурія спостерігається при:

1. Набряках

2. Надмірному вживанні рідини

3. Цукровому діабеті

4. Нервовому збудженні

5. Нецукровому діабеті.

6.При цукровому діабеті сеча має колір:

1. ”М’ясних помиїв”

2. Бурий

3. Блідий

4. ’’Пива”

5. Темно-жовтий

7.Оксалати надають сечі:

1. Рожевого відтінку

2. Сіруватого відтінку

3. Зеленуватого відтінку

4. Червоного відтінку

5. Оранжевого відтінку

8.Свіжовиділена сеча буде мати аміачний запах при:

1. Цукровому діабеті

2. Споживанні часнику

3. Споживанні хрону

4. Циститі

5. Нервовому збудженні

9.В нормі реакція сечі:

1. Лужна

2. Кисла

3. Різко кисла

4. Різко лужна

5. Нейтральна

10.Ізостенурія - це:

1. Відсутність коливань питомої ваги сечі (1,010-1,011)

2. Низька питома вага (1,007-1,012)

3. Висока питома вага сечі

4. Питома вага сечі - 1,014-1,025

5. Питома вага сечі - 1,025-1,030

11.Виділення сечі за добу понад 2л називається:

1. Ніктурія

2. Олігурія

3. Анурія

4. Поліурія

5. Діурез

12.Поліурія спостерігається при:

1. Гострому гломерулонефриті

2. Цукровому діабеті

3. Сечокам’яній хворобі

4. Набряках

5. Лихоманці

13.Сеча кольору “пива”спостерігається при наявності:

1. Гемоглобіну

2. Глюкози

3. Жовчних пігментів

4. Уробіліну

5. Крові

14.Гіпостенурія - це:

1. Низька питома вага сечі (1,007-1,012)

2. Відсутність коливань питомої ваги сечі (1,010-1,011)

3. Висока питома вага сечі

4. Питома вага сечі - 1,014-1,025

5. Питома вага сечі - 1,005-1,030

15.Ніктурія спостерігається при:

1. Циститах

2. Проносах

3. Токсикозах

4. Блюванні

5. Набряках

16.При гострому нефриті сеча може бути:

1. Кольору “пива”

2. Кольору “м’ясних помиїв”

3. Темно-жовтого кольору

4. Світло-жовтого кольору

5. Синьо-зеленого кольору

17.Фосфати надають сечі:

1. Сіруватого забарвлення

2. Рожевого забарвлення

3. Молочного забарвлення

4. ’’Цегляного” забарвлення

5. Червонуватого забарвлення

18.Свіжовиділена сеча буде мати фруктовий запах при:

1. Циститі

2. Нефросклерозі

3. Пієлонефриті

4. Цукровому діабеті

5. Нефриті

19.При цукровому діабеті сеча має реакцію:

1. Лужну

2. Різко кислу

3. Нейтральну

4. Слабко кислу

5. Слабко лужну

20..Питома вага сечі в нормі:

1. 1,014-1,025

2. 1,025-1,030

3. 1,007-1,012

4. 1,010-1,011

5. 1,007-1,020

21.Функціональною одиницею нирки є:

1. Ниркові чашечки

2. Нефрон

3. Ниркові піраміди

4. Ниркові миски

5. Сечоводи

22.Виділення сечі за добу до 500 мл і менше називається:

1. Енурез

2. Ніктурія

3. Анурія

4. Поліурія

5. Олігурія

23.Сеча має колір “м’ясних помиїв” при:

1. Цукровому діабеті

2. Гострому нефриті

3. Паренхіматозній жовтяниці

4. Опіках

5. Гемолітичній жовтяниці

24.Відсутність коливань питомої ваги, коли вона майже на одних цифрах називається:

1. Гіпостенурія

2. Ніктурія

3. Ізостенурія

4. Поліурія

5. Олігурія

25.Виділення сечі більше за ніч ніж за день називається:

1. Ніктурія

2. Олігурія

3. Поліурія

4. Анурія

5. Енурез

26.При паренхіматозній жовтяниці сеча може бути:

1. Кольору “м’ясних помиїв”

2. Блідо-жовтого кольору

3. Кольору “пива”

4. Жовтого кольору

5. Синьо-зеленого кольору

27.Червоний колір сечі надають солі:

1. Фосфати

2. Оксалати

3. Трипельфосфати

4. Вуглекисле вапно

5. Урати

28.Свіжовиділена сеча в нормі мас запах:

1. Аміачний

2. Фруктовий

3. Гнильний

4. Специфічний

5. Кислуватий

29.Лужна реакція сечі буде при:

1. Циститах

2. Цукровому діабеті

3. Вживанні м’яса

4. Голодуванні

5. Нирковій недостатності

30.При нецукровому діабеті сеча має питому вагу:

1. 1,030-1,040

2. 1,001-1,004

3. 1,015-1,025

4. 1,008-1,012

5. 1,010-1,011

Для нотаток

_______Підпис викладача:___________

Дом.завдання: ”Техніка проведення проби Зимницького”

1. К.С.Плотнікова”Практикум з клінічних лабораторних досліджень” с. 129-130

2. 0.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.57-58

 

Навчальна практика № 9.

Дата: ___________________

Тема: Техніка проведення проби Зимницького.

Мета: Навчитись проводити пробу Зимницького.

Література:

1. К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.129-130.

2. О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.57-58.

Знати:

1. Як зібрати сечу для проби Зимницького.

2. Як проводити пробу Зимницького.

3. Діагностичне значення проби Зимницького.

Уміти:

1. Проводити пробу Зимницького.

2. Оцінювати результати дослідження за критерієм “норма/патологія”.

ПЛАН:

1. Техніка проведення проби Зимницького.

2. Оцінювання результатів дослідження за критерієм “норма/патологія”. Забезпечення заняття:

Циліндри на 50 мл і на 250 мл, урометр, бланки аналізу, дез.розчини.

Проведення поточного контролю теоретичних знань студента:

1. Яку функцію нирок досліджує проба Зимницького ?

2. Які умови збирання сечі для проби Зимницького?

3. Як правильно зібрати сечу для проби Зимницького?

4. Що з фізичних властивостей сечі включає в себе проба Зимницького?

5. Як визначити діурез і який він в нормі?

6. Які можуть бути відхилення добового діурезу?

7. Яка відносна густина сечі в нормі і як вона залежить від концентрації сечі?

8. Які можуть бути відхилення відносної густини в патології?

9. Як провести пробу Зимницького?

10.Як у пробі Зимницького визначити добовий діурез, денний і нічний?

11 .Яка проба Зимницького при нормальній функції нирок?

 

ХІД РОБОТИ:

1. Обладнати робоче місце: досліджувана сеча (8 порцій, зібраних за методом Зимницького), бланки аналізу сечі за Зимницьким, циліндри на 50 мл, урометр, циліндр на 250 мл.

2. Заповнити бланк аналізу сечі за Зимницьким - прізвище, назва відділення (із направлення на дослідження).

3. Розташувати всі 8 порцій за порядком.

4. У мірному циліндрі на 250 мл визначити кількість сечі і відносну густину в циліндрі на 50мл урометром у кожній порції за порядком.

5. Внести до бланка аналізу результати кількості і відносної густини сечі кожної порції.

6. Визначити денний, нічний і добовий діурез і внести результати до бланка аналізу.

7. Оцінити результати за критерієм “норма/патологія”.

8. Записати результати в бланк аналізу.

9. Вирішити ситуаційні задачі.

  Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 0 0 / 8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
Найменування закладу Лабораторія
НАПРАВЛЕННЯ НА АНАЛІЗ № _7_ “_30_” __жовтня 2012__р. (дата направлення, взяття біоматеріалу)
В лабораторію __КДЛ___________________________________________________ (вписати, яку) Прізвище, ім’я, по батькові __Воронюк З.О._______________ Вік _31 р.______ Заклад ___ЖОКЛ______Відділення _нефрологічне__Медична картка № __7__ Клінічний діагноз: __нефрит____________________________________________ Мета дослідження:_діагностика захворювання___________________________ Досліджуваний матеріал_сеча________________________________________ (вписати) Вид дослідження __аналіз сечі за Зимницьким__________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Інше (вписати необхідне) ______________________________________________ ____________________________________________________________________ Прізвище, І.,П. Лікаря Гайченя О.Л.______ (підпис)

 

  Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 1 1 / 8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
Найменування закладу Лабораторія
АНАЛІЗ СЕЧІ ЗА ЗИМНИЦЬКИМ № ___ “____” ______________ 20 __р. (дата взяття біоматеріалу)
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________ Вік ________ Заклад _____________________________ Відділення _______________________ Медична картка № _________________ Кількість прийнятої рідини __________ (л)
Номер порції Години Питома вага Кількість сечі
     
     
     
     
     
     
     
     
Денний діурез __________________ (л) Нічний діурез __________________ (л) Загальний діурез ________________ (л) “ __ __ 20___ р. Прізвище, І.,П. ______________ (дата видачі аналізу) (підпис)
           

 

 

Ситуаційна задача №1

Хворому Вернік Т.С. з відділення нефрології призначена проба Зимницького. При проведенні дослідження лаборант виявив:

 

Порція сечі Кількість сечі, мл Відносна густина сечі
І 1,010
II 1,010
III 1,010
IV 1,010
V 1,010
VI 1,011
VII 1,011
VIII 1,011

Розрахувати денний, нічний та добовий діурез. Оцінити результати.

 

Відповідь:

__

 

 

Ситуаційна задача №2

Хворому Заворотнюк І.С. з відділення нефрології призначена проба Зимницького. При проведенні дослідження лаборант виявив:

 

Порція сечі Кількість сечі, мл Відносна густина сечі
І 1,008
II 1,010
III 1,014
IV 1,007
V 1,012
VI 1,014
VII 1,010
VIII 1,010

Розрахувати денний, нічний та добовий діурез. Оцінити результати.

 

Відповідь:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ситуаційна задача №3

Хворому Микитюк О.М. з відділення нефрології призначена проба Зимницького. При проведенні дослідження лаборант виявив:

 

Порція сечі Кількість сечі, мл Відносна густина сечі
І 1,014
II 1,012
III 1,015
IV 1,018
V 1,023
VI 1,021
VII 1,018
VIII 1,020

Розрахувати денний, нічний та добовий діурез. Оцінити результати.

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ситуаційна задача №4

Хворій Зоріна А.Б. з відділення нефрології призначена проба Зимницького. При проведенні дослідження лаборант виявив:

 

Порція сечі Кількість сечі, мл Відносна густина сечі
І 1,010
II 1,012
III 1,014
IV 1,010
V 1,011
VI 1,008
VII 1,012
VIII 1,011

Розрахувати денний, нічний та добовий діурез. Оцінити результати.

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ситуаційна задача №5

Хворому Мельнику Г.К.. з відділення нефрології призначена проба Зимницького. При проведенні дослідження лаборант виявив:

 

Порція сечі Кількість сечі, мл Відносна густина сечі
І 1,013
II 1,008
III 1,014
IV 1,007
V 1,014
VI 1,012
VII 1,020
VIII 1,012

Розрахувати денний, нічний та добовий діурез. Оцінити результати.

 

Відповідь:

 

Ситуаційна задача №6

При дослідженні функціонального стану нирок пробою Зимницького лаборант виявив гіпостенурію та поліурію. На яку патологію нирок це вказує?

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ситуаційна задача №7

При дослідженні функціонального стану нирок пробою Зимницького лаборант виявив гіпостенурію та олігурію. На яку патологію нирок це вказує?

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ситуаційна задача №8

При дослідженні функціонального стану нирок пробою Зимницького лаборант виявив: ізостенурію. Признаком якої патології це є?

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуаційна задача №9

Оцінити наступні показники функціонального стану нирок:

-добовий діурез коливається в межах норми й становить 60-80% від кількості випитої рідини;

-денний діурез переважає над нічним;

-кількість сечі впродовж доби коливається в широких межах (80-250 мл)

-відносна густина впродовж доби коливається від 1,008 до 1,014

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуаційна задача №10

Оцінити наступні показники функціонального стану нирок:

-нічний діурез перевищує денний;

-добовий діурез в межах норми;

-відносна густина впродовж доби коливається від 1,010 до 1,011

-незначні коливання кількості сечі впродовж доби.

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуаційна задача №11

Оцінити наступні показники функціонального стану нирок:

-добовий діурез до 500 мл;

-нічний діурез перевищує денний;

-відсутність коливань відносної густини впродовж доби;

-незначні коливання кількості сечі впродовж доби.

 

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис викладача:___________

Дом. завдання: ”Визначення наявності білка в сечі. Кількісне визначення білка в сечі за Брандбергом-Робертсом-Стольниковим”

1. К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.104-107.

2. О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.57-61.

Навчальна практика № 10

 

Дата: ________________

Тема: Визначення наявності білка в сечі. Кількісне визначення білка в сечі за Брандбергом-Робертсом-Стольниковим.

Мета: Оволодіти різними методами виявлення білка в сечі та кількісного його визначення методом розведення за Брандбергом-Робертсом-Стольниковим.

Література:

1. К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.104-107.

2. О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с.57-61.

Знати: 1. Причини і види протеїнурії.

2. Хімічний склад сечі в нормі.

Уміти:

1. Готувати реактиви для дослідження.

2. Виявляти білок в сечі різними методами.

3. Визначати кількість білка в сечі методом розведення за Брандбергом-Робертсом- Стольниковим.

ПЛАН:

1. Визначення наявності білка в сечі 20% розчином сульфосаліцилової кислоти.

2. Визначення наявності білка в сечі пробою Геллера:

- з 50% розчином нітратної кислоти;

- з реактивом Ларіонової.

3. Визначення наявності білка в сечі експрес-тестами.

4. Кількісне визначення білка в сечі методом розведення за Брандбергом- Робертсом-Стольниковим.

5. Оцінювання результатів.

Забезпечення заняття:

1. Посуд: пробірки центрифугальні,серологічні, пастерівські піпетки, градуйовані піпетки на 1 мл, 2 мл, 5 мл, пробірки цетрифугальні градуйовані.

2.Обладнання: гумові груші, олівці по склу, темний папір, штатив для пробірок, електроцентрифуга, секундомір.

1. Реактиви:

- 20% розчин сульфосаліцилової кислоти;

- 50% розчин нітратної кислоти (до 46,7 мл води очищеної, помішуючи, обережно додати 53,3 мл концентрованої нітратної кислоти);

- реактив Ларіонової (20-30 г хлориду натрію розчинити в 100 мл води очищеної і до 99 мл розчину додати 1 мл концентрованої нітратної кислоти);

- експрес-тести;

- вода очищена;

- дез.розчини.

Проведення поточного контролю теоретичних знань студента:

1. Який хімічний склад сечі в нормі?

2. Які можуть бути патологічні зміни хімічного складу сечі?

3. Що таке протеїнурія?

4. Які причини і види протеїнурій?

5. Які причини і види ниркової протеїнурії?

6. Які причини виникнення ниркової фізіологічної протеїнурії?

7. На які види ділиться і коли спостерігається органічна протеїнурія?

8. Коли виникає і як діагностується ортостатична протеїнурія?

9. Які причини виникнення застійної протеїнурії?

10. Коли спостерігається і які причини позаниркової протеїнурії ?


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 47 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.112 сек.)