Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відкриття поточного банківського рахунку СПДФО

Читайте также:
  1. Види і порядок відкриття валютних рахунків
  2. Визначення дальності і напрямку стрільби за картою і на ПУВ. Подання команди на відкриття во­гню і її виконання на ВП.
  3. Виконання розрахунку
  4. Вихідні дані для розрахунку шламової схеми і обладнання
  5. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  6. Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО

Відповідно до вимог законодавства СПДФО не обов'язково мати банківський рахунок.

Однак якщо специфіка Вашої підприємницької діяльності вимагає наявності рахунку, то поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій Вам, як СПДФО, можуть відкрити в будь-якому банку України за Вашим вибором та за згодою цього банку на умовах договору між Вами (власником рахунку) та установою банку.

Для відкриття поточного рахунку в установу банку подаються такі документи:

· заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана СПДФО;

· копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

· копія документа, що підтверджує взяття СПДФО на податковий облік, засвідчена органом державної податкової служби, нотаріально або уповноваженим працівником банку(Довідка за формою № 4-ОПП);

· копія повідомлення про реєстрацію СПД в Пенсійному фонді України,засвідчена органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку ;

1. картка із зразками підписів,що ставляться за присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально;

2. копія документа, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків,засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (якщо СПДФО використовує найману працю).

Також під час відкриття поточного рахунку СПДФО повинен подати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

За присутності СПДФО, який відкриває поточний рахунок, уповноважений працівник банку робить копії сторінок паспорту (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює, та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Картка із зразками підписів може містити зразки підписів не лише власника рахунку, а й його довірених осіб. У такому разі підпис довіреної особи засвідчується уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорту чи іншого документу, що його замінює.

Протягом трьох робочих днів від дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття)не забудьте подати особисто або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому Вас взято на податковий облік, повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку.

Днем відкриття поточного рахунку вважається дата, зазначена на поданій підприємцем заяві на відкриття поточного рахунку в розділі „Відмітки банку”.

СПДФО повинен подати в установу банку повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку з відміткою про взяття цього рахунку на облік органом державної податкової служби. До моменту отримання установою банку такого повідомлення за цим поточним рахунком здійснюються операції лише із зарахування коштів.Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Також не пізніше як за 30 днів від дня видачі Довідки для пред'явлення в банк про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України треба подати (надіслати) до органу Пенсійного фонду України, у якому Ви зареєстровані, відривний корінець Довідки, заповнений уповноваженим працівником банку.

Як свідчить практика, банки відкривають поточні рахунки СПДФО відразу в день отримання банком повного пакету документів на відкриття рахунків або протягом кількох днів.

 

Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи (СПДЮО)

В Україні найбільшу популярність у сфері малого та середнього бізнесу мають приватні підприємства, а серед господарських товариств - товариства з обмеженою відповідальністю. Тому більш детально ми зупинимося на особливостях реєстрації саме цих організаційно-правових форм.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 229 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: НАСТОЛЬНА КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ | Як вибрати бізнес-ідею | Фіксований податок | Сплата єдиного податку або спрощена система оподаткування | Що потрібно знати для одержання ліцензії | Що потрібно знати для одержання торгового патенту | Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | Прогноз грошового потоку | Копію квитанції, виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. | Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Одержання суб'єктом підприємницької діяльності — фізичною особою дозволу на виготовлення печаток і штампів| Підготовка установчих документів підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)