Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке господарська діяльність?

Читайте также:
  1. ТЕМА 5.3. Господарська діяльність в сфері транспорту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 
 

 


з дисципліни “Фінансовий облік

для студентів І курсу заочної форми навчання

ІІ семестр

спеціальності 503050901 “ Бухгалтерський облік”

 

 

Херсон

 


Форма закріплення варіантів.

№ в журналі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
№ варіанту
+                             +                             +  
  +                             +                             +
    +                             +                            
      +                             +                          
        +                             +                        
          +                             +                      
            +                             +                    
              +                             +                  
                +                             +                
                  +                             +              
                    +                             +            
                      +                             +          
                        +                             +        
                          +                             +      
                            +                             +    

 Порядок закріплення тестових завдань за варіантами.

№ варіанту Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Задача
питання
1,3,5,7 1,16,15,3,11 1,8,7,6 1,16,7,22,13,4 1,2,3,14 1,13,4 1,3,16
2,3,6,1 2,1,16,4,12 2,1,8,7 2,17,8,23,14,5 2,3,4,13 2,12,5 2,4,17
3,4,7,2 3,2,1,5,13 3,2,1,8 3,18,9,24,15,6 3,4,5,12 3,11,6 3,6,16
4,5,1,3 4,3,2,6,14 4,3,2,1 4,19,10,1,16,7 4,5,6,11 4,10,7 4,12,17
5,6,2,4 5,4,3,7,11 5,4,3,2 5,20,11,2,17,8 5,6,7,10 5,9,8 5,9,16
6,7,3,5 6,5,4,8,16 6,5,4,3 6,21,12,3,18,9 6,7,8,14 6,8,9 6,2,17
7,1,4,6 7,6,5,9,15 7,6,5,4 7,22,13,4,19,10 7,8,9,13 7,6,10 7,3,16
1,2,5,7 8,7,6,10,14 8,7,6,5 8,23,14,5,20,11 8,9,10,1 8,7,11 8,4,17
2,3,6,1 9,8,7,11,13 1,8,7,6 9,24,15,6,21,12 9,10,11,2 9,5,12 9,2,16
3,4,7,2 10,9,8,12,6 2,1,8,7 10,1,16,7,22,13 10,11,12,3 10,4,13 10,3,17
4,5,1,3 11,10,9,13,5 3,2,1,8 11,2,17,8,23,14 11,12,13,4 11,3, 4 11,4,16
5,6,2,4 12,11,10,14,4 4,3,2,1 12,3,18,9,24,15 12,13,14,5 12,2,5 12,3,17
6,7,3,5 13,12,11,15,3 5,4,3,2 13,4,19,10,1,16 13,14,1,6 13,1,6 13,2,16
7,1,4,6 14,13,12,16,2 6,5,4,3 14,5,20,11,2,17 14,1,2,7 1,13,7 14,3,17
1,2,5,7 15,14,13,11,1 7,6,5,4 15,6,21,12,3,18 1,2,3,14 2,12,8 15,4,16

 

Загрузка...

Тестові завдання.

Тест 1

По темі: “Основи побудови фінансового обліку”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. Під міжнародними стандартами бухгалтерського обліку розуміють:

а) стандарти з бухгалтерського обліку, які розробляються комітетом з міжнародних стандартів обліку та рекомендуються до застосування в світовій практиці;

б) Сукупність правил , методів і процедур обліку, розроблених професійними організаціями з метою застосування доступних методів і процедур країнами світу , які носять рекомендаційний характер;

в) Рекомендовані документи, на підставі яких кожна країна розробляє свої власні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

г) Наведені вище варіанти правильні.

2. Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання всередині країни називаються:

а) Обліковою політикою

б) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

в) Національними стандартами бухгалтерського обліку

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку – це:

а) Сукупність прийомів і процедур організації і методології бухгалтерського обліку та звітності, вироблених практикою і узагальнених наукою;

б) Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних методик, форм і техніки бухгалтерського обліку;

в) Наведені варіанти правильні.

4. Бухгалтерський облік ведеться з метою:

а) складання податкових декларацій;

б) отримання статистичної інформації;

в) управління підприємством;

г) надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Що таке господарська діяльність?

а) це будь-яка діяльність підприємства, що пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ;

б) здійснюється з метою отримання прибутку


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів? | Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду? | Задача 2 | І. Тестові завдання. | Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства? | Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Регулирование процентных ставок| Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)