Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття 4: Український митець доби національно-культурного відродження.

Читайте также:
 1. Виберіть правильний український відповідник
 2. ЗАНЯТТЯ 2
 3. ЗАНЯТТЯ 3
 4. ЗАНЯТТЯ 4
 5. ЗАНЯТТЯ 5
 6. ЗАНЯТТЯ 6

1. Умови та причини виникнення процесу національно-культурного відродження у Східній Україні.

2. Т.Г. Шевченко – уособлення національного генія.

3. Університети України в національно-культурному відродженні.

4. І.Я. Франко – видатний митець і геніальний науковець.

5. Бурхливий розвиток української історичної науки (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський).

6. Митці українського театру (М. Старицький, М. Кропивницький, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий та ін.).

 

Література

 1. Кисіль О. Український театр. – К., 1968.
 2. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990.
 3. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.
 4. Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVIII – середина ХІХ ст.), - Х., 1996.
 5. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1992.
 6. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.
 7. Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.
 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури. – Х., 2003.

 

Теми рефератів та повідомлень

 1. Класицизм і романтизм в українській культурі ХІХ ст.
 2. Історичні особливості формування характерних рис українського митця ХІХ ст.
 3. Внесок М.І. Костомарова у вивчення та популяризацію української культури.
 4. Український театр ХІХ ст.: відомі драматурги і актори.
 5. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.

 

Заняття 5: Українська культура початку ХХ століття

 1. Українська культура у Східній і Західній Україні на початку ХХ ст.
 2. Сутність процесу українізації у роки революції.
 3. Успіхи і труднощі в розвитку освіти, літератури, театру в УНР.

 

Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993-1995.
 2. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933). – К., 1996.
 3. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст.: соціально-політичний портрет. – К., 1993.
 4. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-1930-х рр.: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.
 5. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 

Теми рефератів та повідомлень

 1. Російський царизм та українська культура і мова у 1905-1907 рр.
 2. Українська Центральна Рада і вчительство.
 3. П. Скоропадський та українська культура.
 4. Сутність українізації. Її особливості у 1917-1920 рр.

 

Заняття 6: Національно-культурне відродження 1920-х років та його трагічна доля

 1. «Українізація» 1920-х років як соціокультурний процес.
 2. Ставлення української інтелігенції до «теорії боротьби двох культур».
 3. Погляди М. Хвильового на шляхи розвитку української культури.
 4. Сталінські репресії проти української інтелігенції.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 3: Культурні процеси напередодні та в добу козаччини | Термінологічний словник | Тема 4: Культурне життя України XVII-XVIII ст. | Тема 5: Українська культура ХІХ ст. | Тема 6: Українська культура на зламі ХІХ-ХХ ст. у контексті європейської культури. | Термінологічний словник | Тема 7: Національно-культурне піднесення в Україні у 20-ті роки ХХ ст. «Розстріляне відродження» 1930-х років. | Термінологічний словник | Тема 8: Культура України періоду Другої світової війни, повоєнного часу та 60-80-х років ХХ ст. | Тема 9: Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Термінологічний словник| ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)