Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 1 страница

Читайте также:
  1. A) жүректіктік ісінулерде 1 страница
  2. A) жүректіктік ісінулерде 2 страница
  3. A) жүректіктік ісінулерде 3 страница
  4. A) жүректіктік ісінулерде 4 страница
  5. A) жүректіктік ісінулерде 5 страница
  6. A) жүректіктік ісінулерде 6 страница
  7. A) жүректіктік ісінулерде 7 страница

ПРАКТИКУМ

Для навчальних практик з дисципліни

"Клінічні лабораторні дослідження"

ІІІ курс ІІІ семестр

Студента (ки)_____ групи

П.І.Б.___________________

________________________

________________________

Житомир

 

Практикум складено викладачем-методистом вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім.Г.С.Протасевича Вахнюк Т.В.

 

Практикум розглянуто та схвалено на засіданні циклової методичної комісії медичних дисциплін Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім.Г.С.Протасевича

Протокол № ___ від "___"_________ 20__р.

Голова комісії: ________ Козлова О.Ф.

Практикум

Призначений для студентів

зі спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика"

Зміст

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Навчальна практика № 1-4.Виконання загального клінічного аналізу крові.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
Навчальна практика № 5.Реакція ізогемаглютинації. Визначення груп крові за допомогою моноклональних антитіл (тест-реагентів). . . . . . . . . .   21
Навчальна практика № 6. Визначення груп крові перехресним методом.   23
Навчальна практика № 7. Визначення резус-фактора за допомогою моноклональних антитіл (тест-реагенту анти-D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
Навчальна практика № 8. Дослідження фізичних властивостей сечі.. . . .   30
Навчальна практика № 9. Техніка проведення проби Зимницького. . . . .   35
Навчальна практика № 10. Визначення наявності білка в сечі. Кількісне визначення білка в сечі за Брандбергом-Робертсом-Стольниковим.   41
Навчальна практика № 11. Кількісне визначення білка в сечі на ФЕКу.   46
Навчальна практика № 12. Визначення наявності глюкози в сечі . . . . . .   51
Навчальна практика № 13. Визначення кількості глюкози в сечі на ФЕКу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53
Навчальна практика № 14.Виявлення кетонових тіл в сечі . . . . . . . . . . . .   58
Навчальна практика № 15. Виявлення білірубіну в сечі. . . . . . . . . . . . . . .   62
Навчальна практика № 16.Виявлення уробілінових тіл в сечі, виявлення гемоглобіну в сечі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Практикум (посібник для навчальних практик) з клінічних лабораторних досліджень складено відповідно до діючої навчальної програми та робочої програми для студентів спеціальності: 5.12010201 "Лабораторна діагностика".

Посібник призначено студентам для роботи під час навчальних практик та підготовки до них.

До практикуму входять навчальні практики ІІІ семестру за розділами:

- гематологічні методи дослідження;

- дослідження сечі.На кожну навчальну практику визначено тему, мету; подано план заняття, відповідне обладнання, посуд, реактиви тощо; описано хід роботи, етапи проведення дослідження, його розрахунки (при необхідності); приведено діагностичне значення, визначених показників; зазначено що студент повинен знати та уміти після завершення заняття.

У кожній темі є матеріали для контролю знань та умінь студентів: питання поточного контролю теоретичних знань; тести; ситуаційні задачі, складені з урахуванням теоретичного і практичного матеріалу та міждисциплінарної інтеграції.

У посібнику до кожної навчальної практики є чистий бланк аналізу, до якого студент заносить результати дослідження; є місце для нотаток (відповідних розрахунків, малюнків, записів).

У практикумі зазначена література до теми заняття, а також дається тема наступного заняття і відповідна до нього література. Студент повинен самостійно опрацьовувати матеріали до наступної навчальної практики.

 

 

 

Навчальна практика № 1-4

Дата:______________

Тема: Виконання загального клінічного аналізу крові.

Загрузка...

Мета: Закріпити навички по виконанню загального клінічного аналізу крові. Література:

1.К.С.Плотнікова ” Практикум з клінічних лабораторних досліджень”с.21-43, 46.

2.О.С.Манастирська “Клінічні лабораторні дослідження” с. 11 -27, 50-51.

Знати:

1. Дослідження, що входять до загального клінічного аналізу крові.

2. Діагностичне значення показників, що входять до загального клінічного аналізу крові.

3. Профілактику сироваткового гепатиту, септичних захворювань, СНІДу.

Уміти:

1. Обладнати робоче місце для виконання загального клінічного аналізу крові.

2. Проводити загальний клінічний аналіз крові.

3. Оцінювати результати дослідження за критерієм “норма/патологія”.

ПЛАН:

1.Обладнання робочого місця.

2.Проведення аналізу крові.

3.Заповнення бланка аналізу крові.

4.Оцінювання результатів дослідження за критерієм “норма/патологія”. Забезпечення заняття:

3% NaCl, 3% ацетатна кислота, 70% спирт, 5% цитрат натрію, імерсійне масло, трансформуючий розчин, 6% пероксид водню, барвник Май-Грюнвальда, барвник Романовського, дез.розчини, стерильні набори, пробірки, капіляри Салі, апарат Панченкова, капіляри Панченкова, штатив для пробірок, предметні та шліфовані скельця, камери Горяєва, лейкоцитарні лічильники, мікроскопи, ФЕК.

Проведення поточного контролю теоретичних знань студента:

1. Які види досліджень входять до загального клінічного аналізу крові?

2. Яке обладнання потрібно для проведення загального клінічного аналізу крові?

3. Які реактиви необхідні для проведення загального клінічного аналізу крові?

4. Яка послідовність виконання загального клінічного аналізу крові?

5. Як визначити гемоглобін?

6. Як підрахувати кількість еритроцитів?

7. Як підрахувати кількість лейкоцитів?

8. Як поставити ШОЕ?

9. Як зробити мазок крові?

10. Як забарвити мазок?

11. Яка техніка підрахунку лейкограми?

12. Як розрахувати колірний показник?

13. Яка норма гемоглобіну і як він змінюється при патології?

14. Що таке еритроцитоз і еритропенія?

15. Що таке лейкоцитоз і лейкопенія?

16. Яка ШОЕ в нормі?

17. Яке діагностичне значення колірного показника?

18. Яка лейкоцитарна формула в нормі?

19. Що таке зсув лейкоцитарної формули “вліво”, “вправо”?

20. Як правильно заповнити бланк аналізу крові?

ХІД РОБОТИ:

1. Обладнати робоче місце для проведення загального клінічного аналізу крові.

> реактиви: трансформуючий розчин, 3% NaCl, 3% ацетатна кислота, 70% спирт, 5% цитрат натрію, імерсійне масло;

> барвники: барвник-фіксатор Май-Грюнвальда, барвник Романовського;

> стерильні набори;

> посуд: пробірки серологічні, аглютинаційні, капіляри Панченкова, капіляри Салі, пастерівські піпетки, мірні піпетки на 1 мл, 5 мл, предметні і шліфовані скельця, камера Горяєва;

> обладнання: штативи для пробірок, лоток і місточок для забарвлення мазків, штатив Панченкова, груші гумові, лейкоцитарні лічильники, мікроскопи, ФЕК;

> дезрозчини.

2. Внести в пробірки необхідні реактиви:

> 5 мл трансформуючого розчину (для гемоглобіну);

> 4 мл 3% розчину NaCl (для еритроцитів);

> 0,4 мл 3% розчину ацетатної кислоти (для лейкоцитів);

> 25мм (капіляром Панченкова) 5% розчину цитрату натрію (для ШОЕ).

3. Заповнити бланк аналізу крові згідно направлення.

4. Зробити прокол шкіри пальця і набрати кров для аналізу за всіма правилами.

5. Зробити мазок крові.

6. Внести повний капіляр Панченкова крові (до мітки “К”) в пробірку з цитратом натрію.

7. Внести капіляром Салі по 0,02 мл крові в пробірки з відповідними реактивами для визначення вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів.

8. Поставити ШОЕ на 1 годину.

9. Визначити гемоглобін.

10. Підрахувати кількість еритроцитів і лейкоцитів в камері Горяєва.

11. Забарвити мазок.

12. Підрахувати лейкоцитарну формулу.

13. Розрахувати колірний показник за кількістю гемоглобіну і еритроцитів.

14. Занести результати в бланк аналізу.

15. Оцінити результати.

16. Вирішити тести, ситуаційні задачі.

 

 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №200/8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. №1
Найменування закладу Лабораторія
НАПРАВЛЕННЯ НА АНАЛІЗ № 1 "20" вересня 2012р. (дата направлення, взяття матеріалу)
В лабораторію КДЛ_________________________________________________ (вписати, яку) Прізвище, ім’я, по батькові Патюк О.С. Вік 25р. Заклад ЖОКЛ Відділення терапевтичне Медична картка № 1 Клінічний діагноз: артрит Мета дослідження: діагностика захворювання Досліджуваний матеріал: кров (вписати) Вид дослідження____загальний аналіз крові_____________________ Інше (вписати необхідне) _____________________________________ Прізвище,ім’я, по батькові лікаря __Захарчук В.І. (підпис)

 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського ЦКДЛ   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 2 4 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ № ___ "___" ___________ 20 ___ р. (дата взяття матеріалу)
Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________ Заклад_________________________________________ Відділення _____________________________________ Медична карта № _______________________________ Клінічний діагноз(профогляд):_____________________________
Найменування показників Норми
Гемоглобін __________________ Еритроцити __________________ Кол.показник _________________ Ретикулоцити ________________ Тромбоцити____________________ Лейкоцити ____________________   120-160 г/л 3,9-5,0х1012/л 0,85-1,05 2-10% 180-320х109/л 4,0-9,0х109
Лейкограма:
Мієлоцити ____________________ Метамієлоцити_________________ Паличкоядерні ________________ Сегментоядерні _______________ Еозинофіли ___________________ Базофіли _____________________ Лімфоцити ____________________ Моноцити _____________________ Плазматичні кл. ______________     1-6% 47-70% 0,5-5% 0-1% 19-37% 3-11%
Характеристика еритроцитів: Еритрокаріоцити ______________________________ Анізоцитоз ___________________________________ Пойкілоцитоз __________________________________ ______________________________________________ ШОЕ _______________________________ 2-15 мм/год Морфологія лейкоцитів__________________________________ Морфологія Еритроцитів____________________________________
"___" ______________ 20 ___ р. _______________________ (підпис)
       

Підпис викладача:____________


 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №200/8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. №1
Найменування закладу Лабораторія
НАПРАВЛЕННЯ НА АНАЛІЗ № 2 "25" вересня 2012р. (дата направлення, взяття матеріалу)
В лабораторію КДЛ_________________________________________________ (вписати, яку) Прізвище, ім’я, по батькові Семенюк К.Л. Вік 43р. Заклад ЖОКЛ Відділення терапевтичне Медична картка № 2 Клінічний діагноз: бронхіт Мета дослідження: діагностика захворювання Досліджуваний матеріал: кров (вписати) Вид дослідження____загальний аналіз крові_____________________ Інше (вписати необхідне)_____________________________________ _____________________________________ Прізвище,ім’я, по батькові лікаря __Захарчук В.І. (підпис)

 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського ЦКДЛ   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 2 4 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ № ___ "___" ___________ 20 ___ р. (дата взяття матеріалу)
Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________ Заклад_________________________________________ Відділення _____________________________________ Медична карта № _______________________________ Клінічний діагноз(профогляд):_____________________________
Найменування показників Норми
Гемоглобін __________________ Еритроцити __________________ Кол.показник _________________ Ретикулоцити ________________ Тромбоцити____________________ Лейкоцити ____________________   120-160 г/л 3,9-5,0х1012/л 0,85-1,05 2-10% 180-320х109/л 4,0-9,0х109
Лейкограма:
Мієлоцити ____________________ Метамієлоцити_________________ Паличкоядерні ________________ Сегментоядерні _______________ Еозинофіли ___________________ Базофіли _____________________ Лімфоцити ____________________ Моноцити _____________________ Плазматичні кл. ______________     1-6% 47-70% 0,5-5% 0-1% 19-37% 3-11%
Характеристика еритроцитів: Еритрокаріоцити ______________________________ Анізоцитоз ___________________________________ Пойкілоцитоз __________________________________ ______________________________________________ ШОЕ _______________________________ 2-15 мм/год Морфологія лейкоцитів__________________________________ Морфологія Еритроцитів____________________________________
"___" ______________ 20 ___ р. _______________________ (підпис)
       

Підпис викладача:____________


 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №200/8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. №1
Найменування закладу Лабораторія
НАПРАВЛЕННЯ НА АНАЛІЗ № 3 "30" вересня 2012р. (дата направлення, взяття матеріалу)
В лабораторію КДЛ_________________________________________________ (вписати, яку) Прізвище, ім’я, по батькові Ремеш З.М. Вік 65р. Заклад ЖОКЛ Відділення терапевтичне Медична картка № 3 Клінічний діагноз: гіпертонія Мета дослідження: діагностика захворювання Досліджуваний матеріал: кров (вписати) Вид дослідження____загальний аналіз крові_____________________ Інше (вписати необхідне)_______________________________________   Прізвище,ім’я, по батькові лікаря __Захарчук В.І. (підпис)

 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського ЦКДЛ   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 2 4 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ № ___ "___" ___________ 20 ___ р. (дата взяття матеріалу)
Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________ Заклад_________________________________________ Відділення _____________________________________ Медична карта № _______________________________ Клінічний діагноз(профогляд):_____________________________
Найменування показників Норми
Гемоглобін __________________ Еритроцити __________________ Кол.показник _________________ Ретикулоцити ________________ Тромбоцити____________________ Лейкоцити ____________________   120-160 г/л 3,9-5,0х1012/л 0,85-1,05 2-10% 180-320х109/л 4,0-9,0х109
Лейкограма:
Мієлоцити ____________________ Метамієлоцити_________________ Паличкоядерні ________________ Сегментоядерні _______________ Еозинофіли ___________________ Базофіли _____________________ Лімфоцити ____________________ Моноцити _____________________ Плазматичні кл. ______________     1-6% 47-70% 0,5-5% 0-1% 19-37% 3-11%
Характеристика еритроцитів: Еритрокаріоцити ______________________________ Анізоцитоз ___________________________________ Пойкілоцитоз __________________________________ ______________________________________________ ШОЕ _______________________________ 2-15 мм/год Морфологія лейкоцитів__________________________________ Морфологія Еритроцитів____________________________________
"___" ______________ 20 ___ р. _______________________ (підпис)
       

 

 

Підпис викладача:____________


 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №200/8 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. №1
Найменування закладу Лабораторія
НАПРАВЛЕННЯ НА АНАЛІЗ № 4 "20" вересня 2012р. (дата направлення, взяття матеріалу)
В лабораторію КДЛ_________________________________________________ (вписати, яку) Прізвище, ім’я, по батькові Сич В.І.. Вік 18 р. Заклад ЖОКЛ Відділення терапевтичне Медична картка № 4 Клінічний діагноз: пневмонія Мета дослідження: діагностика захворювання Досліджуваний матеріал: кров (вписати) Вид дослідження____загальний аналіз крові_____________________ Інше (вписати необхідне) _____________________________________ Прізвище,ім’я, по батькові лікаря __Захарчук В.І. (підпис)

 

    Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського ЦКДЛ   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 2 4 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ № ___ "___" ___________ 20 ___ р. (дата взяття матеріалу)
Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________ Заклад_________________________________________ Відділення _____________________________________ Медична карта № _______________________________ Клінічний діагноз(профогляд):_____________________________
Найменування показників Норми
Гемоглобін __________________ Еритроцити __________________ Кол.показник _________________ Ретикулоцити ________________ Тромбоцити____________________ Лейкоцити ____________________   120-160 г/л 3,9-5,0х1012/л 0,85-1,05 2-10% 180-320х109/л 4,0-9,0х109
Лейкограма:
Мієлоцити ____________________ Метамієлоцити_________________ Паличкоядерні ________________ Сегментоядерні _______________ Еозинофіли ___________________ Базофіли _____________________ Лімфоцити ____________________ Моноцити _____________________ Плазматичні кл. ______________     1-6% 47-70% 0,5-5% 0-1% 19-37% 3-11%
Характеристика еритроцитів: Еритрокаріоцити ______________________________ Анізоцитоз ___________________________________ Пойкілоцитоз __________________________________ ______________________________________________ ШОЕ _______________________________ 2-15 мм/год Морфологія лейкоцитів__________________________________ Морфологія Еритроцитів____________________________________
"___" ______________ 20 ___ р. _______________________ (підпис)
       

 

Підпис викладача:____________


Тести контролю знань

1.Клітини І-ІІІ класів схеми кровотворення називаються:

1. Зрілі

2. Дозріваючі

3. Недиференційовані

4. Бластні

5. Молоді

2.До гранулоцитів відноситься:

1. Лімфоцит

2. Моноцит

3. Тромбоцит

4. Еритроцит

5. Еозинофіл

З.Основна функція лейкоцитів:

1. Трофічна

2. Газообмінна

3. Захисна

4. Гемостазу

5. Живильна

4.3меншення кількості еритроцитів в крові називається:

1. Еритроцитоз

2. Еритропенія

3. Еритремія

4. Еозинофілія

5. Еозипенія

5.При підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва кров розводиться:

1.У 200 разів

2.У 4 рази

3.У 50 разів

4.У 20 разів

5.У 10 разів

6.Лейкопенія - це:

1. Кількість лейкоцитів в 1 л крові

2. Збільшення лейкоцитів в 1 л крові

3. Зменшення лейкоцитів в 1 л крові

4. Збільшення нейтрофілів

5. Вміст лейкоцитів в лейкограмі

7.3сув лейкограми ’’вправо” - це:

1. Збільшення сегментоядерних нейтрофілів

2. Поява мієлобластів

3. Поява метамієлоцитів

4. Поява мієлоцитів

5. Зменшення сегментоядерних нейтрофілів

8.Колірний показник розраховують за формулою:

1.

2.

3.

4.

5.

9.Родоначальна клітина еритроцитарного ряду:

1. Мієлобласт

2. Еритробласт

3. Еритроцит

4. Монобласт

5. Пронормоцит

10.Гемоглобін в нормі у жінок:

1. 125 г/л

2. 95 г/л

3. 100 г/л

4. 112 г/л

5. 105 г/л

11.Вкажіть метод визначення гемоглобіну:

1. Панченкова

2. Романовського

3. Геміглобінціанідний

4. Крюкова

5. Нохта

12.Пігмент крові:

1. Меланін

2. Міоглобін

3. Білірубін

4. Уробілін

5. Гемоглобін

13.Еритроцитоз - це:

1. Зменшення кількості еритроцитів

2. Зменшення кількості ретикулоцитів

3. Збільшення кількості еозинофілів

4. Збільшення кількості еритроцитів

5. Процес утворення еритроцитів

14.Еритроцити в нормі у чоловіків:

1. 4,0 - 5,1 х 1012

2. 3,7 - 4,7 х 1012

3. 4 - 9 х 1012

4. 2,0 - 2,5 х 1012

5. 1,25 - 2,35 X 1012

15.Збільшення кількості еритроцитів характерно для:

1. Гострого лейкозу

2. Залізодефіцитної анемії

3. Гемолітичної анемії

4. Еритремії

5. Гемофілії

16.Вкажіть формулу для розрахунку еритроцитів в 1л крові:

1. 6/л

2.

3.

4.

5. 6/л

17.Колірний показник в нормі:

1. 1,1 -1,5

2. 0,85-1,05

3. 0,65-1,1

4. 0,6-0,8

5. 0,7-0,8

18.Вкажіть реактив та його кількість для розведення крові при підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва:

1. 4 мл 3% NaCI

2. 5 мл трансформуючого розчину

3. 0,4 мл 3% ацетатної кислоти

4. 0,2 мл 3 % NaСІ

5. 0,4 мл 5% цитрату натрію

19.Вкажіть квадрати сітки Горяєва, де підраховують еритроцити:

1. У 100 великих нерозграфлених квадратах

2. У 25 великих квадратах

3. У 16 маленьких квадратах

4. У 5 великих розграфлених квадратах, по діагоналі

5. У 5 великих нерозграфлених квадратах

20.Нормальний вміст лімфоцитів в лейкограмі:

1. 1-6%

1. 19-37%

2. 47-72%

3. 0,5-5%

4. 3-11%

21.Кількість нейтрофілів у крові збільшується:

1. При запальних процесах

2. При вірусних інфекціях

3. Внаслідок вживання ліків

4. При апластичній анемії

5. При агранулоцитозі

22.При визначенні ШОЕ дотримуються співвідношення крові та реактиву:

1. 1:1

2. 1:2

3. 1:4

4. 1:10

5. 4:1

23.До IV класу схеми кровотворення відноситься:

1. Мієлоцит

2. Моноцит

3. Плазмоцит

4. Мієлобласт

5. Пролімфоцит

24Мегакаріобласт дає початок:

1. Тромбоцитарному ряду

2. Гранулоцитарному ряду

3. Лімфатичному ряду

4. Моноцитарному ряду

5. Агранулоцитарному ряду

25.0сновна функція еритроцитів:

1. Захисна

2. Газообмінна

3. Гемостазу

4. Трофічна

5. Живильна

26.В нормі еритроцитів в крові:

1. 1,5x10 12


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 56 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.045 сек.)