Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функциональная форма

Читайте также:
  1. CALS-система - Интегрированная электронная информационная система управления реализующая технологию CALS.
  2. CSRP-система - Интегрированная электронная информационная система управления, реализующая концепцию CSRP.
  3. E) форма собственности
  4. I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К ИНФОРМАЦИИ
  5. II. Информация о положительном опыте апробации в процессе реализации курса ОРКСЭ
  6. II. Информация о положительном опыте апробации в процессе реализации курса ОРКСЭ
  7. II. Информация о положительном опыте апробации в процессе реализации курса ОРКСЭ

Первичная форма

№ п/п Цели и задачи, стоящие перед предприятием HR-мероприятия, необходимые для их выполнения Ответственный Дата Требуемые ресурсы
           
           

Календарная форма

№ п/п Задачи Мероприятия Ответственный Сроки Ресурсы
Январь
           
Февраль
           

Функциональная форма

№ п/п Задачи Мероприятия Ответственный Сроки Ресурсы
Отбор персонала
           
Обучение и развитие персонала
           
Аттестация персонала
           

Что дальше?

Попробуйте выполнить запланированное, оперативно корректируя, если это необходимо, свои действия, планы и бюджет в ходе выполнения.

Ежедневно, претворяя в жизнь свои планы, убеждайтесь в том, что ваши действия и решения выгодны вашей компании.

Раз в неделю отмечайте отклонения от плана и бюджета и предпринимайте необходимые меры по их корректировке.

Планируйте в конце каждого месяца итоговую встречу с руководством, коллегами и подчиненными, чтобы вместе определить, какие возникали проблемы и что требуется изменить в работе в следующем месяце. Говорят, что «итоги нужно подводить почаще, иначе они могут подвести нас…»

Запланируйте в конце года достаточно времени на разработку и согласование плана на следующий год.

Дорогу осилит идущий…

Блиц-кайдзен

На сьогодні методи бережливого виробництва міцно увійшли до числа кращих управлінських практик як у світі, так і в нашій країні. За останні роки блиц-кайдзен став загальновизнаним інструментом прискореного підвищення операційної ефективності. Відправна точка кайдзен - створення цінності для споживача. Все, що не додає цінності, повинно бути усунено з виробничого циклу, у тому числі - втрати часу.

Зараз власники і топ-менеджери обговорюють не доцільність впровадження методів бережливого виробництва*, а як саме використати на практиці ці можливості - без масштабних перебудов і великих інвестиційних вкладень. Один з кращих практичних підходів - блиц-кайдзен, який орієнтований на миттєві поліпшення і рішення конкретних завдань.

Японське слово " кайдзен" означає безперервне вдосконалення, під яким мається на увазі :

- розуміння існуючої ситуації;

- безперервна діяльність по виявленню і виключенню втрат з виробничих і управлінських процесів на усіх рівнях компанії;

- досягнення максимальної ефективності усіх процесів.

"Блиц"-формат(від йому. Blitz - блискавка, блиц-кайдзен - блискавичні поліпшення) забезпечує одночасно як розробку і впровадження рішень у вибраній робочій зоні, так і навчання співробітників, дозволяє поліпшити ключові показники операційної діяльності, що впливають на фінансові результати(малюнок).Блиц-кайдзен: шляхи підвищення ефективності бізнесу

Для чого використовується блиц-кайдзен?

1. Як інструмент локального рішення поточних бізнес-завдань, що дає негайні результати(поліпшення показників операційної діяльності окремого структурного підрозділу).

2. Як пілотний проект, що упереджає велику програму впровадження кайдзен. Він допомагає переконати основну масу співробітників в дієвості методів бережливого виробництва : відношення до програми змін покращується за рахунок того, що люди бачать позитивні результати на своїх робочих місцях.

3. Як частину програми покрокової трансформації(реорганізації) операційного управління компанією від традиційної моделі до лин-менеджменту.

За допомогою блиц-кайдзен в стислі терміни вирішуються декілька завдань:

Загрузка...

- навчання співробітників практиці бережливого виробництва на робочих місцях, розширення їх компетенцій;

- розробка заходів для досягнення результатів за допомогою інструментів бережливого виробництва у вибраній робочій зоні;

- отримання додаткових фінансових переваг при мінімальних інвестиційних вкладеннях і мінімальних витратах часу;

- переконання співробітників в ефективності підходів бережливого виробництва на прикладі фактичного поліпшення в зоні впливу блиц-кайдзен;

- підвищення ефективності і безпеки робочих місць.

Програма проведення блиц-кайдзен складається з трьох фаз:

1) планування і підготовка(чим більше охоплення і сфера дії блиц-кайдзен, тим важливіше ця фаза);

2) проведення заходу і презентація результатів;

3) підтримка виконання запланованих дій.

Тривалість кожної фази залежить від цілей і масштабу конкретного заходу. Інструменти бережливого виробництва, які використовуватимуться під час блиц-кайдзен, також вибираються залежно від поставленої мети. Кайдзен-команда може використати один інструмент, але частенько для посилення ефекту має сенс застосовувати декілька інструментів.

Залежно від завдань і використовуваних інструментів, можливі декілька варіантів застосування блиц-кайдзен :

- Кайдзен потоку - захід, спрямований на скорочення часу виконання замовлення і зниження рівня незавершеного виробництва між операціями. Використовуються інструменти "картирование потоку створення цінності", " витягування", "вирівнювання навантаження" і " канбан".

- Кайдзен процесу, вирішальний завдання скорочення витрат, підвищення продуктивності або впровадження поліпшень по одному з процесів потоку створення цінності. Застосовуються інструменти "організація і зонування робочого простору", "захист від помилок", елементи системи TPM(Total Productive Maintenance), "автономізація і час такту", "діаграма спагетти" і інші, залежно від результатів, які необхідно отримати.

- Кайдзен по скороченню часу переналадки, спрямований на збільшення терміну ефективної роботи устаткування або збільшення гнучкості виробничого процесу. Основний інструмент - система SMED, яка є алгоритмом скорочення часу переналадки устаткування(застосовна у будь-якій галузі).

- Кайдзен робочої зони, що дозволяє ефективно організувати робочий простір, видалити з процесу дії, що не створюють цінність, і скоротити зайві переміщення. Інструменти: 5S, " візуалізація", "стандартизація і організація осередків".

- Статистичний кайдзен, який використовується для забезпечення підвищення якості продукції і стабільності процесів. Застосовуються інструменти статистичного управління : "контрольні карти", "діаграми розкиду", "причинно-наслідкові діаграми" і т. д.

- Офис-кайдзен, що дозволяє організувати взаємозв'язану роботу функціональних відділів і скоротити час обробки документації. Інструменти: "картирование інформаційних потоків", "зниження складності" і "усунення зайвих операцій".

5S, " візуалізація" і "стандартизовані операційні процедури" використовуються практично у будь-якому варіанті блиц-кайдзен для закріплення досягнутих результатів.

Для підготовки блиц-кайдзен потрібне:

- визначити зону поліпшень і завдання команди;

- встановити цілі і критерії їх досягнення;

- затвердити терміни проведення;

- затвердити склад кайдзен-команды і її ключових учасників(лідер команди, координатор заходу, експерт по бережливому виробництву).

Тривалість активної фази блиц-кайдзен складає від трьох до восьми робочих днів, причому результати видно вже на третьо-п'ятий день. Кайдзен-команда концентрується на рішенні конкретної задачі в чітко певній "зоні впливу". Збір інформації і підготовка проводяться до виконання основного завдання проекту, що гарантує високу ефективність робіт. Особливість підходу кайдзен полягає в тому, що 80ешений складають організаційні заходи, що не вимагають інвестицій.

Фаза активного проведення блиц-кайдзен

I день II день III день IVдень V день

Навчання використовуваним інструментам бережливого виробництва Виробітку рішень по подоланню проблем і вдосконаленню процесів за допомогою інструментів бережливого виробництва Вибір оптимальних рішень Завершення змін Закріплення досягнутих поліпшень в стандартизованих процедурах

Конкретизація цілей і структуризація завдань Аналіз необхідних для змін ресурсів Пробне виконання робіт і аналіз результатів Підготовка плану реалізації заходів кайдзен

Обговорення процесів, виявлення проблемних місць і потенціалу поліпшень Початок змін Коригування(з потреби) внесених змін Підготовка і презентація результатів проекту

Один з секретів успіху блиц-кайдзен - практична передача знань команді змін. Програма навчання складається з трьох основних блоків:

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Четверг| ВВЕДЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)